Hyppää sisältöön
Kokeilukeskus

Kokeiluohjelman tapahtumasta kiteytys koulutusjärjestelmän tulevaisuudesta

Kokeilukeskus on Opetushallituksen innovaatioyksikkö. Syksyllä 2018 12 uteliasta tiimiä Inkoosta Ouluun aloittivat kokeiluohjelmaan liittyviä perusopetuksen kokeiluja, joiden aiheet vaihtelivat koulun kiireettömästä arjesta ja perheiden uudenlaisesta kohtaamisesta tekoälyn ja teknologian tasa-arvoisempaan käyttöön.

Kokeiluohjelman päätöstapahtuma loi ainutlaatuisen mahdollisuuden tuoda yhteen ihmisiä suomalaisen koulusysteemin eri tasoilta koululaisista aina opetushallintoon. Kokeiluista kerätyt opit ja oivallukset jaettiin innostavasti kaikille osallistujille, ja samalla kasvatettiin heidän ymmärrystä omasta roolista koulujärjestelmän muutoksessa, sekä synnytettiin kohderyhmässä uusia oivalluksia.

Kuvitus: Linda Saukko-Rauta    

Muutostarve

Kokeilukeskuksen tavoite oli saada toimijat kouluista kuntiin ja opetushallintoon löytämään yhteinen tulevaisuuden suunta ja tekemään sen eteen tarvittavat muutokset. Kokeiluohjelman päätöstapahtuman tavoite oli saada kaikki eri osallistujat ajattelemaan yhdessä.

Näkemys

Koska tilaisuuden tavoitteena oli juurruttaa osallistujien mieleen, että muutos tapahtuu arjessa joka päivä, koimme, että pelkkä muutospuhe ei riitä. Loimme yhdessä 90 osallistujan kanssa kirjallisen kiteytyksen, jossa kerrotaan koulutusjärjestelmän tulevaisuuden tahtotilasta ja yhteisen toimintakulttuurin kehittämisestä.

Tärkeää oli sekä saada kaikkien osallistujien äänet kuuluviin että tehdä kiteytys, jonka kaikki myös allekirjoittavat. Tiukan aikataulun ja yhteisen ajattelun yhdistäminen edellyttivät  perusteellisen taustatyön tekemistä, joukon täsmällistä fasilitointia ja ketterää sisällöntuotantotiimiä.

Valokuva: Igor Väisänen

Muutos

Yhdessä työstetty kiteytys esiteltiin tilaisuuden päätteeksi, ja kaikki osallistujat sitoutuivat siihen. Valmis kiteytys julkaistiin Opetushallituksen toimesta ja toimii Kokeilukeskuksen työkaluna heidän kertoessaan omasta roolistaan ja merkityksellisyydestään koulutusjärjestelmän kehittäjänä. Tärkein tulos oli kuitenkin yhteinen ajattelu ja oivaltaminen, jota marraskuinen tilaisuus herätti osallistujissa.

“Ellun kanat fasilitoi tilaisuuden työpajaosuuden ammattitaidolla ja onnistuneesti. Parasta oli, että osallistujien yhteisen työskentelyn tulos kiteytettiin valmiiksi jo paikan päällä itse tilaisuudessa. Jatkotoimien suunnittelu oli joustavaa ja alustavat ideat kehittyivät eteenpäin yhdessä työstäen. Ellun Kanoille kiitos tarpeidemme tarkasta kuuntelemisesta ja motivaatiosta paneutua monitasoisen ja mutkikkaan asiakokonaisuuden selkiyttämiseen!”

 Ulla Teräs, Kokeilukeskus

Ota yhteyttä

Riikka Lavaste

muutoksen tekijä, asiakkuusjohtaja (vapaalla)

Haku