Hyppää sisältöön

Toimintaympäristön muutoksiin vastaava strategia

Muutostarve

Kopiosto on luovaa alaa edustava tekijänoikeusjärjestö. Teosten tuotanto ja monipuolinen käyttö ovat jatkuvassa muutoksessa, minkä vuoksi Kopiosto halusi tarkastella toimintaympäristönsä muutosvoimia tarkemmin. Tavoitteena oli päivittää Kopioston strategia havaittujen muutosten pohjalta yhdessä henkilöstön kanssa. Kopiosto valitsi Ellun Kanat kumppanikseen tähän prosessiin.

Näkemys

Strategiatyön alkuun Ellun Kanat teki Kopiostolle PESTE-analyysin, jonka pohjalta laadittujen tulevaisuuskuvien avulla strategiset valinnat pystyttiin määrittämään vastaamaan toimintaympäristön vaatimuksiin. Strategian toteuttamisen kannalta henkilökunnan osallistaminen oli keskeisessä roolissa koko prosessin ajan. Strategiapäivityksen jälkeen Ellun Kanat auttoi Kopioston johtoryhmää yhteisen strategianarratiivin rakentamisessa, jonka tehtävänä oli varmistaa, että strategiasta puhutaan yhtenäisellä tavalla niin sisäisille kuin ulkoisille sidosryhmille. Tämän jälkeen Ellun Kanat fasilitoi Kopioston henkilöstön strategiapäivän, jossa tuotiin uutta strategiaa tiimien arkeen sekä keskusteltiin sen edellyttämästä kulttuurista ja osaamisen kehittämisestä.

Muutos

Uuden strategian myötä Kopiosto pystyy paremmin vastaamaan toimintaympäristönsä muutoksiin. Henkilöstön osallistaminen strategiaprosessin eri vaiheisiin varmisti,  että jokainen kopiostolainen ymmärtää uuden strategian lähtökohdat. Toimintaympäristöanalyysi ja yhdessä rakennetut tulevaisuuskuvat ruokkivat myös kopiostolaisten uteliaisuutta tulevaa kohtaan ja pitävät silmät auki toimintaympäristön muutoksille myös jatkossa.

Anna Kjellberg

muutoksen tekijä, head of strategic communication

Haku