Hyppää sisältöön
Strateginen viestintä

Strateginen viestintä

Kasvatamme strategisella viestinnällä asiakkaidemme valmiuksia käydä vuoropuhelua niin henkilöstön, tärkeimpien sidosryhmien kuin yhteiskunnan kanssa.

Ellun Kanat perustettiin strategiseksi viestintätoimistoksi yli kymmenen vuotta sitten, ja viestinnän strateginen suunnittelu on edelleen yksi keskeisistä vahvuuksistammeHyödynnämme yhteiskunnallista ja jatkuvasti päivittyvää näkemystämme laatiessamme viestintäsuunnitelmia ja viestintästrategioita kirittämään niin organisaatioiden sisäistä kuin ulkoista viestintää.    

Toimimme asiakkaidemme taisteluparina kaikessa viestinnän tekemisessä – aina viestinnän suunnittelusta toimenpiteiden toteuttamiseen asti. Tarjoamme myös tukea digitaalisessa toimintaympäristössä luovimiseen tarjoamalla muun muassa media- ja esiintymisvalmennuksia sekä sosiaalisen median koulutuksia, analyysejä ja mainontaa.Näillä työkaluilla
saamme muutoksen
aikaiseksi

Vaikuttajayhteistyö

Uskomme, että vaikuttajamarkkinoinnilla pystytään luomaan parhaiten arvoa, kun yhteistyö rakennetaan saman pöydän äärellä. Parhaimmillaan se on muuta kuin ostettua mediatilaa tai seuraajamäärien tarkastelua. Toimivassa yhteistyössä huomioidaan yleisön ja vaikuttajan välinen luottamussuhde, asiakkaan toiveet ja tarpeet sekä vaikuttajan ja asiakkaan välinen vuoropuhelu. Siksi puhumme mieluummin vaikuttajayhteistyöstä kuin vaikuttajamarkkinoinnista.

Muutosviestintä

Muutoksen todeksi eläminen sisäisesti ja näkyväksi tekeminen ulkoisesti vaatii kommunikaatiota ja konkretiaa. Onnistunut muutosviestintä edellyttääkin vuorovaikutusta, osallistamista ja tiedon välittämistä. Autamme sanoittamaan muutoksen ja teemme sen ymmärrettäväksi sekä tuemme muutoksen viemisessä käytäntöön.

Digitaalinen viestintä ja sosiaalinen media

Digitaalinen viestintä näyttelee olennaista osaa siinä miten yrityksen brändiä rakennetaan. Strategisen kanava- ja kohderyhmäsuunnittelun lisäksi ihmisten aitoon kohtaamiseen tarvitaan digiviestinnässä luovaa tarinankerrontaa. Palvelumme pitävät sisällään esimerkiksi sosiaalisen median markkinointia, vaikuttajamarkkinointia, nettisivusuunnittelua, uutiskirjeiden uudistamista ja yrityskohtaisia koulutuksia.Media ja PR

2020-luvun mediakenttä on pirstaleisempi kuin aiemmin. Uudenlaisia medioita nousee perinteisten rinnalle: esimerkiksi podcastien ja erilaisten sosiaalisen median yhteisöjen tavoittamat yleisömäärät ja sisältöjen laatu haastavat journalistista mediaa. Toisaalta journalistisen median uutiskriteerit elävät ajassa ja mukautuvat ympäröivään viestintäympäristöön yhtä lailla muun muassa viihteellisyydellä ja human interest -sisällöillä. Mediatyössä tunnistamme asiakkaan strategiset vahvuudet, jotka mahdollistavat niin brändiä rakentavan pitkän pelin kuin nopeasti reagoivan ja ajassa elävän mahdollisuuksiin tarttumisen.Sisäinen viestintä

Organisaation sisäinen viestintä ei ole pelkästään tiedon välittämistä, vaan myös kulttuurin luomista ja toimintatapojen kehittämistä. Toimiva sisäinen viestintä auttaa organisaatiota saavuttamaan sen tavoitteet ja kehittää työssä viihtymistä. Siksi sisäinen viestintä on osa organisaation ydintä: tapa olla, toimia ja näkyä. Autamme asiakkaitamme muun muassa kanavastrategioiden kehittämisessä, viestintävastuiden selkeyttämisessä ja hybridityöhön soveltuvan työyhteisöviestinnän rakentamista.Valmennukset

Tarjoamme valmennuksia liittyen esiintymiseen, kirjoittamiseen, median kanssa toimimiseen ja sosiaalisessa mediassa vuorovaikuttamiseen. Valmennuksemme sisältävät sopivassa suhteessa teoriaa ja käytännön harjoituksia, ja rakennamme ne asiakkaan tarpeisiin ja toimialaan sopivaksi. Valmentajamme ovat kokeneita asiantuntijakonsultteja, jotka ovat toimineet aiheiden parissa usean vuoden ajan.

Strategisen viestinnän asiantuntijat palveluksessasi

Anna Kjellberg

muutoksen tekijä, head of strategic communication

Jenny Antonen

muutoksen tekijä, liiketoimintajohtaja, johtaja: ihmiset ja kulttuuri

Anni Kosunen

muutoksen tekijä, asiakkuusjohtaja

Tanja Ylikangas

muutoksen tekijä, asiakkuusjohtaja, johtava asiantuntija

Haku