Hyppää sisältöön

Kriisiviestintä ja luottamusriskit

Paras kriisi on sellainen, joka ei toteudu. Siksi kriisejä voi ja kannattaa ennakoida.

Kokeneet kriisiviestinnän asiantuntijamme auttavat yrityksiä ja organisaatioita tunnistamaan kriisitilanteet, arvioimaan riskit ja varautumaan esimerkiksi taloudellisiin riskeihin sekä ympäristö- ja henkilöstöriskeihin. Strategisen ennakoinnin palvelumme pitävät sisällään muun muassa kriisiviestinnän johtamisen sparrausta, kriisiviestintäkoulutusta sekä tulevaisuuden skenaarioiden luomista.

Aktiivisessa kriisitilanteessa toimimme asiakkaidemme tukena taustoittamalla kriisin yhteiskunnallisen merkittävyyden ja luomalla ripeästi sidosryhmäanalyysin sekä kriisiviestintäsuunnitelman, joka auttaa navigoimaan läpi kriisin myrskyisimmät hetket.  

Me Ellun Kanoilla ajattelemme, ettei mainetta voi hallita, mutta mikäli yritys haluaa pysyä muuttuvassa maailmassa relevanttina mainetta pitää aktiivisesti rakentaa. Maine perustuu luottamukselle, ja siksi puhummekin maineenhallinnan ja maineriskien sijasta luottamusriskeistä.

Kaipaatko apua kriisiviestintään?Näillä työkaluilla
saamme muutoksen
aikaiseksi

Kriisiviestintä 24/7

Autamme asiakkaitamme varautumaan kriiseihin ja selviämään niistä taitavasti rakennetun kriisiviestintäsuunnitelman ja tilanneanalyysin avulla kellon ympäri. Meillä on vankkaa kokemusta mm. viranomaistyön, median ja somen, työmarkkinaviestinnän sekä yhteiskunnallisen vaikuttamisen kriiseistä.

Kriisiviestinnän varautuminen

Autamme asiakkaitamme kasvattamaan kriisitaitoja kokonaisvaltaisesti, jolloin kriiseistä kuivin jaloin selviämisen todennäköisyys on huomattavasti korkeampi. Laadimme konkreettisia kriisiviestinnän suunnitelmia, valmennamme organisaation avainhenkilöitä, toimimme viestinnän lisäkäsinä ja tarjoamme 24/7 tukea kriisin keskellä. Osaamisemme kattaa informaatiovaikuttamiseen ja kyberturvallisuuteen liittyvät kriisit.

Tulevaisuusskenaariot

Elämämme disruption aika on radikaalin avointa ja läpinäkyvää. Parannamme asiakkaiden tulevaisuusvalmiuksia ja laadimme näkemystä kartuttavia skenaarioita. Luotaamme liiketoiminnan kannalta relevantit megatrendit ja keräämme dataa, jonka avulla analysoimme vaihtoehtoisia tulevaisuuskuvia. Skenaariot luovat pohjan muutokselle ja auttavat oikean suunnan hahmottamisessa. 

Viestinnän ja digiviestinnän analyysit

Teemme asiakkaan tarpeiden mukaisia syväluotaavia viestinnän analyysejä, joissa kartoitamme asiakkaan näkyvyyden, viestinnälliset riskit, vahvuudet ja mahdollisuudet. Painotamme analyyseissä esimerkiksi liiketoimintaan ja asiakkaan toimialaan vaikuttavia megatrendejä, yhteiskunnallista kontekstia, vastuullisuutta, yrityskulttuuria ja potentiaalisia liiketoiminnallisia riskejä ja mahdollisuuksia

Mainetutkimukset ja kyselytutkimukset

Teemme mainetutkimuksia sekä räätälöityjä kyselytutkimuksia asiakkaan toiveiden mukaisista teemoista. Arvioimme tuloksia asiakkaan strategiaan nähden ja autamme löydösten viestinnässä ja muussa käytössä. Hyödynnämme tutkimuksissa Suomen parhaita tutkimuslaitoksia ja yhteistyökumppaneitamme.

Kriisiviestinnän asiantuntijat palveluksessasi

Anni Kosunen

muutoksen tekijä, asiakkuusjohtaja

Taru Tujunen

muutoksen tekijä, toimitusjohtaja

Juha Töyrylä

muutoksen tekijä, varatoimitusjohtaja

Esimerkkejä kriisiviestinnästä

 

Haku