Hyppää sisältöön
Kriisiviestintä ja luottamusriskit

Kriisiviestintä ja luottamusriskit

Kun kriisi yllättää, luottamuksen rakentaminen ratkaisee jatkuvuuden. Maineriskeistä on tullut aiempaa kriittisempiä luottamusriskejä.

Autamme asiakkaitamme sekä kriisin keskellä 24/7 että tunnistamaan ennalta muuttuneen toimintaympäristön luottamusriskejä ja tekemään oikeita toimenpiteitä niiden minimoimiseksi.

Kriisin ensimmäisinä hetkinä oikein tehdyt tilanne- ja sidosryhmäanalyysit ovat strategisen ennakoinnin kannalta ratkaisevia. Tilanneanalyysissa tunnistetaan kriisin moraalinen ydin ja päätetään kriisijohtamisen ja -viestinnän taktiikka – sekä toteutetaan ensimmäiset toimenpiteet usein minuuteissa. Ydin voi myös muuttua kesken kriisin. Yllättävissä tilanteissa olemmekin pirun nopea ja terävä kumppani, ja autamme asiakkaitamme tarvittaessa 24/7.

Paras kriisi on kuitenkin ennaltaehkäisty kriisi. Odotusten kasvaessa yritysten riskiympäristö on muuttunut, ja luottamusriskeistä on tullut uusia pitkän aikavälin strategisia ja operatiivisia riskejä. Näihin riskeihin sisältyvät niin taloudelliset, ympäristö- kuin henkilöstöriskitkin. Yrityksen sidosryhmät ovat arvonluonnin ja toiminnan jatkuvuuden kannalta aiempaa suuremmassa roolissa. Asioiden tekeminen vain lakeja noudattaen ei enää yksin auta täyttämään kaikkien sidosryhmien odotuksia. Autamme tunnistamaan luottamusriskit, luomaan kriisiviesintäsuunnitelman sekä toteuttamaan organisaation sisällä tarvittavat toimenpiteet niiden pienentämiseksi. Näin rakennamme yhdessä asiakkaidemme tulevaisuudenskenaarioita ja -kestävyyttä, joka luo arvoa, ei vain pyri säilyttämään sitä.

Kaipaatko apua kriisiviestintään?Näillä työkaluilla
saamme muutoksen
aikaiseksi

Kriisiviestintä 24/7

Autamme asiakkaitamme varautumaan kriiseihin ja selviämään niistä taitavasti rakennetun kriisiviestintäsuunnitelman ja tilanneanalyysin avulla kellon ympäri. Meillä on vankkaa kokemusta mm. viranomaistyön, median ja somen, työmarkkinaviestinnän sekä yhteiskunnallisen vaikuttamisen kriiseistä.

Kriisiviestinnän varautuminen

Autamme asiakkaitamme kasvattamaan kriisitaitoja kokonaisvaltaisesti, jolloin kriiseistä kuivin jaloin selviämisen todennäköisyys on huomattavasti korkeampi. Laadimme konkreettisia kriisiviestinnän suunnitelmia, valmennamme organisaation avainhenkilöitä, toimimme viestinnän lisäkäsinä ja tarjoamme 24/7 tukea kriisin keskellä. Osaamisemme kattaa informaatiovaikuttamiseen ja kyberturvallisuuteen liittyvät kriisit.

Tulevaisuusskenaariot

Elämämme disruption aika on radikaalin avointa ja läpinäkyvää. Parannamme asiakkaiden tulevaisuusvalmiuksia ja laadimme näkemystä kartuttavia skenaarioita. Luotaamme liiketoiminnan kannalta relevantit megatrendit ja keräämme dataa, jonka avulla analysoimme vaihtoehtoisia tulevaisuuskuvia. Skenaariot luovat pohjan muutokselle ja auttavat oikean suunnan hahmottamisessa. 

Viestinnän ja digiviestinnän analyysit

Teemme asiakkaan tarpeiden mukaisia syväluotaavia viestinnän analyysejä, joissa kartoitamme asiakkaan näkyvyyden, viestinnälliset riskit, vahvuudet ja mahdollisuudet. Painotamme analyyseissä esimerkiksi liiketoimintaan ja asiakkaan toimialaan vaikuttavia megatrendejä, yhteiskunnallista kontekstia, vastuullisuutta, yrityskulttuuria ja potentiaalisia liiketoiminnallisia riskejä ja mahdollisuuksia

Mainetutkimukset ja kyselytutkimukset

Teemme mainetutkimuksia sekä räätälöityjä kyselytutkimuksia asiakkaan toiveiden mukaisista teemoista. Arvioimme tuloksia asiakkaan strategiaan nähden ja autamme löydösten viestinnässä ja muussa käytössä. Hyödynnämme tutkimuksissa Suomen parhaita tutkimuslaitoksia ja yhteistyökumppaneitamme.

Kriisiviestinnän asiantuntijat palveluksessasi

Anni Kosunen

muutoksen tekijä, asiakkuusjohtaja

Taru Tujunen

muutoksen tekijä, toimitusjohtaja

Juha Töyrylä

muutoksen tekijä, varatoimitusjohtaja

Esimerkkejä kriisiviestinnästä

 

Haku