Hyppää sisältöön
Brändit ja design

Brändit ja design

Perinteiset markkinointiviestinnän keinot eivät enää riitä menestyvän brändin rakentamiseen. Se brändi pärjää, joka ottaa kantaa tärkeisiin asioihin, kertoo kiinnostavaa tarinaa ja saa ihmiset keskustelemaan kanssaan. 

Katso tehtyjä bränditöitä tästä.

Brändi on sitä, mitä ihmiset sanovat sinusta silloin, kun et ole itse paikalla. Brändin välittämä viesti tulee kuitenkin todeksi vasta tekojen kautta. Siksi brändi on aina tekoja eikä yhteiskunnasta irrallinen imago.

Tänä päivänä merkityksellisen brändityön ytimessä on olla relevantti yhä useammalle sidosryhmälle. Vaikka brändin välittämään tarinaan liittyykin olennaisesti niin konseptit kuin organisaation visuaalinen identiteetti, on olennaista rakentaa brändityö omien arvojen mukaiseksi. Päälleliimatut logot ja mainoskampanjat eivät enää ota tuulta alleen, vaan brändeiltä odotetaan yrityksen arvojen todeksi elämistä.

Brändiaktivismi vaatii ymmärrystä ympäröivästä yhteiskunnasta. Brändistrategian juurruttaminen ja kampanjoiden toteuttaminen on olennaista nähdä suurempana kokonaisuutena, johon yritys tai organisaatio kiinnittyy. Esimerkiksi yhteiskunnallista mainontaa ei ole kannattavaa toteuttaa ymmärtämättä ympäröivän maailman liikehdintää.

Näihin Ellun Kanat tarjoaa laajaa näkemystä. Kattava osaamisemme mahdollistaa niin visuaalisen ilmeen suunnittelun, videotuotannon kuin kampanjasuunnittelun. 

Näillä työkaluilla
saamme muutoksen
aikaiseksi

Brändit

Toteutamme brändistrategiat ja -uudistukset vahvan strategisen näkemyksen ja luovan suunnittelun avulla. 

Liikkuva kuva ja video

Liikkuva kuva ja video ovat vahvoja, katseen vangitsevia sisältömuotoja, joilla tehdään vaikuttavaa viestintää. Hoidamme video- ja animaatiotuotantojen koko prosessin ideasta ja käsikirjoituksesta alkaen tuotannon kautta valmiin sisällön jakeluun asti.

Luova suunnittelu ja konseptit

Tunne ratkaisee. Loputtomassa sisältövirrassa strategisesti suunnitellut ja luovat markkinointiviestinnän kampanjat ja konseptit vangitsevat tehokkaasti vastaanottajan huomion ja herättävät suuria tunteita. 

Digitaalinen viestintä

Digiympäristöissä oma viesti on suunniteltava strategisesti kulloisenkin ympäristön ehdoilla ja ihmisen kantokyky huomioon ottaen. Autamme kartoittamaan digitaalista toimintaympäristöä, suunnittelemaan ja toteuttamaan strategista digitaalista viestintää, tuottamaan huomiota herättävää sisältöä eri muodoissa sekä mittaamaan onnistumista.

Visuaalinen viestintä

Sidomme visuaalisen viestinnän osaksi strategista viestintää. Suunnittelijamme muun muassa visualisoivat tietoa, laativat infograafeja ja logoja sekä typografiaa, taittavat esitteitä, suunnittelevat pakkauksia ja muotoilevat sosiaalisen median sisältöjä, nettisivuleiskoja ja mainoksia.

Sosiaalinen media

Valmennamme yritysten ylintä johtoa, asiantuntijoita, työntekijälähettiläitä sekä sosiaalisen median asiakaspalvelijoita löytämään parhaat toimintatavat; oli tavoitteena sitten vaikuttava asiantuntijuus, yritysmielikuvan muovaaminen tai ihan vain parempi asiakaskokemus.

Haluatko mediaosumia ja tavoittaa oikeat yleisöt? Ota yhteyttä.

Sasu Haanpää

muutoksen tekijä, head of creative

Roope Karisto

muutoksen tekijä, johtava asiantuntija

Haku