Hyppää sisältöön
Strategia ja kulttuuri

Strategia- ja muutosjohtaminen

Ilman luottamusta ja muutoskyvykkyyttä paraskin strategia epäonnistuu. Kyky uudistua arvaamattomassa toimintaympäristössä ratkaisee yrityksen kohtalon.

Strategia saatetaan suunnitella hyvin, mutta toteutus jää usein puolitiehen. Muutoksen juurruttaminen ei tapahdu Excelissä tai johdon tilannehuoneissa. Muutos juurtuu kommunikaation, muutoksen sanoittamisen ja yhteisen näkemyksen rakentamisen avulla. Johdon kyky viestiä ja rakentaa luottamusta epävarmuuden keskellä ovat muutosjohtamisen kulmakiviä.

Me Ellun Kanoilla autamme johtajia tekemään muutoksen ymmärrettäväksi. Tuemme työyhteisön muutoskyvykkyyden vahvistamisessa ja yhteisen suunnan rakentamisessa. 

Olemme asiakkaidemme taistelupari niin strategian fasilitoimisessa, tilannekuvien rakentamisessa kuin muutoksessa johtamisessa. Strategia- ja muutosjohtamisen palvelumme pitävät sisällään muun muassa johdon konsultointia, toimintaympäristöanalyyseja sekä työnantajakuvan uudelleenmäärittelyä. Autamme myös osallistavan arvotyön rakentamisessa ja yrityskulttuurin kirkastamisessa.

Näillä työkaluilla
saamme muutoksen
aikaiseksi

Strateginen ennakointi

Arvaamattomat ajat ovat tulleet jäädäkseen. Tulevaisuuden suurin riski on, että siihen ei varauduta: ei kasvateta kollektiivista uteliaisuutta, kykyä havaita muutoksia tai ymmärtää uhkia ja mahdollisuuksia. Strategisessa ennakoinnissa käytämme testattuja skenaariotyökaluja vahvasti osallistavalla otteella. Työkalumme ja menetelmämme yhdistävät muutosvoimien vaikutuksen asiakkaan liiketoimintaan. Prosessissa syntyy aihioita liiketoiminnan kasvulle ja toimintatapoja arkeen. 

Strategian toteutuksen tuki

Strategia on työkalu muutoksen toteuttamiseen. Se on suunnitelma, joka yhdistää tulevaisuuden vision nykyhetkeen. Strategiatyö alkaa yrityksen tulevaisuuden yhteisellä kirkastamisella. Sen jälkeen fasilitoimme valintojen, rajausten ja prioriteettien ytimen tehokkailla keinoilla. Strategian siirtäminen teoriasta käytäntöön vaatii vahvaa sisäistä vuoropuhelua. Valitsemme juurrutustyökalumme tilanteen mukaan, tinkimättä dialogista ja pitkäaikaisesta sitoutumisesta strategian toteutumiseen ja jatkuvaan kehittämiseen arjessa. 

Yrityskulttuuri 

Yrityskulttuuri jakautuu kahteen osaan: julkilausuttuun ja näkymättömään. Muutoshankkeet jäävät puolitiehen, jos ne törmäävät kulttuurin näkymättömiin esteisiin: pelkoon, olettamuksiin, uskomuksiin ja kirjoittamattomiin sääntöihin. Autamme valaisemaan piileviä esteitä ja kasvattamaan arkista muutoskyvykkyyttä itseymmärryksen, vuorovaikutuksen ja luottamuksen työkaluilla. 

Työnantajakuva

Kiihtyvä kilpailu osaajista ja hakijoista nostaa yrityksen sisäisen maailman valokeilaan. Käsitys työnantajasta nousee arkisesta tekemisestä, ei yksittäisistä kampanjoista. Autamme rakentamaan kilpailukykyistä työnantajuutta vuorovaikutteisen kulttuurin, osaamisen systemaattisen kehittämisen ja moniarvoisuuden merkityksen ymmärtämisen kautta, osana arkea. 

Muutosjohtaminen

Muutos ei ole yksittäinen hanke vaan sitoutumista pitkäjänteiseen prosessiin. Siksi kyky löytää haluttua muutosta vivuttavat tekijät ovat muutoksen johtamisen ytimessä. Työkalumme rakentuvat muotoiluajattelun, vuorovaikutteisen kommunikaation, vahvan tarinan, arjen jatkuvan oppimisen ja muutoksen onnistumisten näkyväksi tekemisen periaatteille. Emme jätä asiakasta yksin, vaan tuemme muutoksen todeksi tekemisestä pitkään ja kokonaisvaltaisesti myös arjessa. 

Toiveena lisätä muutoskyvykkyyttä?
Ota meihin yhteyttä.

 

Marjaana Toiminen

muutoksen tekijä, head of change management

Antti Erikivi

muutoksen tekijä, asiakkuusjohtaja

Anna Kjellberg

muutoksen tekijä, head of strategic communication

Jouni Mölsä

muutoksen tekijä, johtava asiantuntija

Haku