Hyppää sisältöön
Strategia ja kulttuuri

Strategia- ja muutosjohtaminen

Teemme muutoksen ymmärrettäväksi, autamme sen arkisessa toteutuksessa strategian ja kulttuurin kautta ja rakennamme organisaatioon muutoskyvykkyyttä.

Kyky uudistua arvaamattoman toimintaympäristön ja globaalien megatrendien keskellä ratkaisee yrityksen kohtalon.

Kasvu edellyttää rohkean tulevaisuuskuvan rakentamista ja muutoskyvykkyyden juurruttamista koko organisaatioon. Ilman muutoskyvykkyyttä paraskin strategia jää vain aikeeksi.

Näillä työkaluilla
saamme muutoksen
aikaiseksi

Strateginen ennakointi

Arvaamattomat ajat ovat tulleet jäädäkseen. Tulevaisuuden suurin riski on, että siihen ei varauduta: ei kasvateta kollektiivista uteliaisuutta, kykyä havaita muutoksia tai ymmärtää uhkia ja mahdollisuuksia. Strategisessa ennakoinnissa käytämme testattuja skenaariotyökaluja vahvasti osallistavalla otteella. Työkalumme ja menetelmämme yhdistävät muutosvoimien vaikutuksen asiakkaan liiketoimintaan. Prosessissa syntyy aihioita liiketoiminnan kasvulle ja toimintatapoja arkeen. 

Strategian toteuttaminen

Strategia on työkalu muutoksen toteuttamiseen. Se on suunnitelma, joka yhdistää tulevaisuuden vision nykyhetkeen. Strategiatyö alkaa yrityksen tulevaisuuden yhteisellä kirkastamisella. Sen jälkeen fasilitoimme valintojen, rajausten ja prioriteettien ytimen tehokkailla keinoilla. Strategian siirtäminen teoriasta käytäntöön vaatii vahvaa sisäistä vuoropuhelua. Valitsemme juurrutustyökalumme tilanteen mukaan, tinkimättä dialogista ja pitkäaikaisesta sitoutumisesta strategian toteutumiseen ja jatkuvaan kehittämiseen arjessa. 

Yrityskulttuuri 

Yrityskulttuuri jakautuu kahteen osaan: julkilausuttuun ja näkymättömään. Muutoshankkeet jäävät puolitiehen, jos ne törmäävät kulttuurin näkymättömiin esteisiin: pelkoon, olettamuksiin, uskomuksiin ja kirjoittamattomiin sääntöihin. Autamme valaisemaan piileviä esteitä ja kasvattamaan arkista muutoskyvykkyyttä itseymmärryksen, vuorovaikutuksen ja luottamuksen työkaluilla. 

Työnantajakuva

Kiihtyvä kilpailu osaajista ja hakijoista nostaa yrityksen sisäisen maailman valokeilaan. Käsitys työnantajasta nousee arkisesta tekemisestä, ei yksittäisistä kampanjoista. Autamme rakentamaan kilpailukykyistä työnantajuutta vuorovaikutteisen kulttuurin, osaamisen systemaattisen kehittämisen ja moniarvoisuuden merkityksen ymmärtämisen kautta, osana arkea. 

Muutosjohtaminen

Muutos ei ole yksittäinen hanke vaan sitoutumista pitkäjänteiseen prosessiin. Siksi kyky löytää haluttua muutosta vivuttavat tekijät ovat muutoksen johtamisen ytimessä. Työkalumme rakentuvat muotoiluajattelun, vuorovaikutteisen kommunikaation, vahvan tarinan, arjen jatkuvan oppimisen ja muutoksen onnistumisten näkyväksi tekemisen periaatteille. Emme jätä asiakasta yksin, vaan tuemme muutoksen todeksi tekemisestä pitkään ja kokonaisvaltaisesti myös arjessa. 

Toiveena lisätä muutoskyvykkyyttä?
Ota meihin yhteyttä.

 

Haku