Vaikuttaminen ja vastuullisuus

Ellun Kanat tuottaa timanttista yhteiskunnallista analyysia, vahvaa strategista näkemystä sekä näihin pohjautuvaa uuden ajan vaikuttajaviestintää. 

Jos yritykset ja organisaatiot ennen odottivat, että politiikka takaisi niille vakaan toimintaympäristön, nyt politiikasta itsestään on tullut pysyvästi epävakaata. Yhteiskunnallisia ilmiöitä on entistä vaikeampi ennakoida. Liiketoimintanne kirittäminen myös yhteiskunnallisen ja vaikuttajaviestinnän keinoin edellyttää osuvaa analyysiä, oikeita toimenpiteitä ja nopeaa viestintäkykyä.

Yritykset ovat osa yhteiskuntaa ja yhä useammin kuluttajat ja päättäjät odottavat niiltä ratkaisuja yhteiskunnallisiin ongelmiin. Siksi myös yrityksille on tärkeää osallistua yhteiskunnalliseen keskusteluun ja kertoa näkemyksensä julkisuuteen. Pelkkä kabinettilobbaus tuottaa yhä harvemmin haluttuja lopputuloksia.

Vaikuttajaviestintä kytkeytyy tulevaisuudessa yhä tiiviimmin vastuullisuuteen. Jos yritys keskittyy ajamaan vain omaa välitöntä taloudellista etuaan, sitä ei pian enää kuunnella. Jokaisen yrityksen tulisikin kyetä määrittelemään ja kertomaan, miten se haluaa maailmaa muuttaa ja mihin suuntaan.

Ellun Kanat auttaa yrityksiä tekemään vastuullisuudesta kilpailuedun ja liiketoiminnan kiihdyttäjän sekä viestimään siitä myös maailmalle. 

Vastuullisuus ei ole yritykselle enää vaihtoehto vaan elinehto. Eilisillä keinoilla ei tänä päivänä pärjää. Pelkkä yritysvastuuraportti tai muutama yksittäinen vastuullisuusteko ei riitä erottamaan massasta, rakentamaan mielikuvaa vastuullisesta toimijasta ja sitä kautta puhuttelemaan nykyisiä ja potentiaalisia asiakkaita.

Puheen sijaan vaaditaan aitoja, tuntuvia tekoja. Edelläkävijäksi ei voi profiloitua kosmeettisilla vastuullisuustempuilla. Vaikuttavien vastuullisuustekojen on pohjauduttava yrityksen arvoihin, niiden on oltava vilpittömiä sekä tuotettava aitoja ratkaisuja ja lisäarvoa.

Käynnissä on iso ajattelutavan muutos: edelläkävijät eivät ajattele vastuullisuutta ylimääräisenä kustannuseränä, vaan se on liiketoiminnan ydin, joka tarjoaa uusia, kiinnostavia bisnesmahdollisuuksia.

Perässähiihtäjät kuolevat pois. Voittajia ovat ne yritykset, jotka ymmärtävät muutosta, osaavat sopeuttaa toimintaansa ja hyödyntää uusia liiketoimintamahdollisuuksia sekä kommunikoivat tästä kiinnostavalla tavalla.

Miten teemme yrityksestäsi vaikuttamisen ja vastuullisuuden edelläkävijän? 

Vaikuttaminen
Vaikuttamisen strategiat ja pelikirjat
Kampanjasuunnitelmat
Yhteiskunnallinen ennakointi ja skenaariotyö
Poliittiset analyysit
Vaikuttajakartat
Vaikuttajamateriaalit
Vaikuttamisen sparraus
Vastuullisuusviestintä
Vastuullisuusviestinnän strategiat ja suunnitelmat
Analyysit ja tilannearviot
Arvoliittolaisuudet
Vastuullisuusraportoinnin uudelleenkonseptointi

 

Erkki Perälä

muutoksen tekijä, liiketoimintajohtaja
vaikuttajaviestintä, yhteiskunta-insight, strategiat
+358 50 572 1930

Meitä kiinnostaa yhteistyö kanssasi!

Otathan yhteyttä, niin voimme auttaa!