Hyppää sisältöön
Tampereen kaupunki

Vahvasta visiosta ponnistava strategia

Tampereen kaupunki halusi päivittää strategiansa visiolähtöiseksi ja kutsui Ellun Kanat työskentelyn tueksi.  Ellun Kanojen ja Tampereen kaupungin yhteistyössä lähdettiin tavoittelemaan tulevaisuuteen katsovia lähtökohtia visioksi ja pohjaksi kaupungin strategiatyölle. Visioaihiot rakentuisivat laajan ja osallistavan tulevaisuustietopohjan sekä Tampereen kaupungin aitojen vahvuuksien päälle.

Muutostarve

Kaupunkien strategiat rakentuvat usein palvelualueista tai organisaatiorakenteesta käsin. Lisäksi kaupunkien strategioiden haasteena on usein haastavuus tehdä teräviä valintoja sekä sitouttaa strategiaan laajasti henkilöstöä tai kaupunkilaisia. Tähän haluttiin muutos.

Jotta päästäisiin käsiksi aidosti innostavaan visioon joka voisi toimia suunnan antajana strategiatyölle, päätettiin työn pohjaksi rakentaa laajasti kaupungin virkamiehiä osallistava tulevaisuustietopohja. Tulevaisuustietopohjaa varten luotiin työskentelykanvas, jonka avulla kaupungin asiantuntijat pystyivät yhteismitallisesti ja jäsennellysti tuottamaan näkemystä tulevaisuudesta. Työskentelyyn osallistui lähes 100 asiantuntijaa ja sen puitteissa käsiteltiin 14 eri teemaa. Ellun Kanat tuotti oman megatrendiaineistonsa ja Tampereen kaupungin tulevaisuustietopohjan pohjalta laajan analyysin Tampereen kaupunkiin vaikuttavista muutosvoimista.

Tulevaisuus- ja visiotyöpajoissa Tampereen kaupungin n. 70 johtoon kuuluvaa henkilöä osallistui sekä tulevaisuuskuvien että visioaihioiden työstämiseen. Tämän jälkeen rakennettiin tulevaisuusnarratiivit, jotka kuvaavat laajalle yleisölle niitä muutosvoimia, joihin Tampereen kaupungin olisi vastattava varmistaakseen menestyksensä myös tulevaisuudessa. 

Ellun Kanat sparrasi strategiatyötä ja jatkuvassa yhteistyössä Tampereen kaupungin strategiatiimin kanssa

Näkemys

Tampereen kaupunki muotoili itse yhteisessä työssä syntyneen visioaihion pohjalta lopullisen vision ja strategian “Tekemisen kaupunki”, mikä tähtää vuoteen 2030. Vision perusta on Tampereen historiassa, johon ovat aina kuuluneet suuret suunnitelmat ja tavoitteet. Tästä perinnöstä on kehittynyt tamperelainen ominaispiirre: asioiden rohkea toteuttaminen ja aikaansaaminen. Tampere uskaltaa katsoa tulevaisuuteen luottavaisesti. Tampereen tulevaisuus vetovoimaisena kaupunkina näyttää valoisalta, mutta edessä on myös haasteita, jotka edellyttävät Tampereelta tekoja jo tulevina vuosina. Esimerkiksi väestörakenteen muutokset, hyvinvoinnin jakautuminen, työn murros, kestävä siirtymä ja digitalisaatio vaativat Tampereelta sekä kohdennettuja toimia että rohkeaa uudistumista.

Tekemisen kaupungissa korostuvat sekä yksilöt että yhdessä tekeminen. Tulevaisuuden Tamperetta tekee jokainen. Kaupungin roolina on luoda mahdollisuuksia, toimia yhteisen tekemisen alustana sekä tukea jokaisen kaupunkilaisen yhdenvertaisia edellytyksiä toteuttaa itseään. 

 

”Yhteistyö Ellun Kanojen kanssa ylitti odotuksemme. Kanat olivat kevään strategiatyössämme mukana rautaisena asiantuntijana, sparraajana, kanssakulkijana ja kuuntelevana kumppanina.

Työskentely Ellun Kanojen kanssa oli innostavaa ja inspiroivaa. Rima pidettiin yhdessä riittävän korkealla, jolloin lopputulos oli sellainen, josta meidän oli helppo jatkaa strategiavalmistelua omalla tiimillä.”

Nina Mustikkamäki, Tampereen kaupungin strategiapäällikkö

Käsi joka pitelee kimaltelevaa kristallipalloa.

Ota yhteyttä

Elina Kiiski-Kataja

muutoksen tekijä, tutkimusjohtaja (vapaalla)

Marjaana Toiminen

muutoksen tekijä, head of change management

Haku