Strategia ja kulttuuri

Kyky uudistua arvaamattoman toimintaympäristön ja globaalien megatrendien keskellä ratkaisee yritysten kohtalon. 

Kasvu edellyttää rohkean tulevaisuuskuvan rakentamista ja muutoskyvykkyyden juurruttamista koko organisaatioon. Visionäärisyys ja kyky reagoida ovat periaatteita, jotka muuttavat strategiaa, johtamista ja kulttuuria.
Muutos ei enää ole projekti vaan jatkuvaa kehittämistä – olennaisen muutoksen erottamista ja sen vivuttamista.

• Strategiatyössä on tärkeämpää kuin koskaan analysoida sekä muutosvoimien vaikutusta että asiakkaan tarpeiden muutosta. Luodaan uudistumisen visio, valitaan sen mukainen suunta ja konkretisoidaan toteuttamisen vaiheet.

• Työtapojen ja tiimityön kehittäminen, luottamuksen ja rohkeuden vahvistaminen luovat muutoskyvykkyyttä, valmiutta reagoida odottamattomaan. Ilman niitä paraskaan strategia ei toteudu vaan jää aikeeksi.

• Uudistuminen edellyttää jatkuvaa osaamisen päivittämistä. Teollisella ajalla skaalattiin tehokkuutta, tekoälyn aikana skaalataan yhdessä oppimista. Työnantajakuvan ja työntekijäkokemuksen kehittämisen merkitys nousee eksponentiaalisesti.

 

Autamme yrityksiä muun muassa näiden teemojen parissa. 

Tulevaisuuskuva ja -suunta

 • Skenaarioiden rakentaminen
 • Strategiatyön fasilitointi
 • Strategian kiteyttäminen

Muutoksen johtaminen

 • Strategian juurruttaminen
 • Organisaation muotoilu
 • Työyhteisöjen kehittäminen: tiimityö, luottamus, rohkeus
 • Itseohjautuvan työtavan kehittäminen
 • Kulttuurin pelisäännöt ja viestintä

Työn tulevaisuus

 • Työnantajamielikuva
 • Työtilojen ja työtapojen muutos
 • Työntekijäkokemus
 • Itsen johtaminen
 • Diversiteetin kehittäminen

 

Yhteystiedot

Henkilökuva Marjaana Toiminen

Marjaana Toiminen

muutoksen tekijä, liiketoimintajohtaja
ennakointi, strategia, muutoshankkeet
040 708 2648

Antti Hyrkäs

muutoksen tekijä
yrityskulttuurit, viestintä, tarinallistaminen
+358 50 469 6071

Meitä kiinnostaa yhteistyö kanssasi!

Otathan yhteyttä, niin voimme auttaa!