Uutiset

Mikään ei ole pysyvää paitsi muutos: Ellun Kanat kutsuu asiakkaat ja yhteistyökumppanit uusiin tiloihimme Käenkujalle

Strategisesti ajatteleva viestintätoimisto Ellun Kanat on kasvanut muutaman vuoden aikana yli 60-päiseksi muutoksen tekijöiden ammattilaisjoukkueeksi ja muuttaa isompiin tiloihin uudeksi luovaksi alueeksi muodostuvaan Sörnäisiin.

Kasvava Kana ei kauaa samoissa tiloissa viihdy, sillä tilat käyvät ahtaiksi. Ellun Kanat muuttaa elokuun alussa uusiin tiloihin Sörnäisiin, lintuteemaan sopivasti Käenkujalle. Tehdasmainen, korkea ja isoikkunainen tila sopii hyvin muutoksen tekijöille. Motto on edelleen sama:

Ei tänne itkemään tultu, saatanallinen ralli päälle vaan. 

Käenkujan tila on muokattu rouheasta raakatilasta Ellun Kanojen toiveiden mukaisesti yhdessä Futudesignin suunnittelijoiden kanssa toimivaksi työ- ja asiakastilaksi, jossa on kiinnitetty erityistä huomiota muutoksen tekemisen edellytyksiin, työn rytmitykseen ja kokeiluun. Tilat on pyritty suunnittelemaan niin, että arki pyörii mahdollisimman pienellä ilmastokuormituksella. 

Futudesignin suunnittelija Fanni Suvila kuvaa uutta Käenkujan tilaa näin: 

Ellun Kanoilla oli visio ympäristöystävällisestä ja persoonallisesta toimistosta, jossa löytyy oma paikka erilaisille työntekijöille ja joka olisi asiakkaille myös mieleenpainuva tilallinen kokemus. Yhteisenä tavoitteena oli löytää toimistoympäristöön soveltuvia ratkaisuja, jotka eivät kuitenkaan ole perinteisen konttorin näköisiä. Rakennuksen arkkitehtuuri sekä tilan hienot betonipinnat suuntasivat ajatuksemme keskeneräisyyttä kuvastavaan, muuntuvaan prosessiin, jossa tilat viestivät käyttäjälleen siitä, miten tässä tilassa tehdään töitä. Tärkeää oli myös luoda tilasuunnittelulla pohja, jossa eri aikakausilta kerätyt kalusteet, taide ja viestintä ja etenkin ihmiset pääsevät loistamaan. Ennen kaikkea tilojen tuli olla rennot ja toimivat, sellaiset, että ne voisivat muovautua tulevina vuosina käyttäjiensä näköisiksi ja antaisivat tilaa työn tekemisen eri ulottuvuuksille. 

Muutos ja sen tekeminen 

Ellun Kanojen olemassaolon tarkoitus on auttaa asiakasta nopeasti muuttuvassa vuoropuhelun maailmassa. Me ravistelemme muutokseen, teemme muutoksen ymmärrettäväksi, muutamme maailmaa paremmaksi

Uusi toimisto on suunniteltu muutoksen tekemiseen otolliseksi. Työtiloissa on muutoksen tekemiseen sopivaa keskeneräisyyttä, tehdasmaisuutta ja happea. Kohtaamisille on varattu erityisen paljon mahdollisuuksia, syntyyhän muutos usein törmäyksistä. Tilat ovat avotilaa, sillä läpinäkyvyys ja avoimuus tekevät hyvää yhteisöllisyyteen ja autonomiaan perustuvassa kulttuurissa. 

Työtiloissa on muutoksen tekemiseen sopivaa keskeneräisyyttä, tehdasmaisuutta ja happea.

Työn rytmi ja Läsäkoski

Rytmihäiriön nopeasti muuttuvassa maailmassa asiakastyö on rytmiltään nopeaa, kiihkeää, ja muutoksia tulee reippaalla tahdilla. Pystyäksemme parhaaseen mahdolliseen asiakastyöhön olemme tunnistaneet erilaisen tilan tarpeen liittyen kolmenlaiseen työmuotoon: keskittymistä vaativaan työhön, sälätyöhön ja sosiaaliseen työhön.

Lisäksi tulemme pitämään tarkemmin kiinni palaverivapaasta keskiviikosta, joka rytmittää työviikkoa mahdollistaen syvää ajattelua.

Tilat on pyritty suunnittelemaan niin, että tilat ”liukuvat” kohti syvempää, hiljaisuutta ja keskittymistä vaativaa työtä. Asiakastyöhön ja sosiaaliseen työhön soveltuvat tilat aukeavat heti ovesta sisään astuttaessa, sen jälkeen siirrytään sälätyöhön sopivaan tilaan ja lopuksi omaan tilaan, joka sopii hiljaisuutta ja keskittymistä vaativaan työhön. 

Ajattelu on Ellun Kanojen tärkeintä työtä asiakkaalle, ja aivotyö vaatii palautumista. Ajanhallinnasta on työelämässäkin päästävä mielenhallintaan, ja jotta se olisi mahdollista, on kiihkeän työpäivän aikana jätettävä aikaa palautumiseen.

Ajattelu on Ellun Kanojen tärkeintä työtä asiakkaalle, ja aivotyö vaatii palautumista.

Ellun Kanoilla palautumiseen on suunniteltu konsepti Läsäkoski. Tarkkatietoiset tietävät, että Läsäkoski on myös paikkakunta Savossa. Koska emme voi aina olla Läsäkoskella, tuomme nyt Läsäkosken sinne missä päivittäin vietämme aikaa, eli töihin. Läsäkoski auttaa työpäivän rytmittämisessä ja mielen rauhoittamisessa.

Läsäkoski ei ole pelkkää meditaatiota (vaikka se voi sitäkin olla), mantroja eikä aromaattisia tuoksuja tai rituaaleja, vaan Läsäkoski on mielentila laiturin ja luonnonveden välissä. Se on tila, jossa mieli rauhoittuu.

Toimitiloihin tullaan sisään ”miniläsäkosken” kautta: virittyäkseen parhaiten muutoksen mielentilaan asiakkaat ja työntekijät tulevat siis sisään ”pakollisen” rauhoittumisen tilan kautta. Työntekijöiden tilassa on oma Läsäkoski mielen lepuuttamisen tarpeeseen.

Läsäkoski-konseptista kerromme myöhemmin lisää ja kutsumme kokeiluun myös asiakkaamme.

Kokeilu 

Kokeileminen on muutoksen käytännön moottori. Uusissa tiloissa kokeillaan niin työn rytmitystä, kielen analysointia kuin parempia kokousmetodeitakin. Uudessa Kanalassa on neuvotteluhuone, joka muuttuu ja muuntuu. Ellun Labra on konsepti, jolla paitsi kokeilemme, myös mittaamme tuloksia. Ellun Labra on samalla konsepti, johon kutsumme asiakkaitakin kokeilemaan.

#ykspilkkuviis

Ellun Kanoilla 2019 on ilmastovuosi, ja olemme tehneet ilmastolupauksen. Koko vuoden pro bono -työmme eli noin 950 tuntia menee ilmastotalkoisiin, tilaisuuksissamme tarjoillaan vain kasvisruokaa ja lisäksi teemme oman osamme ilmastoystävällisesti, eli tilasuunnittelussa ja arjen olemisessa on huomioitu ilmastonäkökulma.

Kaluste- ja materiaalivalinnat ovat suurelta osin kierrätystavaraa, sillä emme usko kertakäyttökulttuuriin. Emme ole haluneet geneeristä julkista tilaa emmekä harmonista väripalettia, sillä emme usko sellaisen luovan muutosmyönteistä ilmapiiriä

Haastamme muutenkin staattisen, perinteisen tavan tehdä muutosta – oli kyse sitten yrityskulttuurista, kommunikaatiosta tai vaikuttamisesta. Ja kutsumme tähän muutokseen ja uusiin tiloihin asiakkaamme ja yhteistyökumppanit mukaan, toteaa Ellun Kanojen perustaja, hallituksen puheenjohtaja Kirsi Piha.

Uusi osoitteemme on 12. elokuuta alkaen:
Ellun Kanat Oy
Käenkuja 3 A, 4. krs
00500 Helsinki

Kuva: Kira Hagström, kuvitus: Riina Rosvall

 

 

Meitä kiinnostaa yhteistyö kanssasi!

Otathan yhteyttä, niin voimme auttaa!