Uutiset

Miehinen yrityskulttuuri rapauttaa naisten uramahdollisuuksia

”Miksi käytämme työpaikalla niin paljon urheilu- ja sota-aiheista sanastoa ja vertauksia, jotka tyypillisesti vetoavat enemmän miehiin kuin naisiin?” (Dialogi-hankkeen taustamateriaali)

Kaksi keskeisintä naisten uralla etenemisen estettä ovat tiedostamattomat ennakkoluulot ja yrityskulttuurit, jotka eivät aidosti tue monimuotoisuutta ja tasavertaisia uramahdollisuuksia, selviää Dialogi 2015 -hankkeen tuloksista.

Tiedostamattomat ennakkoluulot ohjaavat suosimaan valintatilanteissa miehiä, koska miehet sopivat paremmin siihen käsitykseen, joka meille on johtajuudesta muodostunut. Miehiin kallellaan olevassa kulttuurissa naisten potentiaalia ei välttämättä tunnisteta ja tunnusteta. Tällainen kulttuuri estää naisia etenemästä johtotehtäviin.

Tiedostamattomat ennakkoluulot ohjaavat suosimaan valintatilanteissa miehiä, koska miehet sopivat paremmin siihen käsitykseen, joka meille on johtajuudesta muodostunut.

“Tiedostamattomat ennakkoluulot ja miehinen kulttuuri kävelevät käsi kädessä. Toimitusjohtaja ja yrityksen ylin johto ovat avainasemassa sellaisen kulttuurin rakentamisessa, joka aidosti tukee sekä miesten että naisten uralla etenemistä”, toteaa Dialogi-hankkeen vetäjä Sari Tomperi Ellun Kanoista.

Naisten uramahdollisuuksia voidaan edistää monella tapaa. Hyviä keinoja ovat esimerkiksi naisten nostaminen esille sisäisessä ja ulkoisessa viestinnässä. Roolimallit inspiroivat muita naisia ja laajentavat yleistä käsitystä johtajuudesta. Lisäksi mentorointiohjelmat, naisten sponsorointi yrityksen sisällä, joustavat työn tekemisen tavat sekä näytön paikkojen luominen naisille edistävät naisten uramahdollisuuksia. Myös esimiehen rooli on merkittävä.

“Myös naisilla itsellään on peiliin katsomisen paikka; pitäisi uskoa itseensä ja lakata nöyristelemästä, kaikkia ei voi koskaan miellyttää. Omaan potentiaaliin ja vahvuuksiin kannattaa tutustua ja omia tavoitteita kannattaa tavoitella rohkeasti”, toteaa työelämäasiantuntija Maria Vesanen Ellun Kanoista.

Vuoden 2015 Dialogin teemana oli ”Naiset johtajiksi – Huipulla on vielä tilaa!”. Hanke keskittyi monimuotoisen johtamisen ja naisten uramahdollisuuksien edistämiseen 10 yrityksen voimin: Accenture, Elisa, Fujitsu, F-Secure, Ilmarinen, Lidl, RAY, Skanska, UPM ja Wärtsilä. Dialogin tulokset pohjautuvat hankkeen aikana kerättyyn dataan: työikäisille naisille suunnattu kyselytutkimus (N=1437), 10 yrityskohtaista tausta-analyysiä, 40 taustahaastetattelua ja 21 yritysten sisäistä työpajaa. Projektin seurauksena syntyi yli 100 kehitysideaa, joista kymmeniä on lähdetty toteuttamaan mukana olleissa yrityksissä. Lisäksi Dialogin aikana käytiin yli 100 mentorointikeskustelua opiskelijoiden kanssa, 57 naista sai johtajuusvalmennusta ja hanke herätti keskustelua niin ansaitussa kuin sosiaalisessakin mediassa. Dialogi on Ellun Kanojen organisoima hanke, jonka omistavat mukana olevat yritykset.

Lisätiedot:

Dialogi-hankkeen vetäjä, viestinnän tekijä Sari Tomperi, p. 040-7726254, sari.tomperi@ellunkanat.fi

Työelämäasiantuntija, viestinnän tekijä Maria Vesanen, p. 050-3447480, maria.vesanen@ellunkanat.fi

Lue Dialogi 2015 -loppuraportti tästä.

Meitä kiinnostaa yhteistyö kanssasi!

Otathan yhteyttä, niin voimme auttaa!