Uutiset

Ellun Kanojen uusi aika

Toimialakehys on ahdas määrittäjä. Siksi Ellun Kanat laajentaa nyt muutoskonsultointiin. Mutta mikä oikein muuttuu?

Viesti Ry:n toiminnanjohtaja Siina Repo pohti Twitterissä uutisen nähtyään, että ”katoavatko viestintätoimistot ja jäljelle jäävät johdon konsultointitoimistot hieman uudella tulokulmalla?” 

Siihen Ellun Kanojen perustaja vastasi tweettaamalla: Vastaan, että viestintä ei katoa.”

Mistä siis on kysymys? Samaa tavaraa eri paketissa? Mikä oikein muuttuu? Mikä Ellun Kanat on jatkossa ja kuinka monimutkaiselta kuulostava triojohtaminen oikein toimii? Ellu haastatteli uutta johtotrioa, olkaa hyvä!

Ellun Kanojen toimistolla on ralli päällä ja seinällä vaaditaan ”munaa muuttua”. Neuvotteluhuone, jossa istumme, on nimeltään Ravistelu.

”Ellun Kanat on vähän yli kymmenessä vuodessa kasvanut pienestä Tehtaankadun nakkikioskista Suomen top3-viestintätoimistoksi”, aloittaa Ellun Kanojen perustaja Kirsi Piha ja jatkaa samaan hengenvetoon:

”Se on tapahtunut haastamalla voimakkaasti toimialaa muutokseen, ja sitten siinä kävi niin, että kasvoimme itse toimialan ahtaita rajoja monipuolisemmaksi palveluntarjoajaksi.”

Piha viittaa siihen, että Ellun Kanat on rakentanut uutta strategiaa jo muutaman vuoden, erosi MTL:stä ja luonnehtii itseään Muutosvoimaksi, muutoskonsultoijaksi, joka vastaa asiakkaan kokonaisvaltaiseen tarpeeseen nopeasti muuttuvassa maailmassa.

”Niin, teimme aika tarkkaa analyysiä siitä, miten konsulttimarkkina kehittyy, kirjoitimme siitä kirjankin nimeltä Juppi, hippi vai punkkari – MTH konsultille, jossa asiaa pohditaan niin konsulttitoimialan kuin asiakkaan näkökulmasta. Lisäksi analysoimme, mitä asiakkaat meistä kokevat saavansa ja mitä meiltä puuttuu. Sen perusteella olemme rakentaneet omaa kyvykkyyttämme ja viilanneet rakennetta vastaamaan asiakkaan, ja nimenomaan asiakkaan, joka tähyää tulevaan, tarpeita.”

Ei bye bye, viestintä, vaan viestinnän lisäksi jotain uutta

”Me emme hylkää viestintää, vaan päinvastoin tuomme sen muutoskonsultoinnin ytimeen”, Kirsi Piha jatkaa.

Ellun Kanoilla on nimittäin analyysi: muutoskonsultointi perustuu vielä varsin mekaaniseen strategiaprosessiajatteluun. Muutoksen toteutuminen, on se sitten ulkoiseen identiteettiin, uuteen bisnekseen tai sisäiseen muutokseen liittyvää, tapahtuu jatkuvan keskustelun kautta.

”Me haluamme haastaa yritykset uudenlaiseen strategiatekemiseen”, täydentää Ellun Kanojen toimitusjohtaja Taru Tujunen.

”Muutoksen toteutumisen kannalta on vaan tyhmää olla ottamatta kommunikaatio strategiaprosessin ytimeen.”

Päästään tuoreen hallituksen puheenjohtajan Mika Sutisen lempiaiheeseen.

Yritykset ovat täynnä toteuttamattomia päätöksiä

”Yritykset ovat täynnä toteuttamattomia päätöksiä”, Sutinen sanoo ja jatkaa innostuvansa prosessiorientoituneena ihmisenä myös siitä, kuinka juurruttaa muutokseen kykenevää systemaattista toimintatapaa pikatemppujen sijaan.

Siis: muutoksen ajurit voivat tulla organisaation ulkopuolelta, mutta esteet pitää poistaa sisäpuolelta.

”Olen sanonut tämän ennenkin, mutta muutoksessahan on yhtä paljon kommunikaatiota kuin ihmisessä vettä, ainakin se 70 prosenttia. Eli kyllä se ihan oleellista on muutoksen kannalta, kuinka prosessi saadaan virtaamaan mekaanisen jalkauttamisen sijaan.”

Duosta trio

Haastattelussa Kauppalehdessä 10.2.2020 Piha sanoo, että ”Trio on vahvempi kuin duo”. Mitä se käytännössä tarkoittaa? Sitä, ettei Ellun Kanoja enää johda oikeasti kukaan?

”Meillä on vahva ja omaleimainen kulttuuri, joka perustuu yhdessäohjautumiseen, yhdessätekemiseen ja taistelupariuteen”, sanoo Taru Tujunen.

”Tähän asti olemme olleet johdossa Kirsin kanssa aika mutkaton taistelupari ja kun nyt taistelupari saa lisää muskeleita, en epäile yhtään, etteikö reipas, rehellinen ja hyvä yhteistyö jatkuisi ja vahvistuisi. Meillä toki on työnjako, mutta ketteränä toimijana emme fakkiudu turhaan jäykkään ja vanhanaikaiseen ajatteluun rooleista.”

Miksi sitten juuri Mika Sutinen? Piha kertoo tavanneensa Sutisen jo muutamia vuosia sitten, mutta sitä ennen jo ihailleensa tämän rohkeata ja rehellistä kommunikointitapaa ja pelkäämätöntä asennetta. Mika on jo ollut Ellun Kanojen hallituksessa vuoden päivät – oltuaan jo sitä ennen sparraajana.

”Mikalla on konkreettista muutoskokemusta, mutta ihan oleellista oli se, että hän osaa kunnioittaa Ellun Kanojen omaperäistä kulttuuria ja on meidän ihmisten kollega, ei mikään johtaja”, Kirsi Piha sanoo.

Ja kuten tämä itse toteaa, oleellistahan on myös se, kenen kanssa asioita tehdään:

”Näen Ellun Kanoissa paitsi nälkää kehittyä ja auttaa asiakasta tosi relevantilla tavalla, myös joukon mahtavia tyyppejä, joiden kanssa on kiinnostavaa sparrata ja parantaa”, Mika Sutinen sanoo.

Kevään aikana muuttuu myös Ellun Kanojen omistuspohja. Sen jälkeen Ellun Kanoista omistaa Pihan, Tujusen ja Sutisen ohella viidesosan (20 prosenttia) sen oma henkilöstö.

Matkalla, mutta mihin?

Ellun Kanat ei ole siirtymässä pois kommunikoinnin osaamisesta, mutta ei myöskään kohti perinteistä markkinointia ja mainontaa, vaan syvemmälle muutoskonsultointiin haastamalla koko muutoksen tekemisen tapaa.

Maailman viestinnällistymisestä puhutaan paljon. Nopean muutoksen maailmassa radikaalisti ovat muuttuneet yrityksen olemassaolon tarkoitus, sen kyky lukea tulevaa, käydä sisäistä vuoropuhelua ja tapa houkuttaa ihmisiä kiinni omaan tarinaansa.

Menestyvä brändi tehdään tässä maailmassa rohkealla ja vuorovaikutteisella viestinnällä – oli kyse sitten ulkoisesta identiteetistä tai vaikuttamisesta.

Menestyvä brändi tehdään tässä maailmassa rohkealla ja vuorovaikutteisella viestinnällä – oli kyse sitten ulkoisesta identiteetistä tai vaikuttamisesta. Läpinäkyvyyttä vaativassa maailmassa erityisesti vaikuttaminen on muuttanut merkittävästi muotoaan.

Ellun Kanat uskoo, että yritysten tulee pölyisen kabinettivaikuttamisen ja lobbaamisen tieltä siirtyä aitoon vaikuttamiseen ja merkityksen luomiseen.

”Sehän vähän naurattaa, kun Ellun Kanoja aina välillä tituleerataan vaikuttajaviestintätoimistoksi, kun valtaosin meidän bisnes on ihan muuta”, Taru Tujunen sanoo.

”Ja vaikuttamisbisneksessäkin meillä on kyllä todella erilainen kulma kuin perinteisellä lobbaamiseen erikoistuneella toimijalla, ja hyvä niin.”

Lopuksi: konsultointimarkkinan disruptio

Strategiakonsultointimarkkina on isossa uudelleenjärjestelyn tilassa. Jo pelkästään Euroopan-markkinan ennustetaan kasvavan voimakkaasti, jopa 12 prosenttia vuodessa, ainakin vuoteen 2025 asti.

Nopeimmin kasvaa juuri muutoskonsultointi, sillä yrityksillä on isoja hankaluuksia sopeutua muuttuneeseen toimintaympäristöön.

Siitä seuraa perustavanlaatuisia kysymyksiä: Mikä on olemassaolon tarkoituksemme, mikä on hyvä työpaikka, kuinka yritys viestii, miten se käy vuoropuhelua maailman kanssa?

Vastaukset näihin kysymyksiin olivat joskus itsestäänselviä, mutta eivät enää.

”Muutosprojektien akilleen kantapää on juuri kommunikaatio, viestintä” sanovat Piha ja Sutinen, jotka parhaillaan kirjoittavat syksyllä ilmestyvää kirjaa Muutosvoima (AlmaTalent 2020). Siinä he kuvaavat, kuinka muutosjohtamisen teoriat Kottereineen laittavat viestinnän vasta askeleelle 4, jota ennen johto on tehnyt päätöksiä, joita sitten ryhdytään jalkauttamaan.

Tämä ajattelu ei enää toimi, ja siihen on herätty laajemminkin. Siksi isot konsulttitalot maailmalla koettavat nopeasti hankkia itselleen lisävoimaa ja ostavat design-, palvelumuotoilu- ja markkinointitoimistoja. Yrityskauppoja on tehty aktiivisesti myös Pohjoismaissa, erityisesti Ruotsissa, jossa Deloitte osti ruotsalaisen Acnen (2017), Accenture ruotsalaisen Kaplanin (2018) ja McKinsey ruotsalaisen Verydayn (2016).

”Meillä on jotain sellaista ensiarvoisen arvokasta osaamista, ja aiomme hyödyntää sen asiakkaittemme hyödyksi ihan itse”, sanoo Tujunen ja viittaa Ellun Kanojen strategiseen viestinnän osaamiseen.

”Samaan aikaan, kun tech-talot puskevat markkinoille digitaalisia työkaluja, me olemme jatkossa vielä enemmän skarppina partneroitumalla tai jollakin muulla tavalla.”

Isot konsulttitalot eivät ole Euroopassa pystyneet yhtä nopeaan kasvuun kuin pienet haastajat.

Isot konsulttitalot eivät ole Euroopassa pystyneet yhtä nopeaan kasvuun kuin pienet haastajat. Isot jätitkään eivät välttämättä ole niin pysyviä tai haavoittumattomia kuin on luultu. Pienemmät haastajat, joilla on innovatiivinen bisnesmalli ja oma kulma, haastavat isot talot.

Ja sitten on vielä se kulttuuri. Miten se sitten liittyy viestintätoimistoon?

”Ei mitenkään”, sanoo Piha. ”Mutta muutostoimiston palveluissa se on oleellinen osa.”

Kuten Pihan kirjassa Konflikti päivässä todetaan: yrityskulttuurin merkitys on oleellinen menestykseen, osaajien haluun tulla ja kiinnittyä yritykseen sekä muutoksen toteutumiseen.

”Eikä siinä riitä mikä tahansa kulttuuri, vaan täytyy käydä rehellinen keskustelu kulttuurin eri tekijöistä.”

”Me olemme virittäneet organisaation ja osaamisen muutoskonsultoinnin kokonaisvaltaiseksi taistelupariksi”, jatkaa Taru Tujunen.

Joten mitä me vastaisimme Siina Repon twiittiin? Ovatko viestintätoimistot katoamassa?

Kuten Piha totesi: viestintä ei katoa mihinkään.

Markkina kuitenkin muuttuu, ja Ellun Kanat aikoo pysyä vastakin etujoukoissa, haastajan asenteella.

 

Meitä kiinnostaa yhteistyö kanssasi!

Otathan yhteyttä, niin voimme auttaa!