Uutiset

Ellun Kanat väittää kirjassaan: arvopohjainen sponsorointi auttaa yrityksiä muuttamaan yhteiskuntaa

Strateginen viestintätoimisto Ellun Kanat on julkaissut väitekirjan sponsoroinnista. Mitä tapahtuu huomenna sponsoroinnille -kirja avaa, miksi yritysten kannattaa tehdä perinteistä sponsorointia laajempaa arvopohjaista yhteistyötä yhteiskunnan eri toimijoiden kanssa. Julkaisun ovat kirjoittaneet Ellun Kanojen Ville Tuominen, Risto Oksanen ja Heidi Kalmari.

Mitä tapahtuu huomenna sponsoroinnille on Ellun Kanat Respektin julkaisema väitekirja arvoliittolaisuudesta. Kirjoittajat, Ellun Kanojen Ville Tuominen, Risto Oksanen ja Heidi Kalmari luonnehtivat arvoliittolaisuutta avoimeksi, tavoitteelliseksi ja yhteisiin arvoihin perustuvaksi yhteistyöksi. Arvoliittolaisuus ilmenee pro bono -työn ja sponsoroinnin arvopohjaisina tekoina, joilla voidaan saada paljon aikaan etenkin silloin, kun niistä kerrotaan avoimesti ja ylpeydellä.

Arvoliittolaisuus perustuu siihen, että sponsori ja sen kohde jakavat yhteiset arvot.

Siinä missä sponsorointia on aiemmin tehty lähinnä näkyvyysmotiivilla, arvoliittolaisuus avaa uudenlaisia mahdollisuuksia sponsoroinnin viestin syventämiseen. Arvoliittolaisuus perustuu siihen, että sponsori ja sen kohde jakavat yhteiset arvot.

Väitekirjassa todetaan, että arvoliittolaisuuden keinoin yritykset voivat muuttaa yhteiskuntaa.

– Ihmiset odottavat yrityksiltä poliitikkoja isompaa roolia globaalien haasteiden selättämisessä. Yritykset voivat olla nykyistä suurempi osa ongelmien ratkaisua, mutta se edellyttää vaikuttavan yrityskansalaisuuden sitomista yrityksen arvoihin ja strategisen tason tekemiseen. Tätä on arvoliittolaisuus, Ellun Kanat Respektin liiketoimintajohtaja Ville Tuominen sanoo.

Aihe on ajankohtainen, sillä sponsoroinnin markkina on merkittävässä kasvussa. Kirjassa perustellaan, kuinka arvoliittolaisuus voi entisestään kasvattaa sponsorointimarkkinaa ja laajentaa vastikkeellista tekemistä entistäkin tuottavammin, myös perinteisten sponsoroitavien alojen, kuten urheilun ja kulttuurin, ulkopuolelle.

Päälle liimatut jutut eivät enää toimi.

– Arvopohjainen sponsorointi kasvaa. Yritykset edellyttävät, että sponsoroitavan kohteen arvot ovat kohdallaan ja samoin on toisin päin. Päälle liimatut jutut eivät enää toimi, Ellun Kanojen muutoksen tekijä Risto Oksanen sanoo.

Kirja rakentuu kymmenen sponsorointia käsittelevän väitteen ympärille. Mitä tapahtuu huomenna sponsoroinnille perustelee muun muassa, miten sponsorointi voi muuttaa yhteiskuntaa ja miksi arvoliittolaisuudesta pitää kertoa ylpeästi ääneen.

Mitä tapahtuu huomenna sponsoroinnille perustelee muun muassa, miten sponsorointi voi muuttaa yhteiskuntaa ja miksi arvoliittolaisuudesta pitää kertoa ylpeästi ääneen.

Kirjan julkaissut Respekti on Ellun Kanojen liiketoimintayksikkö, jonka tavoitteena on auttaa yrityksiä löytämään sopivia arvoliittolaisia ja uusia tapoja vaikuttaa yhteiskuntaan arvoperusteisen sponsoroinnin kautta.

Ellun Kanat tekee myös itse joka vuosi arvoliittolaisuustyötä valitsemiensa tahojen kanssa. Tänä vuonna Ellun Kanat käyttää arvoliittolaisuuksiin omaa työtään yli 1200 tuntia: jokainen muutoksen tekijä voi muun muassa lahjoittaa yhden päivän omaa työtään valitsemansa toimijan käyttöön.

Mitä tapahtuu huomenna sponsoroinnille -väitekirjaan voi tutustua ilmaiseksi tästä.

LISÄTIETOJA
Ville Tuominen
muutoksen tekijä, liiketoimintajohtaja
+358 45 125 1322
ville.tuominen@ellunkanat.fi

Risto Oksanen
muutoksen tekijä
+358 400 656 482
risto.oksanen@ellunkanat.fi

Ellun Kanat on strategisesti ajatteleva muutosyritys, joka on julkaissut vuosien varrella useita kirjoja. Mitä tapahtuu huomenna? -väitekirjasarjassamme tarjoamme kiinnostavia näkökulmia, ajatuksia ja mielipiteitä maailmasta. Viimeisimpiä julkaisujamme ovat muun muassa Mitä tapahtuu huomenna – kun startup ja korporaatio kohtaavat? (2017), Mahdollisuusraportti (2017) sekä Mitä tapahtuu huomenna vastuullisuudelle (2016).

Kuva: Henna Kainulainen

Meitä kiinnostaa yhteistyö kanssasi!

Otathan yhteyttä, niin voimme auttaa!