Uutiset

Ellun Kanat käynnistää Labran: Nämä kahdeksan taitoa siellä oppii

Uudessa muutoskyvykkyyden ohjelmassa yritykset pääsevät harjoittelemaan ja sparraamaan toisiaan.

Labra

”Koskaan aiemmin yrityksiltä ei ole vaadittu samanlaista kykyä uudistua kuin nyt”, sanoo työelämäprofessori Reijo Karhinen, Ellun Kanojen siivittäjä eli senior advisor.  

Mutta miten muutokset saa toteutumaan? Yrityksissä on meneillään keskimäärin 12 uudistusta. Ei ihme, että ne usein kuihtuvat. Miten muutoskyvykkyyttä voi juurruttaa työyhteisöön? Mitkä ovat ne paljon puhutut tulevaisuuden työelämätaidot ja miten ne viedään arkeen?

Labra on Ellun Kanojen asiantuntijoiden luoma uusi, kahdeksan aamupäivän valmennuskokonaisuus, jossa rakennetaan työyhteisöön tärkeimmät muutoskyvykkyyden taidot. Niitä nimittäin voi oppia ja juurruttaa. 

Labra alkaa tammikuussa 2020.

“Labra ei ole luentosarja. Vaikka Labrassa pureudutaan vahvasti muutokseen tutkimustiedon ja datan kautta,  Ellun Kanoilla on erityismuskelit juurruttaa opit ja tekeminen jokaisen henkilökohtaiseen työarkeen. Me uskomme konkretiaan. Konkretia on usein kaikkein vaikeinta. Uskomme myös, että kommunikaatio on muutoksen tehokkain työkalu”, sanoo Labran kehittäjä, Ellun Kanojen Strategia & kulttuuri -kasvualueen liiketoimintajohtaja Marjaana Toiminen.

Labrassa oppii:

– ennakoimaan tulevaisuutta ja tulevaisuuskuvaa
– ymmärtämään johtajuuden muodonmuutosta ja vallan siirtymistä asiakkaalle
– rakentamaan itseohjautuvaa organisaatiota
– opettamaan itsen johtamista ja itsetuntemusta
– juurruttamaan muutoksen yhteisöön
– juurruttamaan luottamusta ja rohkeutta yhteisöön
– konfliktoimaan asioita rakentavasti
– suunnittelemaan paremmin työn rytmiä ja ajankäyttöä

Valmentaminen tapahtuu Labrassa vertaistarinoiden eli yrityskeissien, harjoitusten, vierailevien asiantuntijoiden ja uusien teknologiasovellusten avulla. Jokainen taito puretaan palasiksi konkreettisilla, tiukasti strukturoiduilla harjoituksilla. Taitoja on mahdollista syventää oman kiinnostuksen mukaan.

“Labra-mankelin” läpikäynyt ei enää hämmenny muutoksesta vaan ottaa siitä kaiken irti.

Eroon muutoksen pahimmista jarruista

Ellun Kanojen näkemyksen mukaan erityisesti kolme ongelmaa jarruttaa kykyä viedä muutos läpi yrityksissä:

Ei oikein ymmärretä, missä ollaan. Yrityksen nykytila – tulevaisuudesta puhumattakaan – on hähmäinen.

Ei uskalleta tehdä rohkeita valintoja. Kysytään kyllä “what would Oatly do?” mutta pysytään turvallisessa ja tylsässä – tai vanhassa.

Ei tiedetä, kuinka yhdessä opitaan keskellä arkea. (Niin, tieto täytyy viedä käytäntöön.)

Nämä epätietoisuudet korjataan Labrassa yhdessä. Mukaan otetaan kymmenen yritystä, jokaisesta 1–5 osallistujaa.

Labraa vetävät tutkimusjohtaja Elina Kiiski-Kataja, tulevaisuustutkija Otto Tähkäpää, työelämäprofessori Reijo Karhinen, Aalto-yliopiston ohjelmajohtaja Laura Sivula, työyhteisöasiantuntija Anna Perho, ohjaaja-käsikirjoittaja Paavo Westerberg, aivotutkija Mona Moisala, johtava asiantuntija Antti Hyrkäs, liiketoimintajohtaja Marjaana Toiminen ja johtava asiantuntija Eveliina Pennanen.

 

Jos haluat ilmoittaa yrityksesi mukaan tammikuussa 2020 alkavaan Labraan, ota yhteys:
marjaana.toiminen@ellunkanat.fi,
040 7082 648.

Meitä kiinnostaa yhteistyö kanssasi!

Otathan yhteyttä, niin voimme auttaa!