Uutiset

Ellun Kanat kurvaa Aasian Slushin kautta kansainvälisille markkinoille

Ellun Kanat tähyilee kansainvälisille markkinoille ja suuntaa katseensa ensimmäiseksi Aasiaan. Slush Asian yhteydessä tehdään tutkimus, joka kartoittaa nuorten japanilaisten osaajien työelämätoiveita ja suhtautumista eurooppalaisiin työnantajiin.

Japanin työnantajamarkkinat ovat länsimaisille yrityksille haastavat, eivätkä japanilaiset vanhemmat mielellään näe lastensa aloittavan uraansa länsimaisen yrityksen palveluksessa. Maan työntekijämarkkinat avautuvat länsimaisille yrityksille yleensä vasta siinä vaiheessa, kun japanilaiset työntekijät ovat työskennelleet ensimmäiset 10–15 vuotta. Tämä on haaste esimerkiksi sellaisille yrityksille, jotka haluavat palkata milleniaaleja.

Suomella on perinteisesti hyvä maine Japanissa, ja esimerkiksi tällä hetkellä suomalainen muotoilu kiinnostaa japanilaisia. Suomalaiset yritykset voisivat hyödyntää nykyistä enemmän positiivista maakuvaa houkutellessaan parhaita osaajia.

Yksi strateginen tavoitteemme on kansainvälistyä. Emme perusta pikkuputiikkeja sinne tänne vaan etsimme parhaat paikalliset kumppanit, joiden kanssa verkostoitua. Näin tuotamme vielä terävämpää näkemystä ja jämäkämpää lisäarvoa asiakkaillemme.

Kirsi Piha, Ellun Kanojen hallituksen puheenjohtaja

Ellun Kanat toteuttaa yhdessä Kotana Oy:n kanssa tutkimuksen, joka kartoittaa nuorten japanilaisten osaajien työelämätoiveita ja suhtautumista eurooppalaisiin työnantajiin. Tutkimuksen tuloksia hyödynnetään suomalaisten yritysten työnantajakuvan rakentamisessa Japanissa.

Ellun Kanat on kartoittanut aikaisemminkin nuorten talenttien työelämätoiveita, muun muassa osana Dialogi-hankkeita. Dialogi on Ellun Kanojen konseptoima kokonaisuus, jonka tavoitteena on rakentaa parempaa työelämää ja jonka yhtenä keskeisenä osana on tulevaisuuden työntekijöiden ja yritysten välinen avoin vuoropuhelu.

Meitä kiinnostaa yhteistyö kanssasi!

Otathan yhteyttä, niin voimme auttaa!