Hyppää sisältöön

Trendit 2021 pähkinänkuoressa:

Ellun Kanat kutsui Executive Insights -verkostonsa mukaan ennakoimaan ja tulkitsemaan miltä tulevaisuus näyttää vuonna 2021 ja sen jälkeen myös pidemmällä aikavälillä. Yli 100 yritystä arvioi Inclus-työkalun avulla erilaisia trendejä ja muutoksen ajureita, joilla on niiden toimintaan merkittävä vaikutus. Trendit valittiin pohjautuen Ellun Kanojen laajaan tulevaisuusraporttiin “Tuplarytmihäiriö – Mitä jokaisen yrityksen pitää tietää tulevaisuudesta” ja vuonna 2020 tehtyyn Rytmihäiriöbarometriin. Tulevaisuudesta selvisi seuraavaa:

 

Kuvituskuva, jossa ihminen heiluttaa koneen ääreltä

Yrityksen sisäinen muutoskyky määrittää sen ulkoisen menestyksen

Tarkkaile nyt: Muutoskyky.

Yrityksen sisäinen muutoskyky määrittää nyt voimakkaasti myös ulkoista suorituskykyä. Yhä tärkeämpää on se, miten sisäistä yhteistyötä tuetaan ja fasilitoidaan, miten ihmiset saadaan mukaan strategiseen tekemiseen kyvykkyyksien kehittäminen etäaikana. Johtajien tunne- ja yhteisötaidot joutuvat testiin.  

Pitkällä aikavälillä: Digitaalinen elämä.

Näkyvissä on etätyön ja digitalisoitumisen jättiloikkien myötä elämäntapa, jossa digitaalisuus työntyy yhä syvemmälle osaksi arkea. Tämä voi muuttaa suurestikin sitä infrastruktuuria, jonka ympärille arkemme on rakentunut esimerkiksi kaupunkien, palvelujen ja liikkumisen osalta. Yksinäisyys ja irrallisuus voivat kasvaa ja siksi myös todellinen läheisyys ja kohtaaminen tulevat tärkeämmäksi.

Merkityksellisyys korostuu epävarmoina aikoina

Tarkkaile nyt: Merkitys.

Merkityksestä osana yritysten strategiaa on puhuttu pitkään. Nyt 2021 etätyön vakiintuessa edelleen, yhteisen ja jaetun merkityksen tarve yrityksissä korostuu. Merkitys ei kuitenkaan voi olla yksinäinen markkinointilause, vaan sen on aidosti oltava strategian ytimessä ja vastattava kysymykseen mitä yritys merkitsee muille, asiakkaille, yhteiskunnalle ja näyttävä arjen teoissa.

Pitkällä aikavälillä: Yritykset ongelmanratkaisijoina.

Pidemmällä aikavälillä maailma on kääntymässä suuntaan, jossa jokaisen panosta hyvän tulevaisuuden rakentamiseksi tarvitaan. Yritysten rooli tällaisessa tulevaisuudessa on ratkoa ihmisten ja planeetan ongelmia, ei tuottaa niitä lisää. Menestyvän liiketoiminnan tekeminen reunaehtojen muuttuessa edellyttää kykyä ratkoa haastavaa kysymystä siitä, mitä arvontuottaminen tulevaisuudessa merkitsee.

Tulevaisuus on digitaalinen ja vihreä

Tarkkaile nyt: Alustat.

Alustojen merkityksen kasvu nopeutuu. Koronan myötä digitalisaatio ottaa jättiiharppauksia nopeammalla tahdilla ja kiihdyttää myös alustojen merkitystä yrityksille. Nopea muutos edellyttää uudenlaista osaamista monilla tasoilla ja tuo esimerkiksi alustoilla tehtävään työhön ja sääntelyyn liittyvät kysymykset nopeammin ratkottavaksi.  Kun ihmisten liikkumiseen perustuva globalisaatio on pysähdyksissä, etenee se nyt alustojen voimin.

Pitkällä aikavälillä: Vihreä talous.

Monissa maissa talouden elvytyspaketit on sidottu vihreän talouden edellytysten mahdollistamiseen ja yli 100 maata on asettanut tavoitteekseen hiilineutraaliuden 2050. Tämä tarkoittaa valtavaa murrosta tuotannolle, kulutukselle ja arjen elämäntavoille. Muutos ei kuitenkaan edelleenkään tapahdu itsestään, vaan se vaatii sekä systemaattista tavoitteenasetantaa hallituksilta, jotta investoinnit ovat mahdollisia.

Haku