Hyppää sisältöön
Barona

Skenaariotyö koko yritykselle

Henkilöstöpalvelut, rekrytointi ja hr toimialoina ovat jatkuvassa muutoksessa, ja alan kehitys kytkeytyy tiiviisti sekä talouteen että poliittisiin päätöksiin. Barona halusi skenaariotyöllä luoda yhteistä näkemystä ja tapaa keskustella tulevasta koko yrityksen sisällä.

Muutostarve

Barona halusi ymmärtää muutosvoimien ja kehityssuuntien vaihtoehtoja, sekä luoda yhteistä näkemystä ja tapaa keskustella tulevasta koko yrityksen sisällä.

Näkemys

Ellun Kanat loi Baronalle neljä eri skenaariota identifioimalla ja analysoimalla sekä megatrendejä, poliittisia virtauksia että toimialan mahdollisia kehityskulkuja ja asiakkaan tarpeiden muutoksia. Kokonaisanalyysin pohjalta syntyi aukikirjoitettu neljän skenaarion tarinallistaminen.

Liitimme kuhunkin skenaarioon kuvauksen Baronasta yrityksenä kussakin skenaariossa, ehdotukset palvelutarjooman kehittämiselle kussakin skenaariossa, listat toimenpiteistä sekä tarkkailtavista ilmiöistä. 

Muutos

Skenaarioita hyödynnettiin Baronan strategian uudistamisessa, palvelutajooman kehittämisessä, orgaisaatiorakenteen ja osaamisen kehittämisessä. Skenaarioista on myös rakennettu työkaluja myynnin käyttöön. 

Skenaarioiden merkityksen purkaminen Baronassa on ollut laaja ja pitkäaikainen prosessi. Skenaariot käännettiin englanniksi tytäryhtiöiden käyttöön ja niiden sisältöä sovitettiin myös pohjoismaiseen kehykseen.

“Skenaariotyö oli meille tärkeä monessa mielessä. Saimme koko johdolle yhteistä sanastoa puhua tulevaisuudesta ja kykenimme rakentamaan yhteistä näkemystä siitä, mikä on mahdollista ja mikä todennäköistä. Skenaarioita on käytetty laajasti sekä yrityksen palveluiden kehittämisessä että koko henkilökunnan inspiraationa. Tulevaisuus ei pelota, vaan innostaa.”

Minna Vanhala-Harmanen, toimitusjohtaja, Barona

Ota yhteyttä

Marjaana Toiminen

muutoksen tekijä, head of change management

Haku