Viestintä

Ilman näkemystä datasi jää hyödyntämättä

Datalouhinta, tiedon hallinta ja sen analysointi ovat kuumia aiheita yritysmaailmassa tällä hetkellä. Ellun Kanojen toimitusjohtaja Taru Tujunen haluaa katsoa vielä pidemmälle. Huomisen huippuyritykselle ei riitä, että se hallitsee ja osaa kerätä tietoa asiakkaistaan, maailman muutoksesta, arvoista ja trendeistä, jos tiedosta ei osata luoda näkemystä.

”Vanhassa maailmassa tieto kasvoi lineaarisesti ja ennustaminen oli paljon helpompaa. Silloin näkemyksen merkitys oli vähäisempi, koska tulevaisuusennusteita pystyi laatimaan historiatiedoilla, ymmärryksellä eilisestä. Nyt tieto kasvaa eksponentiaalisesti. Tietoa on todella paljon ja ennustaminen on vaikeampaa. Siksi tiedon rinnalle tarvitaan ehdottomasti näkemystä”, Tujunen summaa.

Tujusen mukaan yritykset tarvitsevat analyytikkoja, mutta juuri ylimmän johdon tehtävä on yhdessä vuorovaikutuksessa työntekijöidensä kanssa muodostaa yrityksen näkemys tulevaisuuden suunnasta. Tujusen mielestä näkemyksellisyys on keskeisiä vaatimuksia huippujohtajalle viestinnän ja tuloksenteon rinnalla.

”Näkemystä tarvitaan erityisesti siksi, että tarjolla on myös ristiriitaista tietoa.”

”Näkemyksen korostumisessa on jotain inhimillistä. Absoluuttisilla mittareilla on vaikea mitata, mikä on oikein tai väärin. Onnistumista voidaan mitata vasta jälkikäteen. Pitää myös olla tilaa epäonnistua. Toisaalta yrityksen pitää kyetä uudistumaan nopeasti.”

Big data lisää kilpailua yritysten välillä. Tieto ja näkemys tuovat kilpailijoita yrityksen tontille yllättävältä suunnalta.

”On osattava kuunnella herkällä korvalla. Kurssiaan pitää osata reivata nopeasti uuteen suuntaan, jos tarvetta tulee. Hitaasti kulkevat valtamerilaivat eli yritykset pitää saada kulkemaan yhä nopeammin”, Tujunen sanoo.

Maailmalla yritykset panostavat tällä hetkellä dataan ja sen analysointiin paljon. CapGeminin ja EMC:n tekemän selvityksen mukaan yli puolet yritysjohdosta suunnittelee lisäävänsä investointejaan data-analytiikkaan seuraavien kolmen vuoden aikana. Tutkimukseen osallistui tuhat ylimpään johtoon kuulunutta henkilöä kymmenestä eri maasta ja yhdeksältä eri alalta.

Toisen tuoreen tutkimuksen (KPMG and Forrester Consulting) mukaan vain vajaat 40 % päätöksentekijöistä kuitenkaan luotti asiakkaidensa näkemyksiin ja vain kolmasosa luotti omaan analytiikkaansa yritystensä operaatioista. Yritykset siis lyövät rahaa kiinni data-analytiikkaan, mutta toimitusjohtajat eivät luota datasta saatavaan tietoon. Yllättävä lopputulos.

Tujusen mielestä ajattelu on yritykselle elintärkeä investointi.

”Ajatteluun käytetään yllättävän vähän aikaa. Ajattelun ei pitäisi olla vain tiettyjen tahojen etuoikeus, vaan siihen pitäisi satsata”

Ellun Kanat lanseeraa tänä vuonna Ajattelun Bootcampit, jonne etsitään eri alojen toimijoita törmäyttämään omaa tietoaan ja ajatuksiaan, esimerkiksi asumisesta tai työn tulevaisuudesta.

Tulevaisuudessa toimialojen rajat ryskyvät. Voi olla eri toimialoja,  mutta sama kiinnostuksen kohde. Kun ajatukset ja toimialat törmäytetään yli rajojen, siitä syntyy parhaimmillaan syvempi ja laajempi näkemys vaikka asumisen tulevaisuudesta. Samalla osallistujat voivat kehittää omaa bisnestään ja tuoda tuotekehittelyynsä uusia ajatuksia”, Tujunen sanoo.

Ajattelun Bootcampit kestävät kolme päivää. Osallistuvia yrityksiä on neljästä kuuteen. Ellun Kanat fasilitoi, etsii parhaat ulkopuoliset sparraajat sekä kokoaa työn päätteeksi näkemyksen osallistujien käyttöön. Ensimmäiset bootcampit käynnistyvät jo tänä vuonna.


Artikkeli on julkaistu ensimmäisenä Mitä tapahtuu huomenna yrityksille? -raportissa, jonka Ellun Kanojen viestinnän tekijät kirjoittivat yhdessä syksyllä MTH-tehtaalla. Omien bootcampien aikana luodut näkemykset kootaan kokonaisuudessaan helmikuussa julkaistavaan Mahdollisuusraporttiin.
>> LUE TÄSTÄ MITÄ TAPAHTUU HUOMENNA YRITYKSILLE

Meitä kiinnostaa yhteistyö kanssasi!

Otathan yhteyttä, niin voimme auttaa!