Viestintä

Koronavirus: Ellun Kanat on asiakkaan näkemyksellisin taistelupari myös kriisin keskellä

Ellun Kanat auttaa nopealla sykkeellä ja vankalla ammattitaidolla niin kriisiin varautumisessa kuin kriisin keskelläkin.

Koronavirus on luonut nopeasti tilanteen, jossa jokainen yritys ja organisaatio joutuu navigoimaan sumuisessa, nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä. Ei kannata kuitenkaan jäädä tuleen makaamaan. On rohkeasti katsottava, mitä tulevaisuus voi tuoda mukanaan ja tehdä lyhyellä aikavälillä päätöksiä, jotka varmistavat yrityksen toiminnan vaikeassakin paikassa. Me autamme niissä!

Notkea ja ajantasainen toiminta on olennaista kriisin keskellä

Yritysten, virastojen ja organisaatioiden viestintä on kovilla kriisitilanteessa. Kansalaisia ja asiakkaita on tavoitettava suuria määrä lyhyessä ajassa, ja samanaikaisesti lukuisat palvelukanavat ovat tukossa. Tilanteen mahdolliseen kriisiytymiseen tai viestinnän tukkeutumiseen on syytä varautua hyvissä ajoin, jotta harkitut viestit ja tavat toimia ovat valmiita, jos tilanne muuttuu äkillisesti. Paniikkia on tärkeää välttää, jolloin viestinnän tulee olla harkittua ja tehokasta.

Ellun Kanat voi auttaa nopealla sykkeellä niin kriisiin varautumisessa kuin kriisin keskelläkin. Olemme asiakkaillemme sekä käytännön että strategisen tekemisen taisteluparina, teemme pikavauhtia kriisiviestinnän suunnitelmat ja autamme myös toteutuksessa. Tiedotteet, Q&A:t, viestit eri kohderyhmille, valmennukset ja sometuki sujuvat meiltä sekä etänä että tarvittaessa vierellä kulkien.

Etätyöhommat sujuviksi ja taitava etäjohtaminen haltuun

Etätyötä on opeteltu jo pitkään, mutta nyt koronakriisi tekee etätyöstä ainakin hetkeksi uuden normaalin. Etätyöorganisaation johtaminen ei kuitenkaan ole vielä tuttua monellekaan. Etäjohtamisen pitää pystyä vastaamaan ihmisten huoliin ja epävarmuuteen tilanteesta ja toisaalta kannatella päivittäistä työtä. Etäältäkin on pidettävä arjen pyörät pyörimässä ja tuettava yhteenkuuluvuuden tunnetta ja työkulttuuria. Epävarmassa ja poikkeuksellisessa tilanteessa ihmisten kokema epävarmuus vaatii aivan erityistä huomiota.

Ellun Kanat auttaa etäjohtajia kaikissa etätyöhön tekemiseen liittyvässä työssä.

Ennakoinnilla kiinni yllätyksiin: 5 olennaista kysymystä

Viimeisten vuosikymmenten aikana maailma on nopean globalisaation ja teknologisen kehityksen myötä astunut voimakkaan keskinäisriippuvuuden aikaan. Tämä keskinäisriippuvuus on rakentunut esimerkiksi globaalin kaupan ja tuotantoketjujen, logistiikan, energian, ihmisten liikkuvuuden sekä poliittisten prosessien ympärille. 

Keskinäisriippuvuuden tiivistyminen on samalla luonut riskejä ketjureaktiomaiselle yhteiskuntien ja yritysten haavoittuvuudelle. Haavoittuvuuden voivat saada aikaiseksi erilaisten yllättävien tapahtumien seuraukset, kuten talouskriisit, terrori-iskut, virukset, luonnonkatastrofit, teknologiset uhat poliittiset epävakaudet tai sodat.

Tämä teksti on Ellun Kanojen 1. huhtikuuta julkaistavan tulevaisuusraportin Tuplarytmihäiriö – mitä jokaisen yrityksen pitää tietää tulevaisuudesta avauskappale koskien niitä suuria muutoksen ajureita, joista jokaisen yrityksen on oltava perillä.

Koronavirus on vain yksi, joskin mittakaavaltaan massiivinen esimerkki siitä, kuinka merkittäviä vaikutuksia yritysten oman toiminnan ulkopuolelta tulevilla ilmiöillä tässä globaalisti keskinäisriippuvaisessa maailmassa on. Nämä ilmiöt voivat tulla yhä yllättävämmistä suunnista. Siksi tulevaisuuden ennakointi, skenaariotyö ja tulevaisuusosaaminen ovat äärimmäisen tärkeitä kyvykkyyksiä jokaisessa yrityksessä sekä kriisin aikana että tyynempinä hetkinä. On kysyttävä seuraavat viisi olennaista kysymystä:

Mitä sellaista voi tapahtua johon ei olla osattu varautua? Miten strategia voi toteutua, vaikka toiminnan reunaehdot muuttuisivat radikaalisti? Missä voi olla mahdollisuuksia, joita emme ole huomanneet? Mitä muuta voi tapahtua yhteiskunnan eri puolilla, kun virus etenee? Mitä se tarkoittaa juuri meille? 

Ennakoinnin työkaluista on hyötyä paitsi myrskyn silmässä kun hahmotetaan erilaisia mahdollisia kehityskulkuja, myös pidemmällä aikavälillä, kun pohditaan, mihin pitää osata varautua ja mistä uuden menestyksen siemeniä voisi löytyä.  Kun tulevaisuustyö yhdistetään jatkuvaan strategiatyöhön, luottamukseen perustuvaan yrityskulttuuriin, ajantasaiseen kommunikaatioon ja tilanteen niin vaatiessa kriisiviestintään, voi yritys vaikeinakin aikoina toimia pitkäjänteisesti ja ketterästi ja selvitä hetkestä, joka todenteolla testaa kantokykyämme. 

Ellun Kanat on asiakkaidensa näkemyksellisin taistelupari myös kriisin keskellä!

Asiantuntijamme ja tiimimme auttavat ja tukevat kaikissa haasteissa, älä epäröi ottaa yhteyttä:

Taru Tujunen, toimitusjohtaja, taru.tujunen@ellunkanat.fi, 050 357 9418

Marjaana Toiminen, liiketoimintajohtaja, ennakointi & strategia, marjaana.toiminen@ellunkanat.fi, 040 7082 648.

Elina Kiiski-Kataja, tutkimusjohtaja, elina.kiiski-kataja@ellunkanat.fi, 044 540 3367

Reetta Nurmo, sosiaalisen median strategi, reetta.nurmo@ellunkanat.fi, 050 344 6316

Petri Launiainen, kriisiviestinnän johtava asiantuntija, petri.launiainen@ellunkanat.fi, 041 533 1371

Taru Tuominen, viestintä ja strategiat, taru.tuominen@ellunkanat.fi, 040 535 9656

Saara Iivari, viestintä ja strategiat, saara.iivari@ellunkanat.fi, 040 569 6597

Meitä kiinnostaa yhteistyö kanssasi!

Otathan yhteyttä, niin voimme auttaa!