Vastuullisuus

Arvoliittolaisuus on sponsoroinnin toinen potenssi – siihen on lähdettävä tosissaan

Avatar

Vuonna 2018 ei enää riitä, että yrityksesi sponsoroi kumppania, joka on kaikkein näkyvin. On löydettävä se, kenen kanssa yritys jakaa aidosti arvomaailman.

Sponsorointi on kumppanuutta, josta on tullut yksi tehokkaimmista keinoista tavoittaa ihmisiä.

Kun median yleisöt pirstoutuvat, sponsoroinnin avulla tavoitetaan ihmiset heille tärkeän asian äärellä ja oikeassa mielentilassa: sporttiväki jännittämässä ja kulttuuriväki nauttimassa.

Vuonna 2017 sponsorointiin investoitiin jo enemmän kuin TV-mainontaan. Sponsorointiin saadaan lisää syvyyttä ja tehoa, kun yritys valitsee kohteensa arvomaailmaansa pohjautuen ja kertoo siitä avoimesti.

Sponsorointiin saadaan lisää syvyyttä ja tehoa, kun yritys valitsee kohteensa arvomaailmaansa pohjautuen ja kertoo siitä avoimesti 

Ellun Kanoissa päätimme kutsua tätä avointa ja yrityksen arvoihin perustuvaa, sponsoroinnin ja pro bonon kaltaisia muotoja saavaa tekemistä arvoliittolaisuudeksi.

ARVOLIITTOLAISUUS EI SAA OLLA VIHERPESUA

Arvoliittolaisuuden tulee olla huolella pohdittu, pitkän tähtäimen valinta. Arvoliittolaisuus sitoo yrityksen omiin arvoihinsa vahvemmin. Se ei saa olla viherpesua vaan sen tulee olla aitoa, tekemiseen perustuvaa pitkäjänteistä yhteistyötä, jossa eletään todeksi se, mitä luvataan. Ja josta kerrotaan avoimesti ja ylpeydellä. Se on yrityksen strategista viestintää ja markkinointia.

Kuten kaikessa markkinoinnissa, myös arvoliittolaisuusprojekteille tulee antaa selkeät ja mitattavat tavoitteet. Ne ohjaavat niin kohteen kuin yrityksen toimintaa ja mahdollistavat tulosten arvioinnin.

ARVOLIITTOLAISUUS VAATII ROHKEUTTA JA VAIVANNÄKÖÄ

Jos yrityksellä on munaa kertoa arvonsa ja toimia niiden mukaisesti, siitä tulee kiinnostava. Arvoton kumppani on arvoton, kun halutaan rakentaa merkitystä. Yhteiselle arvopohjalle rakennettu yhteistyö on merkityksellistä, ja siksi tärkeämpää kuin pelkkä näkyvyys.

Arvoton kumppani on arvoton.

Arvoliittolaisten löytäminen vaatii sponsoroinnin kohteilta paljon pohjatyötä, jonka tulee perustua siihen, kenen arvomaailman he jakavat  – ei siihen, kenet he tuntevat.

Kun kohteet etsivät yrityksiä arvoliittolaiseksi, niillä tulee olla selkeä kuva siitä, mihin haasteeseen yhteistyö tuo ratkaisun. Voidaanko yrityksen kohderyhmät tavoittaa sosiaalisen median kanavissa, vai pystytäänkö heidät kokoamaan tapahtumiin? Ja ennen kaikkea, miten voidaan yhdessä rakentaa parempi maailma. Ilman selkeää kuvaa ratkaisusta on parempi olla tuhlaamatta kaikkien aikaa.  

Kun yritys etsii arvoliittolaista, sillä tulee olla selkeä kuva siitä, mihin haasteeseen se tuo ratkaisun.

Ellun Kanat on vuosia satsannut merkittävästi pro bono -projekteihin, mutta tämäkin työ on jäänyt varsin näkymättömäksi, ja myös meidän täytyy petrata. Olemme varmoja, että pro bonolla ja sponsoroinnilla voidaan saada aikaan enemmän, kunhan arvoliittolaisuus nähdään osana yrityksen strategista ydintä ja siitä aletaan kertoa avoimesti ja ylpeästi.

Ellun Kanat julkaisee tänään väitekirjan sponsoroinnista. Mitä tapahtuu huomenna sponsoroinnille -kirjassa kerrotaan, miksi yritysten kannattaa tehdä perinteistä sponsorointia laajempaa arvopohjaista yhteistyötä yhteiskunnan eri toimijoiden kanssa. Julkaisun ovat kirjoittaneet Ellun Kanojen Ville Tuominen, Risto Oksanen ja Heidi Kalmari. Tutustu kirjaan tästä. 

Meitä kiinnostaa yhteistyö kanssasi!

Otathan yhteyttä, niin voimme auttaa!