Uutiset

Dialogi-selvitys: Amikset luottavat työllistymiseensä

Avatar

Amis ei opiskele ammattiin sattumalta. Jopa 93 prosenttia Dialogi-kyselyyn vastanneista nuorista valitsi koulutusalansa oman kiinnostuksen perusteella. Ammattiin opiskelevia yhdistää paitsi halu tehdä töitä, myös usko omaan osaamiseen ja tulevaisuuteen, Suomen suurin ammattiin opiskelevien työelämätoiveita käsittelevä selvitys paljastaa.

Ammatillisen koulutuksen suosio on kasvanut viime vuosina merkittävästi. Osaaville ammattilaisille onkin kysyntää, ja useilla aloilla heistä on jopa pulaa. Tämän ovat huomanneet myös amikset itse: jopa 78 prosenttia Dialogi-kyselyyn vastanneista uskoo, että he tulevat työllistymään heti valmistumisen jälkeen.

− Ammattiin opiskelevat nostetaan usein esiin, kun puhutaan työttömyydestä, syrjäytymisestä tai yt-neuvotteluista. Amis-Dialogi on kuitenkin tarina positiivisuudesta. Ammattiin opiskelevat suhtautuvat luottavaisin mielin tulevaisuuteensa työelämässä, Dialogi-hankkeesta vastaava Joonas Pikkarainen viestintätoimisto Ellun Kanoista sanoo.

Amis-Dialogi on suurin Suomessa koskaan tehty ammattiin opiskelevien työelämätoiveita käsittelevä selvitys. Kyselyyn vastasi 3573 ammattiin opiskelevaa kymmenestä eri ammattioppilaitoksesta ympäri Suomen.

Amis-Dialogin mahdollisti kuusi edelläkävijäyritystä, Hartwall, Helsingin Energia, ISS Palvelut, Lemminkäinen, McDonald’s ja Metsä Group. Dialogi-yritykset halusivat kehittää hankkeen kautta työnantajuuttaan yhdessä tulevaisuuden ammattilaisten kanssa. Vuoropuhelua ammattiin opiskelevien ja Dialogi-yritysten välillä käytiin kyselyn lisäksi mm. vierailemalla oppilaitoksissa, Dialogi-jättityöpajassa ja yrityshaastatteluissa.

Amis voisi ryhtyä yrittäjäksi – korkeakoulutettu ei?

Ajankohtaisessa keskustelussa puhutaan työn muutoksesta ja tiettyjen ammattien katoamisesta. Myös ammattiin opiskelevat ovat havahtuneet työelämän turbulenssiin.

Dialogi-selvityksen mukaan ammattiin opiskelevilla on mutkaton ja joustava suhde työhön. Työltä toivotaan perusasioita: asianmukaista palkkaa, viihtyvyyttä ja säännöllisiä työaikoja. Amiksilla ei kuitenkaan mene sormi suuhun, jos työ menee alta. 40 prosenttia kyselyyn vastanneista on valmis kouluttautumaan uudelleen ja lähes 60 prosenttia on valmis muuttamaan työn perässä toiselle paikkakunnalle. Amikset ovat myös avoimia yrittäjyydelle: 43 prosenttia kyselyyn vastanneista voisi ryhtyä yrittäjiksi. Kun vastaavasti Dialogi-kyselyyn vuonna 2011 vastanneista Aalto-yliopiston opiskelijoista jopa 80 prosenttia ei ollut harkinnut oman yrityksen perustamista (Dialogi 2011).

Ammattiin opiskelevien ja Dialogi-yritysten näkemykset siitä, millaiset eväät koulutus tarjoaa työhön eroavat kuitenkin toisistaan: Jopa 83 prosenttia Dialogi-kyselyyn vastanneista on sitä mieltä, että heidän koulutuksensa valmistaa hyvin työelämään. Dialogi-yrityksissä vastavalmistuneen amiksen kouluttaminen tehtäviinsä nähdään kuitenkin usein välttämättömyytenä.

− Työelämä muuttuu nopeammin kuin koulutuspoliittiset linjaukset. Oppilaitoksilta vaadittaisiin ketteryyttä ja avoimuutta entistä tiiviimpään työelämäyhteistyöhön. Ja vastaavasti yritysten tulisi aktiivisemmin vierailla oppilaitoksissa ja osallistua opetukseen, Dialogi-hanketta vetävä Pikkarainen summaa.

Amis haluaa toteuttaa työssä unelmiaan, muttei esimieheksi

Vain 35 prosenttia amiksista uskoo edustavansa sukupolvea, joka tulee muuttamaan työnteon tapoja tulevaisuudessa. Vastaava osuus Aalto-yliopiston opiskelijoiden keskuudessa oli vuonna 2011 jopa 70 prosenttia. Korkeakouluopiskelijoilla oli myös enemmän intoa esimieheksi: heistä lähes kolme neljästä ja ammattiin opiskelevista vain kolmasosa halusi esimieheksi.

Sekä amikset että korkeakoulussa opiskelevat haluavat kuitenkin työltä vastuuta: amiksista 63 prosenttia ja korkeakoulutetuista 77 prosenttia haluaa vastuullisen työn.

Vaikka työelämän suunnannäyttäjäksi ei vielä ryhdyttäisikään, suhtautuvat ammattiin opiskelevat Dialogi-selvityksen perusteella työhön innolla ja intohimoisesti.

− 81 prosenttia Dialogi-kyselyyn vastanneista amiksista haluaa toteuttaa työssään unelmiaan. Unelmille ei pidä työelämässä nauraa, vaan niihin pitää kannustaa. Jos nuoreen uskotaan ja häntä tuetaan, nälkä tehdä työtä kunnianhimoisesti kasvaa, Dialogi-hanketta vetävä Pikkarainen Viestintätoimisto Ellun Kanoista sanoo.

Suomen suurin amisten työelämätoiveita käsittelevä selvitys julkaistaan 14.2.2014 klo 9:00 kaikille avoimessa tilaisuudessa Lasipalatsin Bio Rexissä. Klikkaa tästä ja lue koko selvitys.

Dialogi on viestintätoimisto Ellun Kanojen vuosittain vetämä hanke ja osa palveluita, joiden avulla luodaan parempaa työelämää ja kehitetään työnantajakuvaa. Dialogi saattaa vuosittain yrityksiä eli työnantajia sekä nykyisiä ja tulevia työntekijöitä vuoropuheluun parantamaan työelämää. Ideana on etsiä ratkaisuja aidon vuorovaikutuksen kautta.  Dialogi on työ- ja elinkeinoministeriön Työelämä 2020 -hankkeen yhteistyökumppani.

Lisätietoja:

Joonas Pikkarainen
Dialogi-hanke
joonas.pikkarainen@ellunkanat.fi
p. 040 152 2221

Anna Inget
Dialogi-hanke
anna.inget@ellunkanat.fi
p. 040 835 7077

Suomenkartta

Meitä kiinnostaa yhteistyö kanssasi!

Otathan yhteyttä, niin voimme auttaa!