Hyppää sisältöön
Kansallisgalleria

Näkemystä tulevaisuuden muutosvoimista strategiatyön tueksi

Kansallisgalleria on Suomen suurin taidemuseo-organisaatio ja kansallinen kulttuurilaitos. Ateneumin taidemuseo, Nykytaiteen museo Kiasma ja Sinebrychoffin taidemuseo ovat Kansallisgallerian museot. Niissä vierailee vuosittain yli 600 000 kävijää. Kansallisgalleria ja Ellun Kanat työstivät yhdessä laajan analyysin Kansallisgalleriaan tulevaisuuteen vaikuttavista muutosvoimista strategiatyön tueksi.

Ateneumin taidemuseon julkisivu auringonvalossa

Muutostarve

Kansallisgalleria kaipasi strategiaprosessiinsa uudenlaista tapaa tarkastella toimintaympäristössä tapahtuvia muutoksia. Analyysityökaluksi valikoitui PESTE-analyysistä sovellettu PEST-analyysi ja Ellun Kanat työn toteuttajaksi. PESTE-analyysi on strategisen ennakoinnin työkalu, jossa tarkastellaan erilaisia muutosvoimia poliittisesta (P), taloudellisesta (economical), sosiaalisesta, (social), teknologisesta (technological), ja ympäristö(environment) näkökulmista. Kansallisgalleria oli tehnyt jo runsaasti työtä kestävyysasioiden kanssa, joten analyysi toteutettiin PEST-muotoisena. 

Kansallisgalleria toivoi prosessista dialogista ja keskustelevaa. Ellun Kanat muotoili prosessin siten, että yhteisessä työskentelyssä saatiin Kansallisgallerian omien asiantuntijoiden näkemyksiä tulevaisuudesta ristiinpölytettyä vahvasti Ellun Kanojen tulevaisuusasiantuntijoiden laatiman materiaalin kanssa yhteisessä työpajassa.  

Näkemys

Analyysityö osui keskelle Ukrainan sodan syttymistä, mikä tarkoitti nopeaa päivitystyötä monien muutosvoimien osalta. Kansallisgallerian ja Ellun Kanojen yhteisessä työskentelyssä esille nousi globaalien ja poliittisten muutosvoimien tärkeys suhteessa Suomeen taiteen ja kulttuurin toiminta-alueena. Erityisen paljon pohdintaa herättivät myös teknologiset ja sosiaaliset muutokset. Vaikka ympäristöön liittyvät muutokset oli rajattu analyysistä pois, ekologinen kriisi näkyi kaikkia muutosvoimia läpileikkaavana teemana analyysissä.

Kolmen horisontin tulevaisuuskuvat auttavat tekemään valintoja

Työskentelyn lopputuloksena syntyi syntyi laaja analyysi, jossa tarkasteltiin kovassa turbulenssissa olevaa globaalia tilannetta, erilaisia trendejä ja ilmiöitä, joilla on vaikutusta Kansallisgalleriaan sekä valmisteltiin tarkempi briiffi siitä, miten eri aikaväleillä muutoksiin voi varautua. Jotta analyysityö on helposti hyödynnettävissä strategian jatkotyöstössä, Ellun Kanat valmisteli analyysin perusteella Kansallisgallerialle kolmen horisontin tulevaisuuskuvat, joiden avulla voi hahmottaa kaikkein tärkeimpiä muutosvoimia lyhyellä, keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä. 

”Kansallisgallerian kaltainen toimija linkittyy vahvasti suuriin yhteiskunnallisiin murroksiin. On tärkeää ymmärtää, miten nämä muutosvoimat vaikuttavat työhömme. Olimme erittäin vaikuttuneita Ellun Kanojen työstä ja syvällinen analyysi tulevaisuudesta vei strategiaprosessimme aivan uudelle tasolle.”

– Kimmo Levä, pääjohtaja, Kansallisgalleria

 

Ota yhteyttä

Elina Kiiski-Kataja

muutoksen tekijä, tutkimusjohtaja (vapaalla)

Jukka Manninen

muutoksen tekijä, johtava asiantuntija

Ville Wahlberg

muutoksen tekijä, liiketoimintajohtaja

Marjaana Toiminen

muutoksen tekijä, head of change management

Haku