Hyppää sisältöön
Viestintä ja markkinointi
Muutoksen eläminen todeksi

Viestintä ja markkinointi

Ellun Kanat tunnetaan strategisesta ja näkemyksellisestä viestinnästä. Uskomme vahvasti siihen, että kommunikaatio on tavoitellun muutoksen paras työkalu. 

Kasvatamme asiakkaidemme kykyä kommunikoida kaikilla viestinnän osa-alueilla. Kirkastamme viestinnän strategisen ytimen ja suunnan. Tuemme niin sisäistä kuin ulkoista viestintää, valmennamme ja toimimme asiakkaidemme taisteluparina kaikessa viestinnän toteuttamisessa.

Näillä työkaluilla
saamme muutoksen
aikaiseksi

Strateginen viestintä

Autamme sanoittamaan yrityksen strategian siten, että se tulee todeksi sisäisesti ja ulkoisesti. Viestintästrategiat ja viestintäsuunnitelmat ovat olleet leipälajimme alusta asti.

Kriisiviestintä 24/7

Autamme asiakkaitamme varautumaan kriiseihin ja selviämään niistä taitavasti rakennetun kriisiviestintäsuunnitelman ja tilanneanalyysin avulla kellon ympäri. Meillä on vankkaa kokemusta mm. viranomaistyön, median ja somen, työmarkkinaviestinnän sekä yhteiskunnallisen vaikuttamisen kriiseistä.

Brändit

Brändi on yrityksen tai tuotteen julkikuva; se, mitä ihmisille tulee ensimmäisenä mieleen.  Aina mieleen ei tule mitään, ja silloin me autamme. Toteutamme brändistrategiat ja -uudistukset vahvan strategisen näkemyksen ja luovan suunnittelun avulla. 

Liikkuva kuva ja video

Liikkuva kuva ja video ovat vahvoja, katseen vangitsevia sisältömuotoja, joilla tehdään vaikuttavaa viestintää. Hoidamme video- ja animaatiotuotantojen koko prosessin ideasta ja käsikirjoituksesta alkaen tuotannon kautta valmiin sisällön jakeluun asti.

Luova suunnittelu ja konseptit

Tunne ratkaisee. Loputtomassa sisältövirrassa strategisesti suunnitellut ja luovat markkinointiviestinnän kampanjat ja konseptit vangitsevat tehokkaasti vastaanottajan huomion ja herättävät suuria tunteita. 

Digitaalinen viestintä

Digiympäristöissä oma viesti on suunniteltava strategisesti kulloisenkin ympäristön ehdoilla ja ihmisen kantokyky huomioon ottaen. Autamme kartoittamaan digitaalista toimintaympäristöä, suunnittelemaan ja toteuttamaan strategista digitaalista viestintää, tuottamaan huomiota herättävää sisältöä eri muodoissa sekä mittaamaan onnistumista.

Visuaalinen viestintä

Sidomme visuaalisen viestinnän osaksi strategista viestintää. Suunnittelijamme muun muassa visualisoivat tietoa, laativat infograafeja ja logoja sekä typografiaa, taittavat esitteitä, suunnittelevat pakkauksia ja muotoilevat sosiaalisen median sisältöjä, nettisivuleiskoja ja mainoksia.

Media ja PR

Uskomme suunnitelmalliseen ja tekojen kautta näkyväksi tulevaan media- ja pr-työhön, jolla voidaan rakentaa yritysten ja organisaatioiden mainetta journalistisessa mediassa. Tarjoamme myös media- ja esiintymisvalmennusta.

Sosiaalinen media

Valmennamme yritysten ylintä johtoa, asiantuntijoita, työntekijälähettiläitä sekä sosiaalisen median asiakaspalvelijoita löytämään parhaat toimintatavat; oli tavoitteena sitten vaikuttava asiantuntijuus, yritysmielikuvan muovaaminen tai ihan vain parempi asiakaskokemus.

Vaikuttajayhteistyö

Onnistunut vaikuttajayhteistyö perustuu arvokumppanuuteen, joka solmitaan kohderyhmässä puhevaltaa omaavan vaikuttajan kanssa. Esimerkiksi somevaikuttajien rooli yhteiskunnallisina keskustelijoina on kasvussa. Ellun Kanat auttaa yhteiskunnallisesti vaikuttavien yhteistöiden suunnittelussa, toteutuksessa ja tulosten mittaamisessa.

Haluatko mediaosumia ja tavoittaa oikeat yleisöt? 
Täällä sinua varten.

 

Reetta Nurmo

muutoksen tekijä, sosiaalisen median strategi

Taru Tujunen

muutoksen tekijä, toimitusjohtaja

Sasu Haanpää

muutoksen tekijä, liiketoimintajohtaja

Roope Karisto

muutoksen tekijä, johtava asiantuntija

Veera Kortelainen

muutoksen tekijä, graafinen suunnittelija

Haku