Suomen Varustamot

Vaikuttavampaa viestintää

LÄHTÖTILANNE

Suomen Varustamot ry on tehnyt onnistunutta vaikuttamistyötä päättäjien parissa. Eduskuntavaalien 2015 alla Suomen Varustamot totesi, että perinteinen, pelkästään päättäjiin kohdistuva vaikuttajaviestintä ei riitä, vaan heidän on löydettävä uudenlaisia tapoja vahvistaa vaikuttavuuttaan.

RATKAISU

Ellun Kanat analysoi varustamoiden tilanteen, tutustui poliittisiin tavoitteisiin, kartoitti nykyistä tapaa tehdä viestintää ja laati Suomen Varustamoille uudenlaisen, aiempaa laajemman tavan vaikuttaa päätöksentekoon. Viestinnän kohderyhmä laajennettiin päättäjistä ja virkamiehistä suureen yleisöön ja tavoitteeksi otettiin merenkulun merkityksen avaaminen selkeällä ja ymmärrettävällä tavalla. Ellun Kanat loi strategian, joka kietoutui helposti kommunikoitavan ydinviestin ympärille sekä suunnitelman, jonka avulla Suomen Varustamot pystyi kommunikoimaan merenkulun kansantaloudellista merkitystä tavallisen ihmisen kokoisella tavalla.

TULOS

Mielenkiintoinen, helposti kommunikoitava ydinviesti ja narratiivi, jolla merenkulun merkitystä avattiin julkisuudessa kevään 2015 aikana. Konkreettiset viestinnän työkalut suuren yleisön ja julkisuuden keinoin tehtävään viestintään.

Meitä kiinnostaa yhteistyö kanssasi!

Otathan yhteyttä, niin voimme auttaa!