ÅF Consult

Yrityskulttuurin tahtotilan määrittely

LÄHTÖKOHTA

ÅF:n Suomen yksikössä tunnistettiin tarve vahvistaa identiteettiä ja yrityskulttuuria. ÅF-läiset ovat historiansa aikana olleet osa useampaa eri yritystä. Nyt haluttiin lähteä yhdessä vahvistamaan ÅF:n Suomen yksikön kulttuuria, kuitenkin niin että se on selkeästi osa ÅF-konsernia.

RATKAISUMME

Projektin lanseerattiin koko henkilöstölle yhteisessä tilaisuudessa, jonka tavoitteena oli viestiä kulttuurin muutosmatkasta, innostaa ihmisiä aktiivisesti osallistumaan sekä osoittaa, että johto näkee asian tärkeänä ja on sitounut sen edistämiseen.

Tilaisuuden jälkeen Ellun Kanat toteutti koko henkilöstön laajuisen kyselyn, jossa kartoitettiin sekä yrityskulttuurin nykytilaa että toiveita tavoitetilasta. Kyselyn tulosten pohjalta järjestettiin kaksi henkilöstön ja johdon yhteistä työpajaa kulttuurin tahtotilan konkretisoimiseksi. Lisäksi yhdessä määriteltiin tiekartta tavoitetilaan pääsemiseksi.

TULOKSET

Projektin aikana syntyi konkreettinen näkemys siitä, millainen on ÅF Suomen kulttuurin tavoitetila ja millaisilla toimenpiteillä sitä lähdetään rakentamaan. Osallistavalla toteutustavalla varmistettiin sekä johdon että henkilöstön sitoutuneisuus ja muutosvalmius. Lopuksi laadittiin vielä ns. huoneentaulu, joka muistuttaa ÅF-läisyyden ydinasioista.

Meitä kiinnostaa yhteistyö kanssasi!

Otathan yhteyttä, niin voimme auttaa!