Tutkimus ja data

Yritykset, katse tulevaisuuteen: Mitä sellaista voi tapahtua, jota ette nyt osaa edes kuvitella?

Yritysten näkökulmasta tämän vuosikymmenen suurin megatrendi on muutoskyky. Parhaiten menestyy se yritys, joka rakentaa oman tulevaisuutensa.

Elina Kiiski-Kataja

Sitra julkaisi eilen megatrendilistauksensa, jonka lukemista suosittelen erityisellä lämmöllä (sainhan aiemmin itse olla lähes kymmenen vuotta tekemässä kyseisiä listauksia). Tulevaisuustyötä viimeisen vuosikymmenen aikana paljon tehneenä onkin helppoa ja hienoa todeta, että tässä suhteessa ajat todellakin ovat muuttuneet.

Vielä kymmenen vuotta sitten ennakointi ja tulevaisuustyöskentely oli marginaalista hommaa, jolla oli hieman foliohattuinen kaiku. Ei kuitenkaan enää, sillä tulevaisuus yhtäkkiä tapahtui 2010-luvulla.

Tulevaisuus yhtäkkiä tapahtui 2010-luvulla

Vuosikymmenien aikana kehittyneet megatrendit kuten teknologinen muutos, polarisaatio, kaupungistuminen ja väestön ikääntyminen rävähtivät silmillemme, kun saimme käsiimme reilut kymmenen vuotta sitten älypuhelimen.

Kommunikaation nopeus, läpinäkyvyys ja reaaliaikaisuus muutti paitsi viestintää myös julkista keskustelua, politiikkaa, vallankäyttöä, yritysten ansaintalogiikkaa, työtä ja suhdetta toisiimme. Älypuhelin kiihdytti meneillään olevia muutoksia, ikään kuin ihmiskunta olisi laittanut ykkösvaiheen silmään tietämättä kuitenkaan mihin oikeastaan oltiin matkalla.

Tämä vauhti ja sen tuoma hämmennys ovat kuitenkin samalla tarkoittaneet, että kiinnostus tulevaisuutta kohtaan on kasvanut. 

Suurin megatrendi yrityksille on muutoskyky

Nyt 2020-luvun alussa muutos on kaikkea muuta kuin hidastumassa. Maapallon ekologisen kantokyvyn rajat ovat tulossa vastaan. Tulevaa vuosikymmentä määrittää se, miten ihmiskunta kykenee loikkaamaan uuteen aikaan.

Tämä tarkoittaa, että tarvitsemme innovaatioita, luovuutta ja kyvykkyyttä muuttua, kun yritysten toimintaympäristön reunaehdot muuttuvat – joko ilmastonmuutoksen torjumiseen vaadittavien toimenpiteiden tai luonnonolojen merkittävän huonontumisen johdosta.

Siksi vuosikymmenen suurin megatrendi tulee yritysten näkökulmasta olemaan muutoskyky, joka on yhteydessä Sitran listaamiin yhteiskunnallisiin megatrendeihin.

Se tarkoittaa, että nopeasti muuttuvassa maailmassa jokaisen yrityksen on kyettävä katsomaan omaa toimialaansa laajemmalle. Mitä maailmassa tapahtuu? Miten muutos vaikuttaa meihin? Mitä sellaista voi tapahtua, jota emme nyt edes osaa kuvitella? Muutoskyvyn ytimessä on kyky tarkastella tulevaisuutta oman toimialan näkökulmasta ja kyetä viemään oivallukset päämääriksi, tavoitteiksi, strategioiksi ja toiminnaksi.

Se yritys, joka vielä ymmärtää viestiä ja kertoa tästä kaikesta avoimesti, on vahvoilla.

Mitä sellaista voi tapahtua, jota emme nyt edes osaa kuvitella?

Ellun Kanat on 2020-luvun alkaessa yhä vahvemmin paitsi viestinnän osaaja, myös muutoksen ja tulevaisuuden osaaja. Autamme yrityksiä hahmottamaan meneillään olevaa muutosta, ennakoimaan nousevia trendejä ja muuttamaan organisaatiota parhaaseen iskukykyyn vastaamaan niitä kohtaaviin tulevaisuuden haasteisiin. Me myös uskomme, että kommunikaatio on muutoksen tehokkain työkalu. Ennakoinnissa sanotaankin usein, että menestyvimmät yritykset rakentavat itse haluamansa tulevaisuuden. En voisi kuvitella kiinnostavampaa haastetta sekä Ellun Kanoillle että asiakkaillemme.

Kirjoittaja on Ellun Kanojen tutkimusjohtaja. Hän on aiemmin vastannut Sitran megatrendityöstä ja työstää parhaillaan Ellun Kanojen erityisesti yrityksille suunnattuja Rytmihäiriötrendejä, jotka julkaistaan maaliskuussa.

 

Meitä kiinnostaa yhteistyö kanssasi!

Otathan yhteyttä, niin voimme auttaa!