Strategia ja kulttuuri

Konsultti, rakastettuni?

Konsulteilla on kolme perussyytä, miksi he ovat valinneet juuri konsultin työtavan. Erityisen paljon konsultti nauttii viheliäisten ongelmien ratkaisemisesta.

Kun sinulta kysyttiin lapsena mikä haluat olla isona, on melko todennäköistä, että et vastannut ”konsultti”. Eräs haastateltavamme totesi konsulteista kirjassamme Hippi, juppi vai punkkari – Mitä tapahtuu huomenna konsultille:

”Epämiellyttäviä ihmisiä, joiden kanssa ei halua olla missään tekemisissä”.

Hän on itse konsultti.

Marraskuussa 2014 Washington Post kysyi otsikossaan: Are there too many consultants in the world? Tähän haastateltava Jim Moffat, Deloitten globaalin konsultoinnin vetäjä vastasi: 

“Todennäköisesti on”. 

Anarkisti, ammattiaktivisti – ja Ellun Kanojen konsultti – Suvi Auvinen totesi Helsingin Sanomien haastattelussa otsikolla Auvinen uskoo, että konsulttina voi pelastaa maailman, että ”Jos mä saisin valita kaikista maailman asioista, en usko, että haluaisin olla konsultti”.

Konsulttius on työpöytä, jolla tehdä työtä

Konsulttius ei ole haaveammatti lapsena, ja aikuisenakin se on jotenkin abstrakti asia. Ellun Kanat esittelee itsensä mieluummin muutoksen tekijöinä, juridiikan konsultti taas juristina. Konsulttius on enemmänkin työpöytä, jolla tehdä työtä, kuin tavoite, johon tähdätään sen itsensä vuoksi.

Samassa Helsingin Sanomien numerossa, jossa Auvinen kertoi omasta urasiirrostaan, kertoi Leo Stranius omastaan, eli työstään T-Media Relations Oy:n kestävän tulevaisuuden johtajana – eli konsulttina.

Stranius totesi, että yritykset voisivat nopeuttaa politiikan muutosta. Samaan aikaan maailmalla toimarit allekirjoittavat manifesteja siitä, kuinka yrityksellä tulee olla muukin ”purpose” eli olemassaolon oikeutus kuin vain sijoittajan pitäminen lyhyellä tähtäimellä tyytyväisenä.

Globaali Edelman Trust -luottamusbarometri taas kertoo, kuinka me todellakin odotamme yrityksiltä nyt paljon. Tai jos sen suoraan sanoo, koska politiikka tuntuu sössineen asiat, odotamme ja luotamme, että yritykset ratkovat viheliäisiä ongelmia. Ja halutessaan ne niin voivatkin tehdä. 

Parhaimmillaan konsultti todella muuttaa maailmaa, yritys kerrallaan.

Jos sinulta lapsena kysyttäisiinkin, haluaisitko sellaiseen työhön, jossa voit auttaa yrityksiä menestymään, tekemään hienoja ja vastuullisia asioita ja luomaan merkityksellisiä työpaikkoja – ehkä vastaisitkin “joo!”. Kirjassamme Juppi, hippi vai punkkari – Mitä tapahtuu huomenna konsultille konsultit itse mainitsivat 3 perussyytä siihen, miksi konsulttina oleminen on merkityksellistä.

1. Konsultti liikkuu erikoistilanteesta toiseen – ja nauttii siitä

”En enää koskaan haluaisi yhden kaistan pelaajaksi.” *

Nopeaa rytmiä ja vaihtelua lähes jokainen haastateltava piti yhtenä konsulttityön parhaista puolista. Konsultilla on asiakkaita eri toimialoilla ja eri osissa asiakasorganisaatiota. Tiimit vaihtelevat, toimeksiannot myös. Rytmi on kova. Konsultin homma on aina ollut ja tulee aina olemaan hektistä. Pääosin konsultti nauttii siitä. Konsultilla ei myöskään mene aikaa asiakasorganisaation sisäiseen politiikkaan, vaan hän pääsee suoraan palloon, pelipaikalle, nopeasti suoraan asiaan ja lopputuloksiin. 

2. Konsultin työ maksimoi oppimisen

”Halusin konsultiksi, sillä muussa organisaatiossa kalenteri täyttyi kaikenlaisista asioista. Halusin maksimoida oman oppimiseni ja haastaa oman osaamiseni kapeassa osaamisalueessa. Tämä mahdollistui parhaiten konsulttitoiminnassa.” *

Konsultti kokee usein tekevänsä enemmän itse uravalintoja ja ajautuvansa vähemmän. Konsultti on joustava liikkumaan projektista toiseen, mikä edistää oppimiseen perustuvaa urakehitystä. Erikoistuminenkin on mahdollista, mutta samalla erikoistumisen perspektiivi on laajempi useampien asiakasorganisaatioiden kautta. Moni konsultti piti juuri älyllistä haastamista parhaana ominaisuutena ammatissaan. Konsultin perushommaa on kinkkinen ongelma, joka pitää analysoida ja ratkaista, tämä ei ole muuttunut vaikka ympärillä moni asia onkin. Homma voi olla vaikeaa ja haastavaa, mutta samalla oppimisen käyrä on jyrkkä ja kokemus siitä, miten yrityksiä ja maailmaa kannattaisi johtaa kasvaa reippaasti.

3. Konsultti haluaa olla osa maailmaa muuttavaa toimintaa

”Parasta työssä on tuottaa aidosti hyötyä asiakkaalle ja maailmassa tapahtuvien muutosten ymmärtäminen.” *

Konsultti on maailmanparantaja. Muutos on konsulttiuden ytimessä, ja yleensä konsultti uskoo muuttuvassa maailmassa kykenevänsä tarttumaan asiakkaan haasteeseen siten, että muutos onnistuu tai että asiakas onnistuu muutoksen keskellä. Moni konsultti tekee asiakkaalle töitä sekä yksityisellä että julkisella puolella ja kokee olevansa tekemässä oikeasti muutosta ja uusia menestystarinoita. Konsultti kokee, että hän saa isoja asioita tapahtumaan ja saa siitä työlleen parhaan kiitoksen.

Kun itse aloittelin viestintäkonsultin uraa yli kymmenen vuotta sitten, eräs vakiintuneen viestintätoimiston johtaja totesi, että ”konsultin työ on vähän kuin olisi juristi. Kaikki ansaitsevat tulla kuulluksi.”

Tämän ajattelun mukaan konsultin tehtävä ei ole valita toimeksiantoja, vaan vähän kuin julkisen puolen puolustusasianajaja puolustaa asiakastaan, oli tämä kuka tai mikä tahansa. Mutta oliko edes yksityisen puolen juristi enää silloin, saati nyt ”ammattitappaja”, joka edustaa ketä tahansa?

Ja eikö – kuten silloin jo totesin – paras mahdollinen edustaminen edellytä sitä, että uskoo asiakkaansa asiaan? Että on mukana sellaisessa muutoksessa, jossa haluaa yhdessä asiakkaan kanssa olla?

Asiakkaan halu muuttua on oleellinen asia, johon konsultti voi vaikuttaa auttamalla asiakasta ymmärtämään maailmaa monipuolisesti ja laajasti. Asiakkaan muutoshalukkuus kuitenkin viime kädessä joko tekee mahdollisiksi tai estää yhdessä halutut muutokset.

Pöyryn konsultti Petri Vasara sanoittaa konsulttityötä kirjassamme näin:

“Konsulttius on pikkuisen suuruudenhullua – tai sitten se on tekopyhää: ei tästä ole hyötyä, mutta tehdään silti, koska tulee rahaa. Jos haluaa muuttaa maailmaa niin pitää pitää kiinni suuruudenhulluudesta.”

Vasara on se konsultti, joka myös rökitti konsultteja tekstin alussa kuvatulla tavalla. Jos ei halua muuttaa asioita, muuttuu epämiellyttäväksi ja tekopyhäksi. Kuka sellaisen kanssa haluaisi olla tekemisissä?

 

Kuvitus: Unto Helo

* Lainaukset ovat poimintoja kirjaa varten tehdyistä haastatteluista.

Juuri ilmestyneessä väitekirjassamme Juppi, hippi vai punkkari – Mitä tapahtuu huomenna konsultille? (Ellun Kanat ja WSOY) haastamme niin konsulttia kuin yrityksiäkin uudistumaan, uudistamaan ja muuttumaan. Voit hankkia oman kirjasi kirjakaupasta täältä tai kuunnella sen täällä.

Meitä kiinnostaa yhteistyö kanssasi!

Otathan yhteyttä, niin voimme auttaa!