Strategia ja kulttuuri

Juppi, hippi ja punkkari – tervetuloa!

Anarkisti, eläkkeelle jäänyt tutkimusjohtaja ja dramaturgi suuntasivat kokoushuoneeseen liikkeenjohdon konsulttien kanssa. Mitä sitten tapahtui?

Uskon – itse asiassa olen varma siitä – että yrityksen tai yhteiskunnan tulevaisuuden menestys riippuu siitä, kuinka hyvin osataan syleillä erilaisuutta. Se kuinka hyvin pystymme sietämään erilaisia mielipiteitä, katsantokantoja ja kulttuureja, ratkaisee paitsi menestymisen myös onnellisuuden. Samalla erilaisuus säästää meidät silmälapputaudilta. Se on tila, jossa näemme vain nenämme eteen, emmekä kykene kuvittelemaan toisenlaisia todellisuuksia, jotka sitten paiskautuvat naamaan ”yllättäen” sivuilta. 

Yritysmaailmassa kompleksinen maailma kaipaa monipuolista analyysikykyä. Jotta näkemys tulevasta voi olla oikea, tarvitaan siihen useampi näkökulma. Pelkkä data ei riitä, vaan erilaisten maailmojen tuntemisesta tulee kilpailukykytekijä. Kommunikaatiovallankumouksen jälkeisessä maailmassa, jossa fake news on arkea, trollit illuusio tykkääjistä ja kaikilla valta vaikuttaa 24/7, maailman tulkinnan pitää olla nopeaa ja terävää yhtä aikaa. 

Näkemykseen ja ymmärrykseen perustuva maailma vaatii muutakin kuin MBA-armeijan.

Myös konsulttiyritykset tarvitsevat erilaisia ihmisiä rakentaakseen uutta älyllistä pääomaa. Näkemykseen ja ymmärrykseen perustuva maailma vaatii muutakin kuin MBA-armeijan. Konsulttiyrityksen kyky houkutella erilaisuutta, ja sitä kautta erilaisia tapoja nähdä maailma, ratkaisee sen menestymisen. Diversiteetti ei voi olla vain sana arvoissa tai strategiassa, vaan sen pitää olla yrityksen DNA:ssa, tapa toimia ja olla. 

Kirjamme Juppi, hippi vai punkkari – Mitä tapahtuu huomenna konsultille nimi antaa osviittaa siitä mitä väitämme: hyvässä konsulttiyrityksessä on Neljän Ruusun sanoin näitä kaikkia. Yritykset ja organisaatiot, joita konsultti auttaa, ovat kovenevan kilpailun monimutkaisessa maailmassa. Sama maailma haastaa myös konsultit itsensä. Työkalupakkikonsulteista ja toimialasiiloista siirrytään monitasoiseen näkemykseen siitä, kuinka maailma toimii. Diversiteetti lisääntyy ja konsultin rooli monipuolistuu, eikä enää ole pakko kuristua solmioon.

Muutos vaatii erilaisten osaajien törmäyttämistä

Silmälapputauti on konsultin kuolema. Moni konsulttiyritys saa sen huomaamattaan. Diversiteetti kun on periaatteessa helppoa ja suotavaa, arjessa sen sijaan usein vaikeaa. Homogeeninen yhteisö hylkii sitä kuin huomaamattaan. 

Käytännössä konsultti mielletään edelleen helposti aika stereotyyppisesti. Niinpä samat konsultit kiertävät eri konsulttifirmoissa: viestintäkonsultit viestintätoimistoissa, johdon konsultit, it-konsultit, markkinointikonsultit ja ympäristökonsultit omissaan. Nämä siilot kannattaa räjäyttää.

Otetaan esimerkiksi kuvitteellinen viestintäalan yritys. Yritys näkee viestinnän liikkeenjohdon konsultointina, jossa kommunikaatio on muutoksen tekemisen työkalu. Olipa kyseessä muutoksen tekeminen sitten  yrityksen yhteiskunnallisessa merkityksessä, sen sisäisessä toimintakyvyssä ja yrityskulttuurissa, ulkoisessa identiteetissä, kyvyssä käydä vuoropuhelua maailman kanssa tai tavoiteltavan maineen luomisessa. Pystyäkseen auttamaan asiakkaitaan muutokseen, on yrityksen rakennettava toimintaansa eri pohjalta kuin perinteinen viestintätoimisto kenties on tehnyt. 

Kognitiivisten kyvykkyyksien tulee olla monipuolisempia niin sisällöltään kuin näkemykseltään. Mukaan pitää mahtua silloin niin yritysjohtajana muutoksentekokannuksensa saanut huippujohtaja kuin anarkisti, niin datanörtti kuin eläkkeelle jäänyt tutkimusjohtaja. Dramaturgi, näytelmäohjaaja, yhteisöviestinnästä väitellyt tohtori – ja moni muu. 

Tämä tarkoittaa sitä, että aina asiat eivät ”suju smoothisti” kuten toivotaan. Sen sijaan lopputulos on aina parempi. Erilaisuus vaatii tiimiltä ja tiimiläiseltä paljon. Erilaisuus tuottaa sietämistä, hämmästystä, ärsytystä ja ihailua, mutta se parantaa myös yhteisön kykyä ajatella. Ja ajattelu on konsultin pääomaa, jolla asiakasta voi auttaa. 

Konsultti tarvitsee taisteluparin

Nykyään puhutaan paljon työn merkityksestä ja merkityksellisyydestä. Kyselemme itseltämme, ”tunnemmeko me merkityksellisyyttä työssämme”. Keskitymme helposti tarkastelemaan omaa napaa odottaen, että jostain ilmestyy tuo merkitystä tuottava asia. Merkitys kuitenkin pitää luoda osin itse ja se voi olla monenlaista. Ihminen on myös sosiaalinen eläin, ja merkitys syntyy aina suhteessa muihin. 

Jatkossa erilaisten ja parhaiden kyvykkyyksien houkutteluun ei riitä vain raha, eikä edes merkityksellinen työ. Osana houkuttelevuutta on, kuinka ja kenen kanssa töitä tehdään. Siihen vaikuttaa, kuinka organisaatio syleilee erilaisuutta. Eli kuinka moniääninen organisaatiokulttuuri aidosti on, kuinka inklusiivinen organisaatio on työpaikkana ja kuinka psykologinen turvallisuus toteutuu myös vähemmistöille. Houkuttelevuuteen vaikuttaa kuinka hierarkinen organisaatio on, kuinka itsenäistä konsultin työ saa olla ja kuinka työn kuormittavuutta mitataan ja helpotetaan.

Houkuttelevuuteen vaikuttaa kuinka hierarkinen organisaatio on, kuinka itsenäistä konsultin työ saa olla ja kuinka työn kuormittavuutta mitataan ja helpotetaan.

Myös konsultti tarvitsee taisteluparin. Yhteisöllisyys on koko ajan itsenäiseksi mielletylle konsultillekin merkityksellisempää. Vain kehittymällä itse voi tarjota asiakkaalle priimaa. Monipuolisesti rakentunut, erilaisuutta voimavaranaan käyttävä yhteisö luo parempaa asiakaspalvelua, mutta myös parempaa työntekijäkokemusta, kehittää omaa osaamista ja tulevaisuuden ymmärrystä. 

Pitkän konsulttiuran tehnyt Marketing Clinicin Catharina Stackelberg totesi haastattelussa kirjaamme, että ”Jos on valmis investoimaan konsulttiin, kannattaa olla valmis myös rehelliseen arvioon, katsomaan maailmaa uudella tavalla”. Jotta taas pääsee rehelliseen ja oikeaan arvioon, kannattaa valita sellainen konsulttiyritys, jonka erilaiset osaajat myös oikeasti osaavat haastaa vaikeista näkökulmista, eivätkä vain teatterin vuoksi vähän töni.

Juuri ilmestyneessä väitekirjassamme Juppi, hippi vai punkkari – Mitä tapahtuu huomenna konsultille? (Ellun Kanat ja WSOY) haastamme niin konsulttia kuin yrityksiäkin uudistumaan, uudistamaan ja muuttumaan.

Seuraavien viikkojen aikana herätämme keskustelua blogissa niin konsultoinnin rytmistä, prosessista, diversiteetistä ja näkemyksestä kuin olemassaolon tarkoituksestakin. Voit hankkia oman kirjasi kirjakaupasta täältä tai kuunnella sen täällä.

 

 

Meitä kiinnostaa yhteistyö kanssasi!

Otathan yhteyttä, niin voimme auttaa!