Strategia ja kulttuuri

Ellun Kanojen perhemanifestin perusta on yhdenvertaisuus

Se kuinka yritykset suhtautuvat työntekijöidensä perheisiin, määrittää paljon tasapainoa työelämän ja muun elämän välillä. Siksi julkaisemme Ellun Kanojen perhemanifestin. Meillä perheen saa jokainen määritellä omalla tavallaan.

Ellun Kanojen yrityskulttuurissa keskeistä on hyvä työ. Siksi tartuimme viime keväänä toimeen ja linjasimme, miten Ellun Kanat suhtautuu työntekjöidensä perheisiin. Syntyi Ellun Kanojen perhemanifesti.

“Ellun Kanojen yrityskulttuuri perustuu luottamukseen työntekijöitä ja kollegoja kohtaan. Ihmiskäsityksemme perusta on yhdenvertaisuus.”

Manifestin kaksi ensimmäistä lausetta rakentavat pohjan sille, miten perhemyönteisyyttä lähdettiin tarkastelemaan. Olemme yhdessäohjautuva organisaatio, jonka ytimessä on luottamus – vapaus ja vastuu. Se toimii kahteen suuntaan: yritys luottaa työntekijöihin ja työntekijät voivat luottaa yritykseen. Luottamus tuo vapautta järjestää oma työnsä tiettyjen raamien (“asialliset hommat hoidetaan”)  sisällä haluamallamme tavalla. Samalla se tuo ison vastuun huolehtia siitä, että asiat todella tulevat tehdyiksi asiakkaillemme parhaalla laadulla ja omaa hyvinvointia vaalien.

Perinteisesti yritykset katsovat perheitä melko kapeasti: perheillä tarkoitetaan yleensä oletusarvoisesti ydinperhettä, jolla on lapsia, ja työhön ja vapaisiin liittyvät järjestelyt tehdään tästä lähtökohdasta. Ihmiset ovat kuitenkin yhdenvertaisia keskenään, eikä siksi mitään ihmisiä tai ihmisryhmiä nosteta meillä ohi muiden. 

Tästä syystä oli selvää, että perhemyönteisyys ja lapsiperhemyönteisyys ovat eri asioita. Ihmiset pitää siis nähdä yksilöllisesti.

“Ellun Kanoissa perhe käsitetään laajemmin kuin perinteinen ydinperhe: siihen voi kuulua isovanhempia, ystäviä, lemmikkejä. Jokainen määrittelee perheensä itse, ja jokaisella on Ellun Kanoissa yhtäläiset oikeudet ja vastuut.”

Toteutimme työntekijöillemme kyselyn, jossa kysyimme työntekijöiltämme, ketkä he määrittelevät perheenjäseniksi. Vastaukset olivat moninaisia: avopuoliso, kaksi koiraa, ikääntyneet vanhemmat, lapset ja aviopuoliso, veljen ex-vaimo ja muita vastaavia. Moni mainitsi käsitteet kotiperhe ja laajennettu perhe. Vastauksia yhdisti kuitenkin yksi asia: jokainen määritteli perheensä eri tavalla.

Siksi päätimme, että jokainen määrittelee meillä perheen itse. Perhemyönteisyydellä edistetään jokaisen omaa henkilökohtaista tilaa ja oikeutta olla ihminen, jonka elämän muut osa-alueet heijastuvat myös työhön ja päinvastoin. Kokonaisvaltaisesti hyvinvoiva ihminen on parempi työntekijä ja parempi perheenjäsen.

Toisaalta kaikkia työntekijöitä koskevat samat oikeudet ja vastuut. Perhemyönteisyydellä ei haluta edistää rajatun ryhmän etuja, vaan huomioida perheen ja oman ajan merkitys jokaisen työntekijän elämässä. Toiselle hyvään perhe-elämään voi kuulua viikoittainen joogatunti parhaan ystävän kanssa, kun toiselle se on koko huoneen kiertävän junaradan rakentamista lasten kanssa.

“Ellun Kanat haluaa olla yritys, joka tukee työntekijöiden hyvinvointia ja muuttuvissa elämäntilanteissa jaksamista aktiivisesti. Me haluamme yhdessä nostaa Ellun Kanat esimerkillisen perhemyönteiseksi yritykseksi.”

Työelämän perhemyönteisyydessä on perimmiltään kyse ihmisen kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista. Ihmisen kantokykyä koettelevat työssä perhe-elämästä tulevat paineet ja perhe-elämässä työstä tulevat paineet. 

On siis selvää, että ihmisten hyvinvointi on hyvän työntekijyyden lähtökohta. Hyvinvoinnin tukemista on merkityksellisen työn tekeminen, mutta myös työn puolelta joustaminen, jos henkilökohtaisen elämän vaatimukset sitä edellyttävät. Jaksamisen arviointiin tarjotaan työkalut ja jokaisen työrauhaa sekä itselleen asettamia rajoja kunnioitetaan.

Mitä perhemyönteisyys Ellun Kanoilla käytännössä tarkoittaa?

Työn lopputuloksena päätettiin, että perhemyönteisyys tarkoittaa toimistossamme työskenteleville seuraavia asioita.

  • Loma-ajat: työtä rytmitetään lomailemalla samaan aikaan siten, että toimisto suljetaan asiakkaille tarkoitettua päivystystä lukuun ottamatta noin kolme kertaa vuodessa
  • Loman pituus: Vuodesta ja työsuhteen pituudesta riippuen työntekijämme ovat kokonaisuudessaan palkallisesti lomalla 7–9 viikkoa vuodessa
  • Työn joustavuus: työn voi tehdä missä haluaa ja miten haluaa, kunhan asialliset hommat hoidetaan ja asiakkaat ja kollegat ovat tyytyväisiä
  • Palaveriajat: pyritään pitämään pääsääntöisesti 9–16 välillä
  • Perheenjäsenet työpaikalla: lapset, lemmikit, puolisot, kaverit ja vanhemmat ovat aina tervetulleita työpaikalle
  • Työvälineet: Työntekijät saavat pitää työvälineet, kuten puhelinlaitteen, tietyin rajoituksin myös vanhempainvapaan ajan
  • Tiedottaminen poissaolijoille: poissaolevat työntekijät (kuten vanhempainvapaa, opintovapaa, pitkä sairasloma) saavat tiedon Ellun Kanojen tapahtumista ja tärkeistä uutisista omassa viestiryhmässä
  • Sairaan lapsen hoitopalvelu: mahdollisuus käyttää oman harkinnan mukaan
  • Läheisen sairastuminen: Jokaisella on mahdollisuus pitää kolme päivää palkallista hoitovapaata itse määritellyn perheenjäsenen yllättävän sairauden vuoksi 

Sen sijaan Ellun Kanoilla ei makseta palkkaa vanhempainvapaiden ensimmäiseltä kolmelta kuukaudelta, kuten monissa työehtosopimuksissa on määritelty. Jos palkkaa maksettaisiin, käytännön pitäisi koskea yhdenvertaisuusperiaatteemme mukaisesti myös esimerkiksi ennakoidulle sairaslomalle, sapattivapaalle tai opintovapaalle lähtijää. Emme halua arvottaa vanhempainvapaille lähtijöitä muita väliaikaisesti poissaolevia parempaan asemaan.

Millainen on teidän yrityksenne perhemanifesti, kirjattu tai kulttuurinen? Entä kuinka perhemyönteisyys nähdään? Miten sitä edistetään tekojen kautta? Haastamme teidät keskusteluun matkalla kohti perhemyönteisempää työelämää.

Meitä kiinnostaa yhteistyö kanssasi!

Otathan yhteyttä, niin voimme auttaa!