Hyppää sisältöön

Tulevaisuus kiinnostaa?

Lataa Tuplarytmihäiriö-tulevaisuusraportti kokonaisuudessaan!

  • Tietosuojaseloste

Yritysten strategiatyö tuplarytmihäiriön maailmassa

Yritysten kohtalon ratkaisee niiden kyky uudistua arvaamattoman toimintaympäristön, maapallon kantokykyä uhkaavan ilmastokriisin ja muiden globaalien muutosvoimien keskellä. Tämä korostuu erityisesti meneillään olevan pandemian oloissa. Turbulenssissa toimiminen edellyttää yritykseltä sen oman olemassaolon merkityksen uudelleenarviointia, rohkean tulevaisuuskuvan rakentamista ja koko organisaation sitoutumista muutokseen. Arvaamattomassa toimintaympäriastössä strategia ei voi olla kiveen kirjoitettu, vaan sen tulee perustua tulevaisuuskuvalle, jota päivitetään jatkuvasti. Strategian muotoilussa ja päivittämisessä sekä kriisin aikana että rauhallisimpina aikoina auttaa Ellun Kanat. 

Pitkällä tähtäimellä yrityksessä tai organisaatiossa on syytä ottaa kaikki mukaan havainnoimaan ja analysoimaan tulevaisuutta sekä toteuttamaan muutosta ja kokeiluja. Heikot signaalit näkyvät usein niille, jotka ovat tekemisissä asiakkaiden ja yrityksen jokapäiväisen arjen kanssa, kaukana johdon kulmahuoneista. Asiakkaiden tarpeet ovat jatkuvassa muutoksessa. Kun yrityksen työntekijät ovat laajasti mukana ennakoimassa tulevaisuutta, syntyy kykyä muuttua ja nähdä erilaisia mahdollisuuksia.

Strategia ja muutoshankkeet eivät toteudu, ellei niitä priorisoida, vaiheisteta ja kehitetä jatkuvasti. Muutosten vieminen arkeen edellyttää sitkeyttä, luottamusta, kokeiluja ja yhdessä opitun skaalaamista. Nopeasti muuttuvassamaailmassa liiketoiminnan kehittäminen ja muutoksen juurruttaminen on kokonaisvaltaista yhdessä oppimista. Tämä ei onnistu ilman vahvaa kulttuuria, jonka arvo ymmärretään ylimmässä johdossa. Johdon ymmärrys omasta roolistaan on ratkaiseva, oli organisaatiomalli mikä hyvänsä. Johtaja ei yksin saa aikaan muutosta, mutta hän yksin voi estää sen. 

Monimutkaisessa tuplarytmihäiriön ajassa strategiatyössä korostuu yhä selkeämmin tulevaisuuden ja toimintaympäristön laaja-alainen hahmottaminen, yrityksen merkityksen kirkastaminen, monialaisten tiimien ongelmanratkaiseminen ja strategian yhdessä todeksi tekeminen koko organisaation voimin. Muutokseen tähtäävä innovaatio on jatkuvaa, eikä yritys näin tule yllätetyksi nopeasti muuttuvassa maailmassa housut kintuissa. Pandemian aiheuttaman kriisin aikana kyky sekä reagoida nopeasti että rakentaa eteenpäin katsovaa tulevaisuuskuvaa analyyttisesti korostuu.  

Marjaana Toiminen

muutoksen tekijä, liiketoimintajohtaja
ennakointi, strategia, muutoshankkeet
040 708 2648
marjaana.toiminen@ellunkanat.fi