Hyppää sisältöön

Tulevaisuus kiinnostaa?

Lataa Tuplarytmihäiriö-tulevaisuusraportti kokonaisuudessaan!

  • Tietosuojaseloste

Politiikka

Liike haastaa koneiston

Politiikan tulevaisuutta määrittävät yhä enemmän arvoihin ja identiteettiin liittyvät tekijät, jotka saavat ihmiset liikkeelle. Tämä arvojakauma ei ole uusi, vaan se on kehittynyt jo 1960-luvulta asti. Arvojakauman voima on kuitenkin toden teolla tullut politiikan mannerlaattoja liikuttavaksi voimaksi vasta teknologian ja älypuhelimen tuoman kommunikaatiovallankumouksen myötä 2010-luvulla. 

Perinteiset poliittiset instituutiot kuten puolueet ovat kadottaneet aidon yhteyden niihin ihmisiin, joiden elämään ne pyrkivät vaikuttamaan. Ne ovat tyhjentyneet ihmisistä ja toimivat yhä enemmän kuin koneistot. Valtaa haastetaan ja keskusteluun nousevat ne asiat, jotka saavat ihmiset liikkeelle. Kiinnostavaa on se, millaista vuorovaikutusta ja osallisuuden mahdollisuuksia uudet liikkeet synnyttävät sekä omassa toiminnassaan että miten ne tulevat muuttamaan perinteisten puolueiden ja instituutioiden toimintaa.

Tässä mielessä kyse ei ole demokratian kriisistä vaan osoitus sen elinvoimasta ja kyvystä vastata ihmisten tarpeisiin. Tulevaisuuden politiikan ja demokratian kannalta olennaista on, millaisiksi nousevien liikkeiden agendat muodostuvat ja pyrkivätkö ne vastaamaan laajoja joukkoja koskettaviin monimutkaisiin ongelmiin, vai keskittyvätkö ne yksittäisten asioiden ympärille, jotka aiheuttavat kuhinaa. Samalla ihmisillä on uuden käsissään olevan vallan myötä uusi vastuu. Mihin ja miten käytän käytän ääntäni, jos minulla on yleisö? 

Ihmisten luottamus on koetuksella politiikan mannerlaattojen liikkuessa. Ihmiset luottavat tällä hetkellä paljon yrityksiin yhteiskunnallisten ongelmien ratkaisijoina Luottamuksen osalta näyttää siltä, että myös luottamus yhteiskuntaan ja muihin on vahvasti linkissä siihen, mikä on ihmisen oma asema yhteiskunnassa. Ne kenellä menee hyvin, luottavat myös muihin enemmän. Ne kenellä menee huonosti, kokevat myös vähemmän luottamusta. Luottamus on yksi tärkeimmistä yhteiskunnan ja yritysten supevoimista. Ne ketkä nauttivat luottamusta ja aktiivisesti rakentavat sitä ympärilleen, pärjäävät 2020-luvun turbulenssissa. Erityisesti pandemian aiheuttamissa erityisolosuheissa yhteiskuntaan, yrityksiin ja muihin ihmisiin koettu luottamus joutuu testiin.

Pohdittavaksi yritykselle

 

  1. Onko yrityksesi liiketoiminnassa sellaisia ulottuvuuksia, jotka ovat alttiiita poliittisille muutoksille?
  2. Onko perinteinen lobbaaminen oikea tapa vaikuttaa 2020-luvulla politiikkaan, kun yhteiskunnan agenda uudistuu voimakkaasti yhteiskunnallisen ja julkisen keskustelun kautta?
  3. Onko yrityksesi toiminnassa sellaista, mikä saa ihmisissä aikaan tunteita, hyvässä tai pahassa ja mitä nämä tunteet voivat saada aikaan?
  4. Onko yrityksesi luottamusta herättävä?
  5. Mitä työntekijät kertoisivat yrityksestä ystävilleen kysyttäessä?
  6. Miten yrityksesi rakentaa luottamusta ympärilleen?

Olli-Pekka Koljonen

muutoksen tekijä
strateginen pohdinta, maailman ihmettely, kuiva huumori
+358 50 337 4651
olli-pekka.koljonen@ellunkanat.fi