Hyppää sisältöön

Tulevaisuus kiinnostaa?

Lataa Tuplarytmihäiriö-tulevaisuusraportti kokonaisuudessaan!

  • Tietosuojaseloste

Globalisaatio

Epävarma shokkialtis maailma

Globaali toimintaympäristö on arvaamaton, keskinäisriippuvainen sekä voimakkaasti altis shokeille ja yllätyksille, joilla voi olla laajoja vaikutuksia. Keskinäisriippuvuus tarkoittaa, että eri puolilla maailmaa tapahtuvat asiat voivat vaikuttaa voimakkaasti toisiinsa. Tämä keskinäisriippuvuus on rakentunut esimerkiksi globaalin kaupan ja tuotantoketjujen, logistiikan, energian, ihmisten liikkuvuuden, internetin, teknologian sekä poliittisten prosessien ympärille. 

Keskinäisriippuvuuden tiivistyminen on samalla luonut riskejä ketjureaktiomaiselle yhteiskuntien ja yritysten haavoittuvuudelle. Haavoittuvuuden voivat saada aikaiseksi erilaisten yllättävien tapahtumien seuraukset, kuten talouskriisit, terrori-iskut, virukset, luonnonkatastrofit, teknologiset uhat poliittiset epävakaudet tai sodat. Erityistä vaikeutta aiheuttaa, jos moni shokki toteutuu yhtäaikaisesti.

Globaalia politiikkaa luonnehtii sekä vallan keskittyminen, vahvat johtajat, autoritaarisuuden nousu, sekä Kiinan ja Yhdysvaltojen välinen suurvaltakilpailu ja niiden tarjoamat erilaiset arvot ja maailmankuvat. 

Samaan aikaan valta myös hajautuu, ja sitä käyttävät uudenlaiset toimijat jotka pystyvät haastamaan vallitsevia valtarakenteita täysin uusin tavoin. Valtioiden valta sekoittuu monimutkaiseen toimintaympäristöön, jossa joukko yksilöitä tai yhden asian ympärille muodostunut liike voi haastaa keskustelua ja totutun valtahierarkian. Tällaisia liikkeitä on syntynyt muun muassa ilmastokriisin ja ihmisoikeuksien ympärille. Uusia liikkeitä tai toimintaa voi syntyä myös globaalien korporaatioiden, uskonnollisten liikkeiden tai kansalaisyhteiskunnan toimijoiden ympärille. Myös terroristi- ja rikollisjärjestöt pystyvät toimimaan muuttuvassa ja hajautuneessa ympäristössä helpommin. Listaan voidaan lisätä myös hallitustenväliset järjestöt ja vaikutusvaltaiset ihmiset sekä erilaiset hybridi- kyber- ja verkkovaikuttamisen vaikuttamisen muodot.

Pohdittavaksi yritykselle

 

  1. Millaisiin globaaleihin verkostoihin tai tuotantoketjuihin yrityksesi kytkeytyy?
  2. Millaiset yllättävät tapahtumat maapallon toisella puolen voisivat vaikuttaa sinun yrityksesi toimintaan?
  3.  Onko yrityksesi toiminnassa sellaisia asioita, jotka ovat alttiita ihmisten arvopohjan muutokselle liittyen globaaleihin ongelmiin?
  4. Voiko yrityksesi olla osallinen kriisissä, joka koskee kansainvälistä politiikkaa, ihmisoikeuksia, globaalia kauppaa tai esimerkiksi hybridivaikuttamista?
  5. Onko yritykselläsi näkemystä tai osuutta jonkinlaisen globaalin ongelman ratkaisemisessa?

Elina Kiiski-Kataja

muutoksen tekijä, tutkimusjohtaja
ennakointi, tutkimus, strategia, tulkinta
+358 44 540 3367
elina.kiiski-kataja@ellunkanat.fi