Uutiset

Onnistuneesti itseohjautuvassa työyhteisössä työntekijät osaavat sanoa “ei”

Ellun Kanojen muutoksen tekijä Miia Savaspuro havahtui joululomalla 2017 epämääräiseen ärsytyksen tunteeseen, joka esti palautumasta. Tuosta hetkestä käynnistyi tapahtumaketju, jonka seurauksena Savaspuro kirjoitti kirjan itseohjautuvuudesta. Kirjassa Savaspuro paljastaa itseohjautuvuuteen liittyvän suurimman väärinkäsityksen.

Miia Savaspuro itseohjautuvuus

Kun työelämäkeskustelussa puhutaan itseohjautuvuudesta, kuuma aihe pilkkoutuu yleensä teemoihin: voimavaroihin ja niiden riittävyyteen, autonomiaan tai siihen, miten yrityksen organisoituminen vaikuttaa hyvinvointiin ja menestykseen. Itseohjautuvuuden aiheuttama mahdollinen uupuminen jää taka-alalle. Tähän aukkoon Miia Savaspuro osui, kun hän joulukuussa 2017 kirjoitti runsasta keskustelua herättäneen blogikirjoituksen, jota sittemmin on luettu yli 20 000 kertaa.

Blogikirjoituksesta syntyi kipinä kirjaan, ja nyt Savaspuro tuo uunituoreessa teoksessaan Itseohjautuvuus tuli työpaikoille – mutta kukaan ei kertonut, miten sellainen ollaan keskusteluun kokonaisvaltaisen analyysin itseohjautuvuudesta. Hän tarkastelee aihetta niin työntekijöiden kuin organisaatioidenkin esimerkkien näkökulmasta. Ääneen pääsevät muutoksia itseohjautuvuutta kohti tehneet yritykset kuten Wärtsilä ja DNA sekä yksittäiset ihmiset kuten toimitusjohtajat ja työuransa alkumetreillä ahkeroivat millenniaalit.

Itseohjautuvuus kiinnostaa, koska työelämässä on käynnissä laajempi murros.

Itseohjautuvuus kiinnostaa, koska työelämässä on käynnissä laajempi murros. Savaspuro arvelee, että suurin itseohjautuvuuteen liittyvä väärinkäsitys lienee se, että itseohjautuvat organisaatiot tarvitsisivat johtamista vähemmän kuin hierarkiset organisaatiot. 

– Siihen, että keskijohto tai hierkarkia poistetaan, liittyy usein tunne vastuualueiden hämärtymisestä ja epäilyä omasta kyvykkyydestä. Lähtökohtaisesti työntekijä haluaa hoitaa hommansa mahdollisimman hyvin, mutta se tarkoittaa itseohjautuvassa organisaatiossa sitä, että niin kutsuttua palvelevaa johtamista tarvitaan yhä enemmän, Savaspuro sanoo.

Itseohjautuvassa yrityksessä jokainen työntekijä tarvitsee erityyppistä johtamista, usein eri paikoissa ja asioissa kuin hierarkisissa yrityksissä.

Itseohjautuvassa yrityksessä jokainen työntekijä tarvitsee erityyppistä johtamista, usein eri paikoissa ja asioissa kuin hierarkisissa yrityksissä.

Työntekijän ja -antaja näkökulman lisäksi Savaspuron kirja käsittelee opetuksen ja nykyisen opetusohjelman merkitystä nykypäivän lapsille eli tulevaisuuden itseohjautuville työntekijöille. Vuonna 2016 voimaan astunut opetussuunnitelma asettaa oppilaan aiempaa suurempaan vastuuseen oppimisestaan ja korostaa oppilaan roolia aktiivisena toimijana. Savaspuro kertoo, kuinka lapsia halutaan opettaa oppimaan eli hakemaan tietoa itsenäisesti, käsittelemään sitä kriittisesti ja arvioimaan sen tärkeyttä. Prosessi vaatii oppilaan osallistumista tavoitteiden asetteluun ja tapoihin, joilla niihin pyritään – eli itseohjautuvuuteen.  

Työterveyslaitoksen tutkimusprofessori Jari Hakanen tekee tällä hetkellä tutkimusryhmänsä kanssa tutkimusta siitä, mitä voimavaratekijöitä eri ammatteihin liitetään. Alustavat tulokset osoittavat, että aiemmin suureksi voimavaratekijäksi mielletty autonomia ei välttämättä tee työntekijöistä onnellisempia. Sen sijaan kehittävät, monipuoliset ja jatkuvan oppimisen mahdollistavat työtehtävät, välitön palaute ja työskentely voimaannuttavassa tiimissä koetaan tärkeiksi työyhteisön elementeiksi. Itseohjautuvuuden toteutuminen vaatii työntekijöiltä rajojen asettamista, jota Savaspuro itsekin edelleen harjoittelee: on opeteltava sanomaan myös “ei”.

Ensisijaisesti itseohjautuvuudessa on kyse itsensä tuntemisesta ja uskalluksesta vaatia työkaluja oman osaamisen hyödyntämiseen ja kehittämiseen.

 

Löytävätkö kaikki työntekijät itseohjautuvassa organisaatiossa paikkansa? Entä mikä on ero itseohjautuvuuden ja itsensä johtamisen välillä, vai onko sitä? Katso haastattelu alta tai täältä.

Miia Savaspuron kirja Itseohjautuvuus tuli työpaikoille – mutta kukaan ei kertonut, miten sellainen ollaan on ostettavissa Alma Talentin verkkokaupasta täällä.

 

Meitä kiinnostaa yhteistyö kanssasi!

Otathan yhteyttä, niin voimme auttaa!