blog_placeholder

Rekisteriseloste

ELLUN KANAT OY:N UUTISKIRJEREKISTERI

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukainen rekisteriseloste

1a Rekisterinpitäjä
Ellun Kanat Oy
2201275-8
Unioninkatu 24, 4. krs
00130 HELSINKI
ellu@ellunkanat.fi
+358 45 878 6557

2 Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
ellu@ellunkanat.fi
+358 45 878 6557

3 Rekisterin nimi
Ellun Kanat Oy:n uutiskirjerekisteri

4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Rekisterin käyttötarkoitus on Ellun Kanat Oy:n yleinen markkinointiviestintä sähköisellä uutiskirjeellä. Rekisterissä oleville henkilöille voidaan lähettää kohtuullisin väliajoin sähköpostitse tietoa Ellun Kanojen ja Ellun Kanojen yhteistyökumppaneiden ajankohtaisista asioista, tapahtumista, tuotteista tai palveluista.

5 Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin tallennetaan henkilön etu- ja sukunimi, henkilön sähköpostiosoite ja henkilön edustama organisaatio.

6 Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterissä oleva henkilö on joko

  • jättänyt yhteystietonsa lomakkeella osoitteessa www.ellunkanat.fi
  • edustaa yritystä, joka on Ellun Kanojen asiakas tai yhteistyökumppani, jolloin tietolähde on Ellun Kanat Oy:n asiakasrekisteri
  • muuten ilmaissut suostumuksensa rekisteriin lisäämiselle.

Henkilö voi milloin tahansa poistaa tietonsa uutiskirjerekisteristä uutiskirjeessä olevan linkin kautta.

7 Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille muutoin kun se on tarpeen viestinnän onnistumiseksi ja tällöinkin henkilötietolain edellytykset huomioiden.

8 Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Ellun Kanat Oy käyttää uutiskirjeviestinnässä yhdysvaltalaista MailChimp -sähköpostipalvelua, jolloin henkilötietoja siirtyy Euroopan Unionin ulkopuolelle. Henkilötiedot ovat kuitenkin suojattuna henkilötietolain edellyttämällä tavalla.

9 Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisteritietoja käsittelevät henkilöt ovat salassapitovelvollisuuden alaisia ja perehdytettyjä rekisterin käyttämiseksi. Yhteystiedot säilytetään MailChimp-palvelussa.