Hyppää sisältöön
Historian ja tulevaisuuden museo

Museohankkeen visuaalinen ilme

Turkuun on valmisteilla uusi Historian ja tulevaisuuden museo, jonka on määrä avautua vuonna 2029. Museohankkeen valmisteluvaihe on alkanut jo vuonna 2017 ja tulee jatkumaan pitkälle 2020-luvulle. Ellun Kanat ideoi ja toteutti museohankkeelle visuaalisen ilmeen.

Muutostarve

Museohankkeelle tarvittiin osana viestintästrategiaa visuaalinen ilme, joka on riippumaton siitä, millaiseksi lopullinen museokonsepti tarkentuu. Suunnittelutyön alkaessa valmiin museon konsepti oli vasta muotoutumassa – varmaa oli vain, että uusi museo tulee hyödyntämään modernia näyttelyteknologiaa ja esittelemään Suomen ja Turun historiaa jossain muodossa.

Näkemys

Tavoitteena oli luoda museohankkeelle visuaalinen ilme, joka paitsi kestää aikaa, pystyy myös elämään ja kehittymään ajassa koko pitkän valmisteluvaiheen ajan. Museohankkeen visuaalisen ilmeen konseptiksi muotoutui ”Aikajana”. Sen sijaan, että visuaalinen ilme keskittyisi joko historian tai tulevaisuuden kuvaamiseen, keskittyy se kuvaamaan aikaa ja ajassa liikkumista. Ilmekonseptina ”Aikajana” ei myöskään tulkitse liiaksi valmiin museon konseptia, joka on vasta muotoutumassa. Lähestymistapa auttaa myös nivomaan museon suunnitteluprosessia; omanlaistaan historiaa ja tulevaisuutta yhtä aikaa näkyväksi.

Muutos

Lopullisessa toteutuksessa päädyttiin hyödyntämään lineaarisen, syklisen ja pistemäisen aikakäsityksen yhdistävää aikajanaa, eli spiraalia, sekä aikajanan pistettä niin spiraalin osana kuin itsenäisenä graafisena elementtinä. Ilmeen typografia on muotokieleltään futuristinen, mutta samalla vahvasti erottuvat mustenielut viittaavat historiaan. Toteutukseen haluttiin hauskuutta ja riehakkuutta rikkomaan perinteistä museokuvastoa. Aikajanan pisteen muotoon rajatut valokuvat toimivat kurkistuksina aikajanan varrelle, niin historiaan kuin tulevaisuuteen. Valokuvakonsepti ”kurkistuksia aikajanan pisteisiin” on suunniteltu niin, että se sallii erilaisten kuvien yhdistämisen ilmeeseen. Kuvissa voidaan esittää tuleviin näyttelyihin liittyvää kuvastoa, valmisteluvaiheen aikaista kuvastoa, kuten havainnekuvia, sekä tulevaa museoelämystä kuvaavaa fiiliskuvastoa.

Ota yhteyttä

Anni Kosunen

muutoksen tekijä, asiakkuusjohtaja

Haku