Hyppää sisältöön
Kouvola

Brändiuudistus:
Kouvola – Aktiivisten kaupunki

Kouvolasta oli 2000-luvun kuntaliitosten myötä syntynyt ainutlaatuinen mosaiikki. Kuntaliitokset sitoivat yhteen monta erilaista toimijaa, ja kenties tämän myötä kaupungin eri yksiköt eivät muodosta yhtenäistä kuvaa. Näin ollen Kouvolan brändistä puuttui punainen lanka.

Kaupunki tarvitsi yksimielisen, muista erottautuvan ja itseään kuvailevan brändin – aktiivisen ilmeen johon jokainen toimija voisi sitoutua. Samalla brändin oli taisteltava kaupungin muuttotappiota vastaan ja houkuteltava sinne sopivia yrityksiä.

Uusi visuaalinen ilme korostaa Kouvolaa elämänmakuisena paikkana, jota ilmentää parhaiten rosoinen kuvamaailma. Kouvola on aktiivisten kaupunki, jonka uusi brändi viestii kouvolalaista kaikkensa antamista ja antaa uuden näkökulman kaupungin ilmeelle.

Logo: Kouvola. Slogan: Aktiivisten kaupunki. Hymyilevä nainen uimapuvussa, taustalla tyyni järvi.

Muutostarve

Kouvola, kuten moni muukin kaupunki, taistelee muuttotappion kääntämisen kanssa. Siksi Kouvolan kaupunki halusi terävöittää ja yhdenmukaistaa brändiään ja tehdä sen näkyväksi uudistamalla visuaalisen ilmeensä. Kaupungin eri yksiköiden toimet eivät muodostaneet yhtenäistä kuvaa, ja ilme oli rönsyillyt eri suuntiin. Näistä syistä kaupungin brändistä oli rakentunut hajanainen. Vanha ilme ei myöskään täyttänyt sille asetettuja saavutettavuusvaatimuksia. 

Visuaalisen ilmeen uudistuksen tavoitteena oli rakentaa yksi vahva Kouvola-brändi, joka tekisi kaupungin vahvuudet ja erottuvuustekijät näkyväksi. Haluttiin luoda brändi, johon kaikki kaupungin tärkeimmät sidosryhmät voivat sitoutua ja se puhuttelee niin potentiaalisia uusia kouvolalaisia kuin kaupunkiin sijoittuvia yrityksiä.

Maastopyöräilevä henkilö ja melova henkilö.

kouvola-liput

Näkemys

Yhdessä Kouvolan tiimin kanssa kaupungille luotiin uusi brändin ydin, Aktiivisten kaupunki, ja sitä tukeva taustanarratiivi. Lisäksi valittiin pääkohderyhmät ja tavoitteet, jotka toimivat lähtökohtana ilmeen suunnittelulle. Kouvolan vanha ilme oli rakentunut ihmettelijähahmon ympärille, joten sivustakatselun ja ihmettelyn sijaan uudella visuaalisella ilmeellä haluttiin tehdä näkyväksi uutta brändin ydintä viestimällä aktiivisesta toimijuudesta. Uudistunut ilme tarjoaa tuoreen näkökulman katsoa Kouvolaa. Se nostaa esiin suurelle yleisölle vielä hieman tuntemattomampaa kouvolalaisuutta. Tämä tarkoittaa aktiivista elämää kaupungissa ja sen ympäristöissä, Kouvolalle ominaista rosoisuutta kadottamatta.

Skeitin päällä istuva nuori henkilö, vedessä seisova ja kalastava varttuneempi henkilö.

Käyntikortit, joissa lukee kouvola.

Muutos

Aktiivisuuden visualisoiminen ja Kouvolan rosoinen mielikuva korostuu kaikissa ilmeen suunnittelussa tehdyissä valinnoissa. Ilmeen typografia ja graafiset elementit lainaavat muotokieltään urheilun maailmasta ja niissä halutaan korostaa liikkeen tuntua. Kuvamaailmassa korostuu urbaanien kaupunkiympäristöjen sijaan Kouvolan luonto ja ympäristön tarjoamat mahdollisuudet aktiiviseen elämään. Kuvissa haluttiin kuitenkin säilyttää rosoisuus ja ajatus siitä, että kouvolalainen aktiivisuus on kaikkensa antamista. Ilmeen väripaletissa Kouvolan ympäristön murretut sävyt yhdistyvät radanvarsikaupungin työmiesten huomiokeltaiseen. Kokonaisuus suunniteltiin erottuvaksi Kouvolan kilpailevista kaupungeista kuitenkin niin, että ilmettä on helppo soveltaa kaupungin moninaisiin tarpeisiin.

Auringonvalossa laiturilla kävelevä henkilö.

kouvola_typografia

""

 

Ota yhteyttä

Veera Kortelainen

muutoksen tekijä, graafinen suunnittelija

Anni Tolvanen

muutoksen tekijä (vapaalla)

Sasu Haanpää

muutoksen tekijä, liiketoimintajohtaja

Anni Kosunen

muutoksen tekijä, asiakkuusjohtaja

Haku