Hyppää sisältöön
Lakimiesliitto

Brändiuudistus: Oikeudenmukaisen Suomen rakentajat

Lakimiesliiton brändi ja visuaalinen ilme uudistettiin kuvastamaan liiton laajempaa merkitystä yhteiskunnassa.

Muutostarve

Lakimiesliiton brändi ja visuaalinen ilme olivat työmarkkinajärjestölle ominaisen kuivakat, kun ryhdyimme niitä uudistamaan.

Menneeseen jämähtänyt brändi ei kommunikoinut Lakimiesliiton laajempaa merkitystä yhteiskunnassa, ja jo aikaa nähnyt visuaalinen ilme nojasi liialti vanhentuneisiin stereotypioihin.

Näkemys

Uudistuksen tavoitteeksi asetettiin, että jäsenet tuntisivat ylpeyttä liitostaan ja brändi kommunikoisi liiton laajempaa merkitystä yhteiskunnassa. 

Visuaalisen ilmeen suunnittelun lähtökohtana oli paitsi tehdä uusi brändistrategia näkyväksi, myös päivittää menneeseen jämähtänyt ilme tähän päivään.

Kuten useat perinteikkäillä aloilla toimivat organisaatiot, myös Lakimiesliitto kantoi harteillaan alan pitkää ja kerrostunutta historiaa. Perinteikkäitä ja historiaa kunnioittavia elementtejä ei haluttu täysin hävittää, mutta jo vanhentuneiden stereotypioiden kuvaamisesta haluttiin eroon. Perinteiseen symboliikkaan ja oikeustieteen stereotypioihin nojaavassa ilmeessä oli turhaa jäykkyyden tuntua,
josta haluttiin pyrkiä lähemmäksi liiton toiminnan huomattavasti ihmisläheisempää todellisuutta.

Muutos

Kiteytimme liiton olemassaolon tarkoitukseksi Oikeudenmukaisen Suomen rakentajat ja työstimme sen ympärille brändistrategian, jossa kirkastimme muun muassa äänensävyn, ydinosaamisen ja tavoiteposition. Työmenetelminä osallistimme liiton luottamushenkilöitä ja henkilökuntaa työpajoissa.

Visuaalisen ilmeen kulmakivenä toimii kuvakonsepti, joka kertoo tarinaa oikeudenmukaisen Suomen rakentajista moninaisuudessaan ja monipuolisissa työtehtävissään. Kuvakonsepti tuulettaa alaan liittyviä stereotypioita ja tarjoaa samaistumispintaa myös uudelle sukupolvelle.

Ota yhteyttä

Jaakko Mustakallio

muutoksen tekijä, johtava asiantuntija, asiakkuusjohtaja

Sasu Haanpää

muutoksen tekijä, liiketoimintajohtaja

Haku