Hyppää sisältöön
Muutoksen suunta

Analyysit ja data

Autamme yrityksiä ja organisaatioita muodostamaan dataan ja tutkimukseen pohjautuvan näkemyksen muutoksen suunnasta. Disruption keskellä haluttu tulevaisuus etsitään esimerkiksi ennakointi- ja skenaariotyöskentelyn keinoin. 

Valjastamme muutososaamisemme ja megatrendit asiakkaan työskentelyn tueksi. Analysoimme mahdollisia disruptioita strategisen ennakoinnin menetelmin. Teemme myös yhteistyötä alan parhaiden suomalaisten tutkijoiden kanssa.

Kiinnostaako näkemyksemme? Tutustu Tuplarytmihäiriö-tulevaisuusraportimme.

Näillä työkaluilla
saamme muutoksen
aikaiseksi

Tulevaisuusskenaariot

Elämämme disruption aika on radikaalin avointa ja läpinäkyvää. Parannamme asiakkaiden tulevaisuusvalmiuksia ja laadimme näkemystä kartuttavia skenaarioita. Luotaamme liiketoiminnan kannalta relevantit megatrendit ja keräämme dataa, jonka avulla analysoimme vaihtoehtoisia tulevaisuuskuvia. Skenaariot luovat pohjan muutokselle ja auttavat oikean suunnan hahmottamisessa. 

Tilannekuvat

Autamme asiakkaitamme saamaan kirkkaan kuvan toimintansa nykytilasta. Laadimme analyysiin perustuvan tarkan ja rehellisen tilannekuvan, jossa arvioimme asiakkaan viestinnälliset riskit ja mahdollisuudet. Todenmukaisen tilannekuvan pohjalta pystymme valitsemaan parhaan strategian ja oikeat viestinnälliset toimenpiteet. 

Kriisiviestinnän varautuminen

Autamme asiakkaitamme kasvattamaan kriisitaitoja kokonaisvaltaisesti, jolloin kriiseistä kuivin jaloin selviämisen todennäköisyys on huomattavasti korkeampi. Laadimme konkreettisia kriisiviestinnän suunnitelmia, valmennamme organisaation avainhenkilöitä, toimimme viestinnän lisäkäsinä ja tarjoamme 24/7 tukea kriisin keskellä. Osaamisemme kattaa informaatiovaikuttamiseen ja kyberturvallisuuteen liittyvät kriisit.

Viestinnän ja digiviestinnän analyysit

Teemme asiakkaan tarpeiden mukaisia syväluotaavia viestinnän analyysejä, joissa kartoitamme asiakkaan näkyvyyden, viestinnälliset riskit, vahvuudet ja mahdollisuudet. Painotamme analyyseissä esimerkiksi liiketoimintaan ja asiakkaan toimialaan vaikuttavia megatrendejä, yhteiskunnallista kontekstia, vastuullisuutta, yrityskulttuuria ja potentiaalisia liiketoiminnallisia riskejä ja mahdollisuuksia

Mainetutkimukset ja kyselytutkimukset

Teemme mainetutkimuksia sekä räätälöityjä kyselytutkimuksia asiakkaan toiveiden mukaisista teemoista. Arvioimme tuloksia asiakkaan strategiaan nähden ja autamme löydösten viestinnässä ja muussa käytössä. Hyödynnämme tutkimuksissa Suomen parhaita tutkimuslaitoksia ja yhteistyökumppaneitamme.

Haluatko rakentaa oman tulevaisuutesi?
Näin saat meihin yhteyden.

 

Haku