Ellun Kanojen julkaisut

Tietoa on. Aivan valtavasti. Mutta se ei riitä yksinään mihinkään. Tietoon pitää yhdistää näkemys. Näkemys siitä, mitä huomenna tapahtuu.

 

 

Mitä tapahtuu huomenna lukemiselle?

USEITA KIRJOITTAJIA

Lukeminen on tärkeää, se on ihanaa ja se on vaarassa.

Mitä ja miten luemme tulevaisuudessa? Vaikka uudet mediat vaativat uudenlaisia viestintätaitoja, tarkoittaako se välttämättä sitä, että nykymuotoisen lukemisen tulevaisuus on uhattuna? Kirja kokoaa tutkimusta, kritiikkiä ja kannanottoja eri alojen asiantuntijoilta. Kirjoittajat kutsuvat lukijan pohtimaan, mitä lukeminen merkitsee sellaisena kuin olemme sen oppineet ja sellaisena miksi se saattaa olla muotoutumassa.

Kuuntele BookBeatissa, osta omaksi kirjakaupasta tai e-kirjana.

Juppi, hippi vai punkkari – mitä tapahtuu huomenna konsultille?

SAARA IIVARI
KIRSI PIHA
TARU TUOMINEN

Monimutkainen ja nopeasti muuttuva maailma disruptoi konsultin toimialaa. Konsultin pitää näin ollen muuttua ja pysyä liikkeessä, jotta hän pystyy toteuttamaan perimmäistä tehtäväänsä – asiakkaan auttamista. Millainen on asiakkaan unelmien konsultti? Entä konsultin käyttöohje asiakkaalle? Mitä tapahtuu konsultille huomenna?

Kuuntele Bookbeatissa.

 

Mitä tapahtuu huomenna ihmiselle?

USEITA KIRJOITTAJIA

Hyvää huomista luodaan toivon ja ilon aktivismilla.

Tässä väitekirjassa eri alojen asiantuntijat pohtivat sitä, mitä tapahtuu huomenna ihmiselle. He kirjoittavat asioista ihmisyyden ytimessä: arvoista, perheestä, ruoasta, oppimisesta ja ilosta – myötätunnosta ja toivosta, jota emme saa koskaan menettää.

Kuuntele BookBeatissa.

Mitä tapahtuu huomenna – kun tekoäly poistaa järjettömyydet?

ATTE JÄÄSKELÄINEN

Tekoäly on suuri mahdollisuus. Sen käyttö ihmisen apuvälineenä voi kohentaa elämänlaatua, sillä tietokone on jo monessa asiassa ihmistä parempi. Kun ymmärrämme tekoälyn oikein, sillä on mahdollisuus auttaa meitä – ja koko ihmiskuntaa. Atte Jääskeläisen väitekirja on arkijärkinen puheenvuoro tekoälystä ja jatkoa Tekoälykäs- podcastille. Kirja on toteuttu yhteistyössä Fourkindin ja WSOY:n kanssa.

Kuuntele BookBeatissa.

Mitä tapahtuu huomenna tulevaisuudelle? -kirjan kansi

Mitä tapahtuu huomenna tulevaisuudelle?

JUKKA MANNINEN

Huomenna tapahtuu se, minkä tänään aloitamme. Kun maailma muuttuu kiihtyvämmällä tahdilla, kaipaamme yhä voimakkaammin taitoa ennustaa. Miten voimme varautua paremmin, miten ymmärtäisimme sen, mihin olemme menossa? Tulevaisuudesta puhutaan paljon erityisesti yrityksissä, ja megatrendejä tulkitaan kilpaa. Itse asiassa ennustaminen on kuitenkin ennen kaikkea valintojen tekemistä ja muutos usein hitaampi – ja positiivisempi – kuin ajattelemme. Tässä Ellun Kanojen väitekirjassa puhumme tulevaisuudesta.

Kuuntele BookBeatissa.

Mitä tapahtuu huomenna sponsoroinnille?

VILLE TUOMINEN, RISTO OKSANEN & HEIDI KALMARI

Kirjassa kerrotaan, miksi yritysten kannattaa tehdä perinteistä sponsorointia laajempaa arvopohjaista yhteistyötä yhteiskunnan eri toimijoiden kanssa. Arvoliittolaisuus on arvopohjaista pro bono -työtä ja sponsorointia, jonka avulla voidaan muuttaa maailmaa.

Kuuntele BookBeatissa.

Mitä tapahtuu – kun startup ja korporaatio kohtaavat? (2017)

MARCO MÄKINEN

Miten korporaatiot ja startupit saavat toisistaan enemmän irti? Miten perinteisistä yrityksistä voi tulla startupien avulla ketterämpiä ja luovempia? Miten yhä useammasta startupista saadaan todellinen menestystarina?

Kuuntele BookBeatissa.

Mahdollisuusraportti (2017)

USEITA KIRJOITTAJIA

Mahdollisuusraportti 2017 pureutuu muassa huomisen yrityksiin, työn muuttumiseen, uusiin teknologioihin sekä tulevaisuuden arvoihin. Ellun Kanojen työntekijät siirtyivät vuoroviikoin MTH-tehtaaseen syksyllä 2016 pohtimaan tulevaisuuden teemoja. Tästä ajattelusta puristettiin kokoon 60-sivuinen Mahdollisuusraportti.

Mitä tapahtuu huomenna vastuullisuudelle (2016)

JUKKA MANNINEN

Väestönkasvu, kaupungistuminen, uudet elämäntavat ja ilmastonmuutos vaativat yrityksiltä entistä vastuullisempaa otetta. Kuluttajat, sijoittajat ja työntekijät karttavat niitä yrityksiä, jotka toimivat vastuuttomasti. Kirja etsii vastauksia siihen, miten vastuullisuus muuttuu ja mikä vaikutus sillä on yritysten bisnekseen.

Kuuntele BookBeatissa.


AIKAISEMPIA VÄITEKIRJOJA

Mitä tapahtuu huomenna rakkaudelle? (2016)

USEITA KIRJOITTAJIA

Miksi? No miksi ei? Onhan rakkaus on ihmisen isoin kommunikaatiohaaste ja maailmaa pyörittävä voima. 36 hengen kirjoittajajoukosta löytyvät muun muassa Saara Aalto, Matti Apunen, Tuomas Enbuske, Pekka Haavisto, Antti Holma, Hanna Jensen, Hannu Mäkelä, M.A. Numminen, Göte Nyman, Hilkka Olkinuora, Panu Rajala, Jari Sarasvuo, Anja Snellman, Johanna Sumuvuori, Heikki Valkama ja Tiia Vanhatapio.

Kuuntele BookBeatissa.

Mitä tapahtuu huomenna – mahdollisuusviestinnän työkirja (2015)

MERJA MÄHKÄ

Vuoden 2012 viestintäkirjan jatko-osa tuo entistä enemmän konkretiaa mahdollisuusviestinnän tekemiseen, inspiroi uusilla esimerkeillä ja kehitti mahdollisuusviestinnän ajatusta eteenpäin.

Kuuntele BookBeatissa.

Mitä tapahtuu huomenna työnantajuudelle (2014)

MARIA VESANEN & EMMA VARIS

Huomisen työnantajuuteen kuuluu innostava yrityskulttuuri, mutkaton vuorovaikutus ja uusien työtapojen hyödyntäminen. Vetovoimainen työnantajakuva, hyvä työnantajuus ja yrityksen taloudellinen menestys ovat sidoksissa toisiinsa. Yritys, jolla on hyvä työnantajakuva, houkuttelee parhaat osaajat ja tekee nykyiset työntekijänsä ylpeiksi. Ideaalitilanteessa työnantajakuva on tietoisesti rakennettu yrityskulttuurin peili, joka heijastaa sisäistä tekemistä totuudenmukaisesti ulospäin.

Kuuntele BookBeatissa.

Mitä tapahtuu huomenna lobbaukselle (2013)

USEITA KIRJOITTAJIA

Millaista on lobbaus aikakautena, jona jokaisesta on tullut vaikuttaja? Kirja tarkastelee lobbausta, vaikuttajaviestintää ja vaikuttajiin kohdistuvaa viestintää. Julkaisu perustuu selvitykseen, jossa on tutkittu sitä, millaista vaikuttajaviestintää lobbauksen kohteena olevat henkilöt arvostavat, tarvitsevat ja kuuntelevat. Selvitykseen on haastateltu päättäjiä, niin vaaleilla valittuja kuin virkamiehiäkin sekä kartoitettu kansanedustajien ja meppien näkemyksiä verkkokyselyn kautta.

Kuuntele BookBeatissa.

Mitä tapahtuu huomenna ajattelulle (2012)

USEITA KIRJOITTAJIA

Ajattelun tulevaisuutta pohtivat muun muassa Lauri Järvilehto, Jorma Uotinen, Osmo Soininvaara, Mikael Pentikäinen, Helena Ranta, Jyrki Lehtola, Lotta Backlund ja Simo Frangén.

Kuuntele BookBeatissa.

Mitä tapahtuu huomenna Helsingille (2012)

USEITA KIRJOITTAJIA

Millaisessa kaupungissa asumme 10, 50 tai 100 vuoden päästä? Mitkä ovat ne merkittävimmät asiat, tapahtumat, ilmiöt tai paikat, jotka muovaavat Helsingin tulevaisuutta? Entä millainen olisi se unelmien Helsinki, jossa haluaisimme asua?

Kuuntele BookBeatissa.

Mitä tapahtuu huomenna viestinnälle – maineenhallinnasta mahdollisuusviestintään (2012)

KIRSI PIHA & ANNA PUUSTELL

Ensimmäinen kirja mahdollisuusviestinnästä, joka on ehokkain ja innostavin tapa viestiä, missä viestintä on yrityksen strategisessa ytimessä luomassa yritykselle kilpailuetua. Mahdollisuusviestinnän avulla voidaan staattisen maineenhallinnan sijaan strategisesti muovata ja aktiivisesti johtaa yrityksen mainejälkeä niin, että viestinnällä on yritykselle selkeää ja mitattavaa arvoa.

Kuuntele BookBeatissa.

Meitä kiinnostaa yhteistyö kanssasi!

Otathan yhteyttä, niin voimme auttaa!