Mietipä uudelleen. Etkö kuitenkin olisi mieluummin siellä missä asiakkaatkin?