Helsinki Business Hub

Viestinnän suuntaviivat ja HBH Ambassadors

HAASTE

Helsinki Business Hub halusi kehittää ja uudistaa viestinnän tekemistä siten, että kaikki viestintä tukisi parhaalla mahdollisella tavalla HBH:n ydintoimintaa ja strategian toteutumista. Samassa yhteydessä HBH halusi perustaa HBH Ambassadors -ryhmän, jossa HBH:n omat työntekijät toimivat puhemiehinä ja aktiivisina keskustelijoina omilla asiantuntija-alueillaan.

RATKAISUMME

Ellun Kanat kartoitti HBH:n viestinnän nykytilaa taustamateriaalien ja haastatteluiden avulla. Pidimme työpajan yhdessä HBH:n johtoryhmän kanssa, määrittelimme yhdessä HBH:n tekemisen ytimen, josta käsin työstimme viestinnän suuntaviivat kaikkea viestinnän tekemistä ohjaamaan. Lanseerasimme HBH Ambassadors -ohjelman, jossa innostettiin pilottiryhmää toimimaan HBH:n lähettiläinä. Toteutimme lähettiläille Twitter- ja blogivalmennukset ja sparrasimme heitä median kanssa toimimisesta.

TULOKSET

  • Kirkastettu ydinviesti ja viestinnän suuntaviivat, jotka ohjaavat HBH:n kaikkea viestinnän tekemistä.
  • Konkreettinen toimintamalli HBH:n viestinnän ja lähettiläiden yhteistyön tekemiseksi.
  • Lähettiläiden innostaminen ja sitouttaminen toimintaan ja toiminnan käynnistäminen.

Meitä kiinnostaa yhteistyö kanssasi!

Otathan yhteyttä, niin voimme auttaa!