Helsingin kaupunki

Uudisraivaajat

LÄHTÖKOHTA

Helsingin asukasmäärä jatkaa kasvuaan myös tulevina vuosina ja vuosikymmeninä. Kaupunki varautuu siihen, että vuonna 2050 helsinkiläisiä on jopa 860 000, siis noin neljännesmiljoona enemmän kuin nyt.

Helsingin kaupungin kaupunkisuunnitteluvirasto halusi osallistaa asukkaita Helsingin kasvua koskevaan keskusteluun. Lisäksi kaivattiin työkaluja, jotka konkretisoivat muutoksen ymmärrettävästi ja kiinnostavasti.

RATKAISU

Ellun Kanat loi Uudisraivaajat-konseptin, joka hyödynsi uudenlaisia työmenetelmiä. Sen avulla valjastettiin kaupunkilaisia kehittämään tulevaisuuden Helsinkiä. Samalla lisättiin vuoropuhelua kaupungin ja asukkaiden välillä. Muutoksen sanoittamiseksi ja kommunikoimiseksi luotiin video, esite ja infografiikkaa.

TULOKSET

Uudisraivaajat-konsepti otettiin innostuneesti vastaan ja rekrytointi sai runsaasti julkisuutta. Kaupunkisuunnittelusta on käyty vilkasta keskustelua julkisuudessa ja mediassa.

Meitä kiinnostaa yhteistyö kanssasi!

Otathan yhteyttä, niin voimme auttaa!