Konflikti päivässä pitää yrityksen virkeänä

Lokakuun alkupuolella ilmestyy Kirsi Pihan kirjoittama kirja Konflikti päivässä – kulttuuri ratkaisee yrityksen kohtalon. Ellun Kanojen perustaja ja hallituksen puheenjohtaja on kirjoittanut kirjan yrityskulttuurin merkityksestä. Aihe on erityisen ajankohtainen rytmihäiriön maailmassa, jossa muutos haastaa organisaatioita ja miksei meitä ihmisiäkin päivittäin. Ellun Kanat on myös perustanut liiketoimintayksikön Konflikti, joka auttaa yrityksiä muutosälykkäämmiksi.

Me kysyimme Kirsiltä, mistä oikein on kysymys.

Kirsi, eikö se ole vaarallista yllyttää yrityksiä konflikteihin, eikö riitelyä ole jo tarpeeksi?

– Konflikti-sanalla on turhaa painolastia ja moni tulkitsee sen riitelynä. Tosiasiassa kuitenkin konflikti on välttämätöntä, jotta syntyy uutta. Vanha on konfliktoitava jollain uudella, jotta innovaatiot syntyvät, jotta muutos tapahtuu ja jotta yritys voi selvitä muutoksessa.

Muutos on välttämätön ja konflikti on sen siemen.

Organisaatiot, jotka tukahduttavat konfliktit, jarruttavat samalla omaa kehitystään. Yrityksiä kiinnostaa ihmisten sitoutuminen. Ihmisellä on taipumus sitoutua sellaiseen, jonka olemassa olosta hänellä on mielipiteitä, joita kuunnellaan. Konfliktointi edesauttaa kiinnittymistä ja usein konfliktointi on suurta intohimon paloa yrityksen suunnasta tai tehtävästä. Miksi tukahduttaa sellaista voimavaraa?

Puhut kirjassasi yritysten olemassaolon tarkoituksesta. Eikö se ole ihan selvää: yrityksen tehtävänä on tuottaa voittoa?

– Itse asiassa yrityksen tehtävä on toteuttaa sitä tarkoitusta, jota varten se on perustettu. Ilman sitä ei voittoakaan synny. Tuo varsin yksipuolinen käsitys on haastettu maailman menestyneimpien yritysten toimesta jo moneen kertaan. Läpinäkyvässä rytmihäiriön maailmassa yrityksellä tulee olla rohkea ja tulevaisuuteen suuntautunut olemassaolon tarkoitus, siitä syntyy merkityksellistä työtä, josta taas puolestaan syntyy voittoja. Menestyneimmät yritykset eivät enää jahtaa kvartaalituloksia vaan investoivat ja innovoivat. Oleellista on se, että yritys kertoo sijoittajilleen, mitä tekee ja miten, sijoittajat sitten valitsevat mihin uskovat. Uskovat esimerkiksi Unileveriin, joka ei enää maksimoi lyhyen tähtäimen voittojaan tai Amazoniin, joka sijoittaa jatkuvasti uusiin innovaatioihin sen sijaan, että maksimoisi sijoittajan nopeat voitot.

Mitä on konfliktiälykkyys? Entä onko sen vastakohta konfliktityhmyys?

– Yrityksiä kiinnostaa syystäkin tänä päivänä se, kuinka ne kykenevät muuttumaan. Muutos ei kuitenkaan ole projekti vaan asenne. Muutosälykäs organisaatio on elävä organisaatio, joka on luonut kulttuuristaan ketterän ja jonka prosessit eivät tukahduta agiliteettia.

Yksinkertaisuus ja autonomia voittavat kontrollin ja hierarkian.

Kulttuuri ratkaisee yrityksen kohtalon joka päivä. Myös sen toteutuuko yrityksen strategia ja pääseekö yritys tavoitteisiinsa. Konfliktiälykkyys luo agiliteettia ja herkkyyttä havaita relevantit muutokset ympärillä. Kun yritys konfliktoi jatkuvasti itsensä suhteessa asiakkaisiin, henkilöstöönsä ja sijoittajiin, se on konfliktiälykäs, liikkuu nopeammin oikeaan suuntaan kuin kilpailijansa. Konfliktityhmyys on sitä, että hyssytellään, pidetään silmät kiinni ja toivotaan, että ensi viikolla ei vielä tarvitsisi muuttua.

Miksi yrityskulttuuri nousee keskusteluun juuri nyt?

– Oikeastaan yrityskulttuuri on ollut maailmalla keskiössä jo kauan. Suomessa se ehkä on noussut nyt keskiöön siksi, että taloudellisesti näkyy valoa tunnelin päässä ja toisaalta yritysten muutoksessa ollaan myöhässä. Mikään muutosprojekti ei tuota tulosta, jos yrityskulttuuri ei tue muutosälykkyyttä.

Kirjoitat kirjassasi ihmiskäsityksestä osana muutosälykästä organisaatiota, mitä se oikein tarkoittaa?

– Muutoksen johtaminen vaatii johtamiselta ihmiskäsityksen päivittämistä. Kontrollista pitää uskaltaa päästää irti, ihmisten itseohjautuvuuteen pitää luottaa ja sitä pitää tukea. Hierarkia ei saisi estää järkevää toimintaa ja ennen kaikkea meidän pitäisi arvostaa ihmisiä kykenevinä ja auttaa heitä kehittymään joka päivä, haastamallakin.

Mitä Ellun Kanoilta saa kun tilaa ”yhden konfliktin”?

– Ei meiltä ehkä kannata tilata ”yhtä konfliktia”. Sen sijaan meihin kannattaa olla yhteydessä, jos yritys kaipaa muutosta, joka perustuu pysyvämmälle ajattelutavalle, kulttuurin muutokselle. Me luomme muutoksen moottoreita yritysten sisälle. Yksi iso moottori muuten on jo pelkästään olemassaolon tarkoitus. Kirkas ja rohkea olemassaolon tarkoitus vauhdittaa hämmästyttäviin asioihin.