Järjestöjen on yhä vaikeampi saada äänensä kuuluviin – apuun tulee arvoliittolaisuus

Arvoliittolaisuus ei ole viherpesua eikä päälle liimattuja leimoja. Se on maailman muuttamista yhdessä yhteisten arvojen viitoittamaan suuntaan.

Samaan aikaan kun kansalaiset odottavat, että järjestöt, tutkijat, taiteilijat ja muut kulttuurialan toimijat tekevät aloitteita sosiaalisista ja ekologisista ongelmista, järjestöjen on yhä vaikeampi saada äänensä kuuluviin usein kaoottisessa viestitulvassa.

Tilannetta ei helpota se, että toiminta-avustukset ovat pieniä ja rahoituksen jatkuminen epävarmaa. Liian pienet resurssit kutistavat toimintaa pienemmäksi kuin rahkeet muutoin riittäisivät.

On siis selvää, että kolmannella sektorilla sekä tieteen, taiteen ja urheilun parissa on kaivattu lisäkäsiä – ja toisaalta taas yrityskentällä uusia yritysvastuun muotoja. On aika liittoutua. Ei kuitenkaan miten tahansa, vaan arvoperusteisesti.

Arvoliittolaisuus yhdistää sponsoroinnin ja pro bonon parhaat puolet

Ellun Kanat teki syksyllä 2017 kyselyn suomalaisille järjestöille ja kartoitti, miten rohkeasti järjestöt pystyvät tekemään vaikuttamistyötään. Vastaukset paljastivat: resurssit ovat pienentyneet, viestit hukkuvat sosiaalisen median hälyyn, ja taidoissakin on puutetta.

Kyselyn vastauksia kommentoi Kepan (yli 300 suomalaisen kansalaisjärjestön kattojärjestö) viestinnän ja vaikuttamistyön johtaja Laura Häkli ja totesi:

“Jos naisjärjestö puhuisi palkkatasa-arvosta raflaavasti ja asiantuntevasti, se ei välttämättä ylittäisi uutiskynnystä. Mutta kun Finlayson ottaa asian esiin, se onkin uutisarvoista.”

Mitä arvoperusteinen liittoutuminen sitten on? Ellun Kanoissa sitä kutsutaan arvoliittolaisuudeksi. Pähkinänkuoressa:

Kun mehuja valmistava yritys maksaa jalkapallojoukkueelle siitä, että saa logonsa pelaajien sortsinlahkeeseen, puhutaan sponsoroinnista. Kun markkinointiyrityksen työntekijä vie työajallaan vanhuksia puistoon kävelylle, puhutaan pro bonosta.  Jos markkinointiosaaja käyttää työaikaansa vanhusten yksinäisyyttä kitkevän kansalaisjärjestön kampanjan hiomiseen, on kyse jo tehokkaasta pro bonosta. Arvoliittolaisuus yhdistää näiden kahden parhaat puolet. Sen sijaan, että arvoliittolaisuus olisi täysin uusi tapa toimia, se korvaa osan sponsoroinnista ja pro bonosta. Myös arvoliittolaisuus on hyvän tukemista ja tekemistä.  

Arvoliittolaisuudessa yritys liittoutuu järjestön, urheilijan tai kulttuurivaikuttajan kanssa yhteisten arvojen perusteella pitkäaikaisesti ja kokonaisvaltaisesti. Arvoliittolaisuus  konkretisoituu näkyvinä tekoina, joilla on yhteiskunnallista merkitystä.

Arvoliittolaisuus tuo 7 suoraa hyötyä

Millaisen maailman liittoutuneet haluavat huomenna rakentaa? Tämä on yksi arvoliittolaisuuden tärkeimmistä kysymyksistä. Kun kaksi toimijaa suunnittelee arvoliittolaisuutta, on kysyttävä myös seuraavat kysymykset:

  • Mikä on olemassaolomme tarkoitus?
  • Minkä ongelman haluamme ratkaista?

Arvoliittolaisuus haastaa siis viestimään ja jäsentämään omaa toimintaa paremmin.

Arvoliittolaisuuden avulla 1) voidaan tavoittaa aiempaa laajempi yleisö. Massakontaktien sijasta arvoliittolaisuudella 2) voidaan tavoittaa arvokohderyhmiä – juurikin niitä kuplia, joihin ei välttämättä muuten päästä sisälle. Yhteisessä kampanjassa 3) saavutetaan molempien yleisöt ja voidaan saada aikaan aivan 4) uudenlaista keskustelua. Arvoliittolaisuus tarjoaa merkittävää 5) vetoapua kohti visioiden mukaista, parempaa maailmaaArvoliittolaisuudessa 6) opitaan myös toisilta. Molempien osapuolten ammattitaito kasvaa. Vaikka liittolaisuus jossain vaiheessa päättyisikin, sen 7) myönteiset vaikutukset säteilevät vielä pidemmän aikaa.

Nyyti ry ja Ellun Kanat ryhtyivät arvoliittolaisiksi

Olemme Ellun Kanoissa tehneet jo paljon tekoja, jotka ovat liikkuneet arvoliittolaisuuden rajoilla. Talvella järjestimme haastekilpailun, jossa sparrasimme järjestöjä pyytämään yrityksiltä apua.

Haastekilpailu huipentui pitchaustilaisuuteen, jossa kukin järjestö vuorollaan perusteli, miksi juuri he tarvitsivat kumppania. Valitsimme liittolaiseksemme opiskelijoiden mielenterveyttä edistävän Nyyti ry:n. On selvää, että opiskelijoiden eli tulevaisuuden tekijöiden jaksaminen on ratkaisevan tärkeää meille kaikille. Liittoutumalla Nyytin kanssa uskomme saavamme aikaan merkityksellisiä asioita.

Ellun Kanojen ja Nyyti ry:n yhteistyö sivuaa myös Efekti-liiketoimintaamme eli vaikuttajaviestintää. Investoimme 100 Ellun Kanojen työtuntia Nyytin vaikuttajaviestinnän sparraamiseen. Teemme tausta-analyysin siitä, millaista keskustelua opiskelijoiden mielenterveydestä käydään ja kuka sitä käy.
Yhteisen työpajan jälkeen määrittelemme Nyytille tavoitteet ja teot vaikuttajaviestinnän edistämiseen. Kerromme kesäkuun aikana Ellun Kanojen kanavissa, miten homma etenee.