Elämän tarkoitus

Väitän, että yrityksen kyky tehdä hämmästyttäviä asioita on suoraan verrannollinen sen omaan uskoon tehdä hämmästyttäviä asioita.

Aloitetaanpa työviikko helpolla pohdinnalla: mikä on elämän tarkoitus – tai otetaan siitä työviikkoon sopiva kysymys: mikä on yrityksen tarkoitus?

Joku voisi toki tähän kysyä, että mitä tekemistä elämän tarkoituksella on ylipäänsä yritystoiminnan kanssa.

Mehän olemme tottuneet ajattelemaan suoraviivaisesti niin, että yrityksen tarkoitus on tuottaa voittoa. Sanoohan jo lakikin niin.

No juu ja ei. Olemassaolonsa turvaamiseksi yrityksen on hyvä tuottaa voittoa. Jotta kykenee tekemään hämmästyttäviä asioita, on oleellista saada luotua ympärilleen uskoa siihen, että kykenee siihen. Vanhassa maailmassa siihen riitti ”tuloskunto”, eli se, että sijoittaja maksimoi voittonsa, mieluiten lyhyellä tähtäimellä. Nykymaailmassa se ei kuitenkaan enää riitä.

Yrityksen kyky tehdä hämmästyttäviä asioita on suoraan verrannollinen sen omaan uskoon tehdä hämmästyttäviä asioita. Yritys tarvitsee siis vahvan olemassaolon tarkoituksen ja yrityskulttuurin, joka pohjautuu tuohon olemassaolon tarkoitukseen.

Kommunikatiivisessa maailmassa yritys tarvitsee myös kyvykkyyttä kommunikoida olemassaolonsa tarkoitus niin, että myös yrityksen ulkopuolinen maailma uskoo siihen.

Voiton tuottaminen tulee tuloksena tästä uskosta.

Leo Tolstoin kuuluisa ajatus onnellisuudesta romaanissa Anna Karenina kuuluu: ”Kaikki onnelliset perheet ovat toistensa kaltaisia, jokainen onneton perhe on onneton omalla tavallaan.” Jos tämän kääntää yritysmaailmaan, se tuntuu olevan totta. Menestyvillä yrityksillä on vahva olemassaolon tarkoitus.

Otetaan tarkasteluun vaikkapa Amazon, Starbucks, General Electric tai Google. Näitä yrityksiä yhdistää se, että niillä on vahva olemassaolon tarkoitus, joka inspiroi niin sisäisesti kuin ulkoisestikin. Niitä siis EI yhdistä olemassaolon tarkoituksena se, että ne tuottavat voittoa. Vaan se, mitä ne tekevät ja mihin uskovat. Ne ovat menestyneitä, siis ”onnellisia” yrityksiä. Jeff Bezos ei lupaa sijoittajalle maksimaalista tuottoa, vaan hammastenkiristystä ja tappioita, sillä Amazon luo uutta. Amazonilla on vahva olemassaolon tarkoitus sekä usko siihen. Sitä kautta se tekee hämmästyttäviä asioita.

Kirjassaan Homo Deus Yuval Noah Harari toteaa, että se, mikä on tehnyt ihmisestä menestyvän, on sen kyky hahmottaa objektiivisen ja subjektiivisen todellisuuden lisäksi vielä intersubjektiivinen todellisuus. Toisin sanoen luoda tarinoita, joihin me uskomme. Eihän yrityskään oikeasti tavallaan edes ole olemassa. Se on tarina. Me voimme kutsua tuota tarinaa brändiksi, mutta se on vain tarina, johon uskomme. Vahvaa tarinaa ei voi luoda, jos yrityksen sisällä olevat ihmiset, jotka joka päivä tekevät tuota tarinaa todeksi, eivät usko siihen. Tai yrityksen ulkopuolella olevat, asiakkaat, eivät osallistu siihen tarinaan.

Siksi yritykset, joilla on vahva ja rohkea olemassaolon tarkoitus, tekevät rohkeita ja ihailtavia asioita ja yritykset, joilla sitä ei ole, jäävät keskinkertaisiksi.

Yrityksen kyky tehdä hämmästyttäviä asioita on suoraan verrannollinen sen omaan uskoon tehdä hämmästyttäviä asioita. Jokainen johtaja voisi kysyä itseltään tänä maanantaina, että miksi ihmeessä kukaan tulisi meidän yritykseemme töihin tänään maanantaina tai ylipäänsä. Miksi itse asiassa itse menet?